Google překladač: English Deutsch

Tebis V4.0 CAD/CAM – profík v procesu výroby lisovacích nástrojů

Autor článku: Ľubomír Sýkora   

Tags: CAD | CAM | CNC | MCAE | Tebis

tebis ilustracniPřed dvaceti lety jsem se ucházel o místo programátora v nové nástrojárně. Pojem Tebis byl pro mě velkou neznámou. Pracoval jsem v oblasti CAD/CAM systémů, ale název Tebis mi nic neříkal. Následovalo pátrání po neznámém systému. Výhradním dodavatelem pro Českou a Slovenskou republiku je česká společnost MCAE Systems. První informace mě povzbudily a do firmy jsem nastoupil s optimismem. V té době měl Tebis trochu starší vzhled, ale slušné funkce, byl praktický, jednoduchý, a hlavně spolehlivý. To jsou vlastnosti, které člověk ocení i v běžném životě. Ve verzi 4.0 Tebis dospěl na fešáka a dočkal se dalších příjemných vlastností. Navíc chytil nový vítr do plachet a další vývoj systému se stal neuvěřitelně rychlým.

Dnes Tebis V4.0 obsáhne již celý proces výroby lisovacích nástrojů od designu, návrhu metody lisovacích nástrojů, úpravy funkčních ploch a následně celé řady funkcí od 2,5osého až po 5osé obrábění CNC strojem nebo robotem. Od počátku měl Tebis spolehlivé převodníky z jiných CAD systémů a tak je tomu i v nové verzi, kde se rozšířila paleta převodníků na všechny nejznámější CAD systémy.


Adaptivní hrubování

Plošný modelář

Tebis V4.0 je plošný modelář, neplete se do cesty parametrickým CAD konstrukčním systémům, i když první náznaky parametrizace do systému již pronikají. Úspěšně se prosadil přímo ve výrobě, kde pracovník u stroje programuje jednotlivé operace přímo z 3D modelu. Nepředstavitelné, nemožné? Opak je pravdou, i když zpočátku to není organizačně jednoduché. A co to lidem a firmě přinese, pokud se z programátora stane přípravář ploch a z frézaře zároveň i programátor? Především vyšší přidanou hodnotu práce technologa – přípraváře ploch, frézaře – programátora, efektivní a rychlou výrobu, snížení zmetkovitosti a v neposlední řadě i bezvýkresovou výrobu lisovacích nástrojů. Montáž nástrojů bez výkresů je pro většinu firem budoucnost. Pravda však je, že zkracování výroby a možnost pracovat s 3D modelem přímo na dílně je již dnes součástí výroby nástrojů a komponentů pro automobilový průmysl. Tebis V4.0 má na prohlížení celých sestav nástrojů několik variant Tebis Vieweru. Jednu z nich nabízí zcela zdarma, což našince vždy potěší.

Co tento chlapík ještě zvládá?

Už jsem zmínil převodníky z jiných CAD systémů. Tebis spolehlivě načte celou sestavu funkce a navíc ve stejné struktuře jiných CAD systémů. S plochami umí pracovat doslova ukázkově. Optimalizace a redukce malých a překrytých ploch je hračkou, což ocení nejen přípravář ploch, ale i konstruktéři při ořezávání solidovských modelů aktivní plochou. Nástrojářská praxe téměř vždy vyžaduje úpravu navržených ploch nástrojů, ať už jsou to přídavky na tušírování nebo uvolnění rádiů a nefunkčních ploch. V tomto případě Tebis vyvinul skvělý nástroj Active Surface Preparation na přemodelování základních ploch, což značně urychluje samotnou přípravu ploch. Sousední plochy jsou korektně napojeny s přesně definovanou konektivitou. Automatizace rutinních činností se stala ve firmě Tebis prioritou a přinesla své ovoce i v oblasti přípravy aktivních částí střižných nožů a střižných vložek. Exact Solid Preparation pro tuto zdlouhavou přípravu značně automatizuje a zkracuje modelování aktivních ploch střižných nožů. Kombinuje solidovské modely od konstruktéra, plochy od přípravy metody funkce s metodikou přípravy geometrie nástroje.


Tebis V.4 - Adaptivní hrubování / Active Surface Preparation – automatizace přípravy ploch

Při výrobě lisovacích nástrojů se nevyhneme korekcím, opravám. Často zde jde o čas, splnění termínu výroby. Proto nevyužívání moderních technologií ve firmách je dnes již nemožné. Nejsou to jen CAD/CAM a simulační systémy, ale i technologie 3D skenování a systémy řízení výroby, především kapacitního plánování a řízení výroby.


Tebis V.4 - Robot kinematic – integrace robota KUKA

Práce s aktuálními plochami je náročná a v týmu velmi důležitá součást výroby. Aktuální plochy nástroje požaduje i zákazník a věřte, nebylo v minulosti jednoduché po ručním zásahu do nástrojů

plochy aktualizovat. Dnes tu máme technologie 3D skenování a měření, povrch umíme nasnímat, ale je to jen první krok k úspěchu. Nevyhnutelně musí následovat krok druhý, a to vytvoření ploch ze skenů. Tebis v této oblasti vyrostl na profíka. Pomocí široké palety funkcí Tebis BREP umí zpracovat polygonální sítě do ploch s vysokou kvalitou, a to až do třídy Class A. Ne náhodou využívají tyto nástroje přední automobilky jako BMW, VW, Škoda Auto.


Tebis V.4 - Exact Solid Preparation

Systém Proleis

Firma Tebis zaujala nepostradatelnou pozici i v segmentu plánovacích systémů. Plánovací systém Proleis je přímo integrován do verze Tebisu 4.0. Práce se systémem Tebis se dostala na vyšší úroveň a hraje klíčovou roli při kapacitním plánování a rozhodování o nových zakázkách.

A co samotné programování CNC strojů a výroba? Zdálo by se, že v tomto segmentu již není co vymyslet. Není tomu tak. Stále je zde prostor na zkracování výrobních časů, využívání nových progresívních možností strojů a nástrojů. V oblasti opracování malých dílů Tebis výrazně urychlil proces obrábění novou metodou adaptivním hrubováním s využitím celé aktivní řezné části tvrdokovových nástrojů.


Tebis V.4 - Reverse engineering modeling

Programování robotů

Další novinkou je přímé programování robotů s plnou kontrolou kolizí a virtuální simulace pohybu robota. Programování robotů se tak rozšiřuje na ořez plastů, broušení a leštění s definovaným přítlakem a velkou výzvou je i automatizace tušírování lisovacích nástrojů robotem. Pro nedostatek kvalifikovaných odborníků bude vyřešení tohoto úkolu jednoznačně velkým krokem vpřed pro výrobce lisovacích nástrojů. Přestože roboty a nové technologie se stále častěji prosazují ve výrobě, hlavní roli v celém procesu výroby a nejen v oblasti lisovacích nástrojů bude stále hrát člověk.

www.mcae.cz

lubomir.sykora@mcae.cz

 


Mohlo by vás zajímat: