Google překladač: English Deutsch

Co nového přináší SOLIDWORKS 2017

Autor článku: Miloš Hrazdíra   

Tags: D CAD | Modelování | Novinky | SolidWorks

solidworks2017 ilustracniTradiční podzimní uvedení nové verze strojírenského 3D CAD systému SOLIDWORKS je už netrpělivě očekáváno. Jedním z důvodů je i opět tradiční představení vybraných novinek na celosvětovém setkání uživatelů SOLIDWORKS World 2016. Oznámené novinky totiž přesně naplňují přání a tužby mnoha uživatelů, proto ta netrpělivost, aby nová verze již byla na stole, tedy nainstalovaná v počítači. Podíváme se na výběr toho nejzajímavějšího, ať už samotný CAD, tak některé nadstavbové aplikace.

Uživatelské rozhraní

Po zásadních změnách uvedených v předchozích verzí došlo k další konsolidaci a uživatelské rozhraní je skutečně konzistentní ve všech zákoutích. Další velké změny rozhraní se ve verzi 2017 nekonají.

Modelování dílů

V díle obvykle vše začíná skicou. Určitě se vám bude líbit možnost barevného vystínování uzavřeného profilu. Zásadně se zvýší přehlednost ve složitějších dílech s více obrysy. Stínovány budou pouze uzavřené tvary skici. Tím se usnadní i další manipulace pro přetažení myší. Kombinací kláves ALT a CTRL můžete do výběru přidávat další segmenty. Stačí se podívat na příslušný obrázek a hned vám bude jasné, o co jde.

solidworks2017 1

Znáte to, řekněte si: tady udělám zaoblení. A po chvíli vývoje: sražení by bylo lepší. Nově můžeme prvek zaoblení převést na sražení bez nutnosti jej nejprve vymazat, s tím že parametry zůstanou zachovány. K tomu se váže nově možnost srazit hrany proměnlivou velikostí podobně jako tomu bylo u zaoblení a také sjednotit stejná sražení do jednoho prvku ve stromu FeatureManageru.

Ve verzi 2016 byl uveden nový prvek Závit. Ve 2017 je rozšířen o parametry náběhového a výběhového závitu, včetně více závitového, takže není nutné následně použít příkaz Pole.

Stávající Průvodce děrami zůstává, nový, nazvaný Pokročilá díra, však přidává vyšší komfort při zadávání prvků jako jsou válcové a kuželové zahloubení, rovné a kuželové závity a další z ploch blízké a vzdálené strany.

solidworks2017 2

Můžete převést prvky na těla a povrchy, které zachovávají geometrické odkazy z jiných dílů, sestav a výkresů. To vám umožňuje odstranit nepotřebnou historii prvků při uchování těl a povrchů. Můžete vytvořit obousměrná kruhová pole symetricky nebo asymetricky v obou směrech ze zdrojové geometrie. To je užitečné, pokud se zdrojový prvek nenachází na konci oblouku pole.

Drobností, která ale určitě potěší, je možnost určit pořadí, ve kterém jsou uvedeny konfigurace ve správci ConfigurationManager.
U plechových dílů můžete vytvořit rohová odlehčení na místě, kde se stýkají tři ohyby v jednom společném bodě. Rohové odlehčení se použije na společný průsečík čar ohybu.

solidworks2017 3

Plochy

Součásti vytvořené pomocí plochy mají oproti objemovým dílům mnohé přednosti. Pojďme se podívat, jak je lze vytvářet efektivněji.
Prvek Nabalit umožňuje vytvořit geometrii na libovolném typu plochy. Nejen že můžete nabalit skicu na všechny typy plochy, můžete nabalit skicu na více ploch. Předtím prvek Nabalit fungoval pouze s válcovými a kuželovými plochami a bylo možné pracovat současně pouze s jednou plochou.

solidworks2017 4

Nástroj Odsadit na povrchu můžete použít k odsazení hran 3D modelu a ploch modelu ve 3D skice. Předtím bylo potřeba vytvořit doplňkové prvky pro odsazení hrany.

solidworks2017 5

Sestavy

Při otevření sestav je k dispozici více funkcí, zatímco čekáte na kompletní vyřešení součástí. Tato změna je nejvýraznější u velkých sestav, jejichž načítání může trvat dlouho.

Struktury sestavy jako na dlani nejlépe vidíte pomocí nástroje Treehouse. Nově importuje díly i výkresy, a naopak můžete pořídit snímek exportem do MS Excelu, a to včetně uživatelských vlastností.

Vazby v sestavě

Když přidáte vazbu vzdálenosti mezi dvěma válcovými plochami, jsou k dispozici čtyři možnosti umístění vzdálenosti: od středu ke středu, minimální vzdálenost, maximální vzdálenost, a vlastní vzdálenost. Předtím se určená vzdálenost použila na minimální vzdálenost mezi válci a nebyly k dispozici žádné jiné možnosti. S tím souvisí další novinka, a to Umožnění vazeb s vychýlením. Vezměte si, že máte dvě součásti s děrami podle obrázku, ovšem ne se zcela stejnými vzdálenostmi mezi děrami. První soustřednou vazbu umístíte snadno, druhou už v předchozích verzích umístit nešlo bez chybového hlášení. Nyní máte možnost druhou součást nechat upravit tak, aby vazba platila volbami Zarovnaná nebo Symetrická. Tlačítkem Odstranit závislost donutíte software pracovat podle předchozích zvyklostí, a předurčit sestavu. Vůbec, vazbení nyní probíhá logičtěji, software lépe odhaduje váš záměr. Zohledňuje, kam kliknete na každou ze součástí, ze kterých vytváříte vazbu. Součásti jsou umístěny tak, že se oblasti kliknutí nachází blízko u sebe. Software se rovněž vyhýbá kolizím s jinými součástmi nebo je minimalizuje.

solidworks2017 6

Zcela nová je tzv. magnetická vazba. Může se velmi hodit např. pro vytváření rozmístění strojů a výrobních linek po ploše haly. Součásti je k tomu nutno předem opatřit inteligentními vazbami, vkládání a spojování pak už jde velmi snadno.

solidworks2017 7

Ovladače vazeb byl uveden v předchozí verzi, 2016, a nově lze nyní z nastaveného kroku pohybu vytvořit novou konfiguraci pro další zpracování.

Importovat nebo prostě jen vložit?

Zpracování dat z jiných CAD systémů je obvyklý způsob práce. Až dosud bylo nutné taková data importovat, tedy převést na nativní formát. V této disciplíně byly možnosti SOLIDWORKS významně vylepšeny.

Navíc ale také přichází pomocník nazvaný 3D Interconnect.

Ten umožňuje plynule pracovat s nativními formáty CAD třetích stran. Můžete provádět následující:

  • Vložit proprietární data CAD přímo do sestavy bez potřeby převodu. S vloženým souborem lze pracovat stejně jako s nativními daty, např. vazbit či odvozovat geometrii.
  • Otevřít proprietární formát 3D CAD s asociativním odkazem na původní díl. Výsledkem je soubor dílu s vloženým či odvozeným základním dílem.
  • Aktualizovat změny v souboru SOLIDWORKS, když aktualizujete proprietární data CAD ve zdrojové aplikaci, při zachování všech následných prvků vytvořených v SOLIDWORKS. Jsou podporovány aplikace CATIA V5, Autodesk Inventor, PTC Creo a Siemens SolidEdge a NX

Další formáty

Pokud jde o výměnu dat do stavebnictví, můžete soubory SOLIDWORKS ukládat jako soubor IFC s klasifikací entity IFC. Soubor pak můžete exportovat s uživatelskými vlastnostmi obsahujícími metadata IFC a další vlastnosti.

Jako zakládající člen konsorcia 3MF umožňuje software společnosti Dassault Systèmes SOLIDWORKS importovat a exportovat soubory 3MF. 3MF je souboru formátu pro Additive Manufacturing umožňující odesílat 3D modely v plné kvalitě do jiných aplikací, na jiné platformy, služby a tiskárny.

Nově můžete importovat naskenovaný soubor s daty sítě bez nutnosti použít doplňkový modul Scan to 3D. S použitím dat sítě můžete vybrat fasety, vrcholy a hrany faset sítě v SOLIDWORKS jako odkazy.

Rozšířené možnosti zobrazování

Při práci v prostoru je důležité mít dobrou představivost, anebo si nechat pomoci nástroji CAD systému. Nyní můžete při vytváření řezů nastavit jednotlivá těla a součásti jako průhledné. Průhlednost umožňuje vidět skrz na vnitřní části modelu.

solidworks2017 8

3D tisk

Prostorový tisk se šíří jako lavina, kterou nelze zastavit. Některá vylepšení tedy míří i tímto směrem. Před vytištěním modelu s použitím 3D tiskárny můžete vyhodnotit tloušťku a mezery v modelu a zjistit, zda je lze vytisknout s použitím technologie 3D tisku Fused Deposition Modeling (FDM). Na základě výšky vrstvy a vybraného termoplastického materiálu můžete identifikovat problémy s tloušťkou stěny a šířkou mezer před tiskem modelu.

Výkresy

Na jiném místě tohoto článku se věnujeme doplňku MBD, který významně omezuje nutnost tvořit klasickou výkresovou dokumentaci. Ovšem ne všichni jsou tak daleko. Ty určitě potěší novinky ve zpracování výkresů.

Pochopitelně, můžeme vytvářet popisy děr pro díry vytvořené s použitím nástroje Pokročilá díra. Navíc, Pořadí popisů můžete obrátit. Pohledy oříznutí a detaily nyní nemusí nutně zobrazovat obrys. Lahůdkou se stává zvýraznění obrysů ploch řezu podle normy ISO 128-50. Obvykle to znamená nastavení silnějšího obrysu než u ostatních čar modelu v řezu.

solidworks2017 9

Dále, Pohledy oříznutí a detailní pohledy nyní podporují zubaté obrysy. Přerušené pohledy podporují zubaté styly oddělovacích čar řezu.
Nejvýkonnější novinkou se však stává Zrcadlení pohledů výkresů. Máte možnost zobrazit pohled modelu, relativní pohled modelu a přednastavené pohledy výkresu jako zrcadlené pohledy bez vytváření zrcadlených součástí. Promítnuté a jiné odvozené pohledy si přenáší stav zrcadlení ze svého rodičovského pohledu. Tato funkce může znamenat skutečně významné zvýšení produktivity.

Nově lze poznámku propojit s obsahem libovolného kusovníku nebo buňkou tabulky děr, a ušetřit si tak starosti s aktualizací dat. Rovněž nastavení vlastností listu včetně formátů listu a parametrů zóny pro více listů výkresu současně bude významně šetřit čas.

eDrawings

Když výkres elektronicky, tak eDrawings. Tato fráze platí již řadu let a i v eDrawings, prohlížeči 3D i 2D dat najdete novinky. Např. při publikování souboru jej lze nastavit jen pro čtení. V eDrawings se také významně rozšiřuje podpora další typů souborů. Jsou to:
• STEP AP242
• IGES
• CATIA V5
• Autodesk Inventor
• 3DXML

solidworks2017 10

Správa systému

Větší, ale i menší společnosti často požadují síťovou instalaci klientů se stejným nastavením, a také možnost zakázat úpravy. Nástroj pro správu nastavení můžete použít k nastavení možností systému, které se použijí při zavedení nebo upgradu a k zabránění uživatelům měnit tyto možnosti. Software SOLIDWORKS umožňuje opravit poškozené soubory. Funkce automatické opravy se pokusí v poškozených souborech rozpoznat poškozené segmenty a podle možností je odstraní.

S tím souvisí i jedna poměrně zásadní změna, nazývaná termínové licence. Ta poskytuje právo předplatit a používat software na fixní časové období a lze je na konci období prodloužit. Samozřejmě zůstává možnost používat SOLIDWORKS podle dosavadních zvyklostí. Jde tedy o rozšíření nabídky, jak pořídit a využívat software např. na časově omezené projekty.

Další aplikace a moduly

SOLIDWORKS je rozsáhlý balík, a popis novinek jednotlivých modulů si zaslouží další samostatný článek. Alespoň stručně.

Nejen oddělení konstrukce, ale celou firmu si dnes již nelze představit bez správy dokumentace. Systém SOLIDWORKS PDM Professional nově automatizuje generování souborů 3D PDF SOLIDWORKS MBD. s použitím úlohy Převod. To vám pomáhá definovat, organizovat a publikovat 3D informace o výrobě a produktu (PMI) včetně dat 3D modelu ve formátech souborů podle průmyslových standardů. Tato funkce vylepšuje integraci mezi SOLIDWORKS PDM a SOLIDWORKS MBD. SOLIDWORKS PDM umožňuje uživatelům přepsat nejnovější verzi souboru při operacích odevzdání a změny stavu. Tím se výrazně sníží počet archivních verzí.

Zmíněný modul pro bezvýkresovou dokumentaci MBD podporuje Export popisů PMI do souboru STEP 242 a funkci porovnávání informací 3D PMI mezi díly.

solidworks2017 11

Software pro vytváření kontrolní dokumentace SOLIDWORKS Inspection umožňuje uzamknout již vytvořené kontrolní pozice, čímž se zabrání jejich přečíslování. Ovládání displeje samostatně běžící aplikace bylo sjednoceno stejně jako v SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Costing kalkuluje náklady založené na pravidlech pro díly, lze počítat s náklady na podsestavy. Šablony budou propojeny s konkrétními daty dalších výrobců přes portál MySolidworks. Ve Flow Simulation můžete např. provést studii optimalizace pro více než jednu vstupní proměnnou. V SOLIDWORKS Plastics je k dispozici např. možnost, která automaticky definuje regulační ventily, a můžete tak předvídat dobu otevření regulačních ventilů na základě toho, kdy dorazí přední čelo taveniny. Stejně tak pro SOLIDWORKS Simulation lze vybrat více sad kontaktů v jednom kroku a upravit jejich společné vlastnosti. Můžete převést více sad kontaktů na společný typ kontaktu, který je odlišný od jejich původního nastavení. Doba potřebná na úpravu více sad kontaktů byla zkrácena a nyní lze vybrat a upravit více sad kontaktů v jednom kroku. Vylepšená byla také metoda řízení délky oblouku pro nelineární kontaktní analýzu. Ve všech třech simulačních nástrojích se dočkáte významného zvýšení výpočtového výkonu a tím zkrácení doby výpočtu.

Kromě vylepšení aplikace SOLIDWORKS Electrical je velkou novinkou také uvedení zcela nové aplikace SOLIDWORKS PCB pro návrh plošných spojů. Podobně jako Electrical, nejde jen o samotné navrhování, ale také integraci jemné elektroniky do strojírenského návrhu, což je zcela unikátní záležitost. A také námět na samostatný článek.

Tento článek přináší souhrn vybraných novinek především samotného konstrukčního CAD systému SOLIDWORKS. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte autorizované partnery společnosti Dassault Systèmes SolidWorks Corp.

Autor článku pracuje v Dassault Systèmes SolidWorks Corporation.


Mohlo by vás zajímat: