SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

Informační systém pro příjem a zpracování žádostí o vyjádření k sítím a GIS ve společnosti ČD – Telematika

Autor článku: Michal Hamouz   

Tags: ČD-T | GIS | HSI | VEST

is ilustracniSpolečnost ČD – Telematika, a. s., úspěšně implementovala informační systém VEST pro podporu agendy vyjadřování k existenci sítí, čímž snížila náklady na vyjádření až o 50 %. Nasadila systém GIS na platformě řešení HSI a technologie Bentley. Došlo ke konsolidaci dat o poloze telekomunikačních sítí ČD-T a SŽDC a ke sjednocení postupů v technické dokumentaci sítě.

Výchozí situace

ČD - Telematika a.s. (ČD-T), která poskytuje širokou škálu produktů a služeb z oblasti telekomunikací, informatiky a telematiky, požadovala sjednocení datové základny o poloze sítí, což bylo nutností pro efektivní údržbu sítě a poskytování telekomunikačních služeb. Chyběl jednotný pohled na telekomunikační síť, zejména v oblasti topologie datové a IP sítě, s možností přechodu do fyzické vrstvy a lokalizace jednotlivých kabelových tras v mapě. Manuální proces vyjadřování byl neefektivní a vázal kapacity potřebné pro aktualizaci dat technické dokumentace a podporu provozních procesů. V neposlední řadě bylo potřeba nahradit stávající mapovou aplikaci, která již neposkytovala dostatečnou funkčnost a pružnost v reakci na uživatelské požadavky.


Topologická mapa páteřní sítě

Výsledek projektu

Výsledkem projektu byla implementace systému VEST upravená pro specifické potřeby zákazníka, který spravuje sítě více vlastníků. Telekomunikační sítě jsou nyní jednotně evidovány v GIS systému a informace o kabelech, trubkách a ostatních síťových prvcích jsou dostupné ostatním zaměstnancům v lehkém webovém klientovi implementovaném nad platformou GeoWebPublisher (GWP) od firmy Bentley. Vedle standardní funkčnosti VEST a GIS byl firmou HSI vyvinut speciální modul pro tvorbu topologických schémat datové a IP sítě, které jsou rovněž prezentované v lehkém klientu GIS. V rámci projektu byla zajištěna přímá integrace grafických dat s relačními daty v systému ETS.


Řešením je implementace GIS a VEST

Řešení spočívalo v implementaci GIS a VEST zároveň, což představuje unikátní projekt. Toto spojení bylo nutné, protože automatizace VEST vyžaduje digitální vektorová data pro procesy vyhodnocení střetů. Projekt byl rozdělen do čtyř fází. V první fázi analýzy bylo potřeba navrhnout vazby na interní systémy, zejména pak inventory systém zákazníka ETS, který je postaven na relační databázi MS SQL. Aby mohla být tato data využívána i v systémech VEST a GIS, byla implementována publikace dat ETS do prostředí ORACLE.

Ve druhé fázi bylo realizováno napojení systémů GIS/VEST na autorizační systém zákazníka. Toto byl jeden z klíčových požadavků na projekt, a tak jsou aplikační role do systémů GIS a VEST přidělovány nástroji ETS zákazníka. Dále byl vytvořen datový model grafických objektů a nasazena první verze klienta GIS. Proběhlo školení pracovníků GIS a od tohoto okamžiku začala vznikat vektorová data a mohla být započata implementace řešení VEST.


Ve třetí fázi byl nasazen nástroj pro tvorbu topologických map sítě a byl zahájen vývoj lehkého klienta GIS. Vzhledem k tomu, že společnost ČD-T spravuje sítě více zákazníků, musely být řešeny specifické požadavky na řízení přístupu k datům v rámci lehkého klienta. Bylo potřeba vytvořit vlastní HSI nadstavbu nad základní technologií GWP, která rozšiřuje jeho standardní funkčnost.

Lehkého klienta bylo možné nasadit ve čtvrté fázi, která zároveň potvrdila funkčnost řešení v rámci pilotního provozu. Projekt byl zakončen fází pátou. V ní bylo několik změnových požadavků a také byla vytvořena podpora na interakci lehkého klienta se systémem ETS zákazníka.

Projekt v sobě zahrnoval řadu inovativních a unikátních řešení od vytvoření nadstavby HSI nad GWP až po komplexní rozhraní na systém ETS.


Monitorovací a dispečerský systém

Vyjádření zákazníka

„Implementace řešení HSI umožnila naší společnosti zefektivnit procesy dokumentace sítě a vytváří tak potřebnou podporu pro to, abychom našim zákazníkům poskytovali telekomunikační služby ve vysoké kvalitě a širším rozsahu.“
Ing. Pavel Bartoň
Ředitel odboru Provoz ICT služeb

Přínosy řešení

  • Zkrácení doby vyřízení žádosti z dnů na hodiny
  • Snížení nákladů na vyjádření až 50% s výhledem na další úspory po naplnění GISu daty
  • Zvýšení prestiže společnosti díky elektronické komunikaci s žadateli přes webový portál
  • Konsolidace dat o poloze telekomunikačních sítí ČD-T a SŽDC
  • Poskytnutí dat o poloze a topologii telekomunikační sítě širokému spektru uživatelů v ČD-T a SŽDC v rámci mapového portálu
  • Podpora dispečerského pracoviště prostřednictvím prezentace incidentů a pracovních příkazů nad mapou v návaznosti na polohu sítí
  • Zlepšení procesů údržby pomocí rychlejší lokalizace poruch
  • Úspory OPEX ve výši přes 5 mil Kč/ročně

Michal Hamouz
Obchodní ředitel
Společnost HSI, spol. s r. o., člen skupiny Unicorn


Mohlo by vás zajímat: