Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ANSYS AIM - Fyzikálně provázané analýzy v jediném programovém prostředí

Autor článku: Jakub Hloužek   

Tags: ANSYS AIM | Proudění | Simulace | Techsoft

Ansys AIM ilustacniProgramové prostředí ANSYS AIM umožňuje efektivně řešit obsáhlé fyzikální analýzy všem inženýrům, kteří simulují proudění, řeší pevnostní a elektromagnetické analýzy nebo i fyzikálně provázané úlohy těchto oborů. ANSYS AIM je výsledkem dlouhodobé strategie společnosti ANSYS přiblížit numerické simulace širokým řadám inženýrů a konstruktérů a tím jim umožnit kvalitnější vývoj svých produktů.

Nabídka typů simulací

První ANSYS AIM byl vydán na počátku roku. Od uvedení na trh, kdy disponoval základními funkcemi a fyzikálními modely, byl několikrát rozšířen o další nástroje a funkce. Aktuální verze ANSYS AIM R16.2 byla doplněna o možnost řešit přestup tepla a proudění se stlačitelným médiem. Pevnostní analýzy byly rozšířeny například o nelineární kontakty a mnohé další funkce. Společnost ANSYS usilovně vyvíjí a testuje další verze, které mají být uvolňovány několikrát za rok a sledovat tak trend častějších aktualizací.

ANSYS AIM zvyšuje přidanou hodnotu výpočtů. Monodisciplinární analýzy snadno rozšiřuje a seskupuje do multidisciplinárních simulací, které umožňují řešit pevnost, proudění, sdílení tepla i elektromagnetismus současně. Celý proces stavby analýzy je součástí jediného uživatelského prostředí, které je možné snadno sdílet v rámci společnosti. Propojenost všech součástí do jediného prostředí pomáhá snižovat úsilí, které bývá vynakládáno na výuku, zavádění SW produktů do vývoje u nových zákazníků, stavbu fyzikálně provázaných výpočtových modelů a tím i značně snižovat náklady. ANSYS AIM je vybaven přehledným manuálem, který obsahuje řadu video tutoriálů s vysvětlením základní funkčnosti a popisem postupu prací pro různé typy úloh.

ANSYS si je vědom různorodostí svých uživatelů a jejich nároků na simulační SW. Proto se rozhodl vyvinout takový nástroj, který bude připraven řešit uživatelské nároky a bude schopen být plně uživatelsky přizpůsobitelný. ANSYS AIM má otevřenou a flexibilní architekturu, která může být využívána k automatizaci postupů, jež mohou být uživateli vytvářeny a používány k řešení specializovaných aplikací. To umožní výpočtářům implementovat standardizované postupy a automatizovat celý proces tvorby výpočtových modelů. Tento proces může zahrnovat celou oblast použití od tvorby modelu, přes stavbu sítě, definici okrajových podmínek, nastavení analýz, až po vyhodnocení u všech výpočtů nejen pro mono-, ale i multidisciplinární analýzy. Tím se zpřístupňuje práce s nástrojem ANSYS AIM dalším uživatelům. Výpočtáři pak nemusí znát různé programovací jazyky proto, aby byli schopni vyvinout a aplikovat vlastní metodiku výpočtů.


Fluid Structure Interaction (FSI) analýza konstrukce solárního panelu, výpočet proudění a deformance od větru

ANSYS AIM může být první volbou pro obdobné opakující se analýzy s odlišnými vstupními parametry. Těmi bývají rozměry modelů, parametry sítí a okrajové podmínky, do nichž mohou vstupovat různé proměnné tak, jak je známo v ověřeném prostředí ANSYS Workbench. Proměnné vstupují do optimalizačních výpočtů s cílem identifikovat citlivost výstupních na vstupních proměnných a vyhodnocovat trendy na nalezených extrémech řešených cílových funkcí.

Ansys AIM 3

Grafické prostředí simulačního nástroje ANSYS AIM je pro uživatele nové, přesto jsou použité řešiče a síťovací komponenty založeny na ověřených technologiích společnosti ANSYS, které jsou vyvíjeny a validovány již 40 let. Nástroj ANSYS AIM volí vždy ten nejvhodnější řešič pro danou aplikaci podle fyzikálních modelů, které jsou uživatelem aktivovány. S nástrojem ANSYS AIM nemají uživatelé potřebu volit mezi rychlostí, robustností, přesností výpočtů a přijímat kompromisy. Navíc architektura nástroje ANSYS AIM umožňuje všem procesům paralelizovat všechny kroky od tvorby modelů přes stavbu sítí, výpočty až po vyhodnocování výsledků a významně tak redukovat strojní časy.

O společnosti

Společnost TechSoft Engineering se od svého založení v roce 1991 specializuje na distribuci softwaru a výpočetní inženýrskou činnost pro široké spektrum průmyslových aplikací v České a Slovenské republice. Během své dlouholeté existence si společnost vybudovala silné postavení na trhu a díky vysoké kvalitě služeb získala řadu významných klientů, jako jsou Škoda Auto, Doosan Škoda Power, Howden ČKD Kompresory, Honeywell, ABB a další.

Mezi charakteristické činnosti společnosti patří:

  • Distribuce a technická podpora software v oblasti CFD, FEA a elektromagnetismu,
  • Dodávky řešení a technických výpočtů z oblasti dynamiky proudění, pevnosti a elektromagnetismu ve formě software a souvisejících inženýrských služeb,
  • Dlouhodobé i krátkodobé vývojové projekty, zajištění externích výpočetních kapacit a inženýrských služeb,
  • Komplexní zavádění a organizace pracovišť technických analýz u zákazníka včetně zaškolení osob, řízení procesů a dodávky hardware,
  • Pořádání specializovaných školení, seminářů a konferencí,
  • Akademické aktivity.

Mohlo by vás zajímat: