Google překladač: English Deutsch

Ohlédnutí za MSV 2015

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: MSV 2015 | Strojírenství | Veletrh | Výstava

msv2016 ilustracniVyjdeme-li ze zprávy zveřejněné 18. září na portálu BVV.cz, proběhl 57. ročník MSV ve znamení konjunktury a o prezentaci na veletrhu i prohlídku expozic byl velký zájem. Hlavním tématem se stal Průmysl 4.0 a nástup inteligentních výrobních procesů. Expozice 1504 vystavujících firem z 32 zemí si za pět dnů prohlédlo podle Brněnských veletrhů na 75 tisíc návštěvníků. Vystavovatelé podle průzkumu oceňovali především jejich chuť investovat, na stáncích se jednalo o konkrétních obchodech a mnohé byly uzavřeny přímo na místě.

Mezinárodní strojírenský veletrh se vždy snažil ukazovat nové směry rozvoje, naši výrobci se jeho prostřednictvím snažili ukázat, že nezaostávají za okolním světem. Nevím proč, ale vždy si při tom vzpomenu na scény z Dietlova seriálu Inženýrská odysea a snahu konstruktérů mít na výstavě provozuschopný prototyp tryskového stavu, a to v rámci plánovaného socialistického hospodářství. Také tehdy se o dění na výstavách zajímali představitelé státu, vládní úředníci. Většinou takoví, kteří se ve spojitosti s MSV chtěli ukázat a říct tím, že to jsou oni, kdo se zasloužili o vystavovaný pokrok. A nejinak tomu bylo i letos. Přitom mám velké pochyby, jestli dotyčným v mnoha případech vůbec něco, kromě vlastního názvu, říká iniciativa vzniklá v německých akademických kruzích, nazývaná Industry 4.0, tedy Průmysl 4.0, kterou i letos (není to záležitost jenom tohoto roku, Průmysl 4.0 se probíral i na MSV 2014) prezentovaly hlavně doprovodné akce.

msv2016 1

Samozřejmě, pro udržení konkurenceschopnosti je potřeba se přizpůsobit změnám a adaptovat se na aktuální trendy. Pro někoho to může znamenat velké a nejen finanční náklady, jiní mohou zjistit, že nároky de facto téměř nebo zcela beze zbytku splňují.

Na to, co by mohli případně změnit, byly zaměřeny specializované výstavy, jako 3D tisk, Digital Factory nebo robotika, a několik doprovodných konferencí, kde mohli získat dostatek inspirace.

Vystavovatelé a návštěvníci

Chceme-li o nějaké výstavě říkat, že je mezinárodní, nemělo by na ní být kromě domácích jen několik slovenských firem. O letošní MSV byl ze zahraničí slušný zájem, protože z něho přijelo plných 47 % vystavujících. Jako „Speciální hosté MSV 2015“ se představily Korea a čínská provincie Hebei. Navíc tu byl také úspěšný jednodenní „veletrh naruby“ neboli „Reverse Exhibition“, který uspořádali v Evropě působící japonští výrobci, hledající pro své závody místní dodavatele konkrétních komponentů a materiálů.

msv2016 2

Oficiální prameny říkají, že MSV letos navštívilo cca 75 tisíc návštěvníků, z toho 10 % bylo ze zahraničí. Zahraniční delegace dorazily mimo jiné z Číny, Korejské republiky, regionů Ruské federace, Uzbekistánu a dalších zemí. Nejvíce zahraničních odborníků přicestovalo již tradičně ze Slovenska. Na pokladnách se zaregistrovali návštěvníci z 50 zemí světa.

Souběžné výstavy

Na MSV 2015 se úspěšně po čtyřech letech vrátil do pavilónu A2 mezinárodní veletrh Transport a Logistika, premiéru měl veletrh Envitech s tématy technologií na ochranu životního prostředí. Obvyklými paralelními výstavami byly veletrhy Automatizace (měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika), Fond-Ex (slévárenství), Plastex (plasty, gumárenství a chemie), IMT (kovoobráběcí a tvářecí stroje a nářadí), Profintech (povrchové a tepelné úpravy) a Welding (svařování, pájení a lepení kovů).

msv2016 3

msv2016 4

Oceněné exponáty

O prestižní Zlaté medaile MSV se ucházely přihlášené exponáty. Odborná hodnotitelská komise udělila pět hlavních cen, které získaly společnosti Alicona Imaging, ARC-H, Tajmac-ZPS, Vítkovice Gearworks a Vysoké učení technické v Brně.

InfiniteFocusG5

Výrobce: Alicona Imaging GmbH
Vystavovatel: Alicona Imaging GmbH

FastMIG X

Výrobce: Kemppi OY
Vystavovatel: ARC-H, a. s.

Dlouhotočný CNC automat Manurhin K’MX 816 Clever

Výrobce: Tajmac-ZPS, a. s.
Vystavovatel: Tajmac-ZPS, a. s.

Zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky – zakladač ZPH 7,5×48

Výrobce: Vítkovice Gearworks, a. s.
Vystavovatel: Vítkovice Gearworks, a. s.

RUDA – Robot pro hledání osob v závalech a lavinách

Výrobce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vystavovatel: Vysoké učení technické v BrněOceněné exponáty v pořadí: InfiniteFocusG5, FastMIG X, Dlouhotočný CNC automat Manurhin K’MX 816 Clever, Zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky, RUDA

CAD, CAM, CAE, PDM, PLM a další

Námi sledované firmy, dodávající nejen strojírenskému průmyslu programy a řešení, měly z velké části své stánky v pavilónu P, ostatně jako obvykle. Svá místa už několik let neopouští například Technodat, Siemens, TPV group, 3e Praha Engineering, SolidVision, AV Engineering, Peška & Brtna Computer Service, Schier Technik Slovakia, Delcam, SoliCAD, Mistr CAM, Tecnotrade obráběcí stroje, Sonetech, Nexnet, SolidCAM, Lanete, Pimpel, technology-support a Axiom Tech spolu s HSI com. Možná se ptáte, proč jsem nevyjmenoval firmy podle abecedy, jak je mým zvykem. To proto, že jsem se pokusil je vyjmenovat v pořadí, v jakém na ně návštěvník narazil při procházení halou P od prvního vstupu zvnitřku výstaviště. Určitě ve výčtu z pavilónu P chybí společnost MCAE Systems, která letos zopakovala a rozšířila impozantní výstavu 3D technologií v pavilónu A1 a nazvala ji MCAE 3D Expo. Navíc tu mohli návštěvníci najít společnost Eplan.

Naopak na neobvyklém místě jsme letos našli například firmu TD-IS, které se zalíbilo obsadit venkovní stánek na strategickém místě ještě před vstupem do pavilónu P. Na CADservis jsme narazili v pavilónu F a na Jiřím Tomíčkovi byla vidět velká spokojenost s účastí na MSV přesto, že se ocitl se stánkem mezi měřiči. Pavilón F jinak měl na obvyklých místech stánky společností Bibus (jejíž česká pobočka ovšem přestala nabízet řešení 3D tisku) a firmy nabízející řešení pro měření ve strojírenství jako Deom, Hexagon Metrology, Metrotest, Mitutoyo, Palstat, Prima Bilavčík, TM Technik, Wenzel nebo Zeiss.

msv2016 6

msv2016 7

Na naprosto nezvyklém místě pak letos byl stánek společnosti Centersoft, konkrétně mezi svářeči v pavilónu G2. Cestou k němu jsme ještě narazili mezi plastaři na společnost SimulPlast, kterou naopak můžeme přiřadit k těm tradičně umístěným.

Pavilón A1 – MCAE a akademici

Jak už jsem napsal výše, o náplň celého jednoho křídla pavilónu se zasloužila společnost MCAE Systems s produkty firem, jež zastupuje na našem trhu, a s řešeními svých obchodních partnerů. Byl zde představován i systém Tebis, který loni firma vystavovala na samostatném stánku v pavilónu P. K vidění byly tiskárny MakerBot, různá řešení od MK Technology, na která poutal pozornost i vystavený obojživelný automobil Ampficar, skenery firmy GOM, expozice SPŠ kamenické a sochařské, nabídka technologického centra MBtech Bohemia Plzeň, surfovací prkno Jetsurf firmy MSR Engines, tiskárny od 3D Systems a také robotická pracoviště s roboty Kuka a další.

V A1 se jinak objevilo mnoho firem nabízejících 3D tiskárny nebo technologie 3D tisku a aditivní výroby, mezi nimi 3D Print Station, 3Dees, 3Dwiser, Materialise, One3D, Redimec, Renishaw, Rexroth, SLM Solutions nebo Solidscape.

V A1 jsou také doma expozice vysokých škol. A že mají co nabídnout, je vidět i na jedné z udělených zlatých medailí veletrhu. Našli jsme zde brněnské VUT, pražské ČVUT, VŠB – TU Ostrava a TU v Liberci.

Stejně jako v loňském roce jsme v A1 našli i firmu Canon, nabízející velkoplošný tisk, s provokativní obměnou významu zkratky CAD, zde Canon Aided Design.

Doprovodné programy

Zahrnovaly asi 70 akcí a probíhaly ve všech kongresových sálech brněnského výstaviště. Patřily k nim například Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, Fórum Průmysl 4.0, Fórum průmyslu a vysokých škol, b2fair Kontakt-Kontrakt, Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce, Vize v automatizaci – Industry 4.0, Odpady 2015 a jak dál?, Logistická konference Eulog 2015 nebo Business den Ruské federace. Jedno z nejlepších hodnocení, ostatně stejně jako v loňském roce, pak měla konference 3D tisk – trendy, kterou uspořádalo vydavatelství Nová média v čele s nezdolným Janem Homolou.

Neoficiální tečkou za Mezinárodním strojírenským veletrhem v Brně v letošním roce bylo předvedení provozuschopnosti obojživelného automobilu Ampficar, které uspořádala společnost MCAE Systems o státním svátku 28. října. Přišlo mnoho zájemců a mnozí z nich se v Amficaru i svezli. „Taxíkáře“ po hladině Brněnské přehrady jim nedělal nikdo jiný než zakladatel firmy MK Technology Michael Kugelgen.

MSV 2016

Příští ročník MSV a IMT 2016 společně s technologickými veletrhy Fond-Ex, Plastex, Profintech a Welding se koná v říjnovém termínu ve dnech 3. až 7. 10. 2016. A mimochodem, pokud si svou loňskou úroveň zachová veletrh Techagro, mohou si milovníci strojírenských výrobků zajít na brněnské výstaviště už 3.–7. dubna 2016. A nebudou litovat.


Mohlo by vás zajímat: