Google překladač: English Deutsch

EMO Hannover 2017 fórem trendů ve výrobní technice

Autor článku: Deutsche Messe   

Tags: 2017 | EMO | Hannover | Kovozpracování | Nová řešení | VDW | Veletrh

messe EMO Hannover-1723Světový veletrh kovoobrábění EMO se uskuteční po čtyřleté přestávce opět v Hannoveru od 18. do 23. září 2017. Producenti výrobní techniky z celého světa předvedou pod heslem „Connecting systems for intelligent production“ existující řešení, která spolu s digitalizací a digitálním propojením přinesou zákazníkům největší možný užitek. Jde samozřejmě zároveň také o to, novými technologickými řešeními posílit konkurenceschopnost firem, které nabízejí obráběcí stroje. EMO Hannover se jako vedoucí světový veletrh vyznačuje velikostí, mezinárodností a velkým množstvím zde prezentovaných inovací.

Na konci dubna 2017 bylo přihlášeno přes 2000 firem ze 44 zemí na čisté výstavní ploše více než 175.000 metrů čtverečních. Na veletrhu bude jen z Evropy přes 1400 vystavovatelů. Mnohé naznačuje tomu, že EMO Hannover 2017 dosáhne rekordní účasti.
EMO Hannover je mezinárodním místem setkání pro odborníky v oboru kovoobrábění z celého světa. Projevuje se to i v počtu návštěvníků. Okolo 143 000 odborných návštěvníků z více než 110 zemí přijelo na veletrh EMO do Hannoveru v roce 2013. Podíl návštěvníků ze zahraničí představoval 42 %. Tak vysokým podílem zahraničních návštěvníků se nemůže vykázat žádná jiná akce výrobních technologií na světě.
V Hannoveru se vystavovatelé potkají výlučně s odbornými návštěvníky, kteří se  vyznačují vysokou odborností a kompetencemi pro rozhodování. 80 % návštěvníků při poslední anketě uvedlo, že mají vliv na rozhodování při nákupu nových zařízení. Odpovídala tomu i očekávání vystavovatelů při uzavírání obchodů po veletrhu. Čtvrté čtvrtletí 2013 skutečně přineslo obrat. Po poklesu počtu mezinárodních zakázek nastala během sedmi čtvrtletí změna a došlo k jejich šestiprocentnímu nárůstu. Tento nárůst je přičítán také veletrhu EMO.
Veletrh EMO Hannover je považován za výkladní skříň výrobních technologií. Výrobci své novinky často cílí na termín veletrhu EMO, aby mohli na veletrhu představit své novinky odborné veřejnosti. Mnoho trendů, jako například flexibilní výrobní koncepce, vysokorychlostní obrábění či využití lineárních pohonů, odstartovalo po veletrhu EMO svá vítězná tažení ve výrobě. V roce 2013 uvedlo 45 % vystavovatelů, že přijeli na veletrh, aby zde předvedli své inovace.

Od klasických výkonnostních znaků k novým řešením a nové nabídce
Hlavními diskusními tématy v mezinárodní branži výrobních technologií jsou digitalizace a digitální propojení, tak jak to vyjadřuje motto veletrhu. Přesto mají klasické požadavky na obráběcí stroje a výrobní systémy ještě stále převyšující význam. Základem kvality, produktivity a nákladově efektivní výroby jsou robustnost mechanických částí, spolehlivé komponenty, bezpečné řízení strojů, chytré procesy a jejich inteligentní řízení. Na veletrhu EMO Hannover bude představeno široké spektrum těchto zařízení.
K nabídce veletrhu patří standardní stroje za příznivou cenu. Stroje jednoduché koncepce s mnoha možnostmi nastavení může v případě potřeby doplnit další příslušenství. Standardní komponenty robustního provedení s nenáročnou údržbou a snadnou obsluhou umožňují výkony, které často poptávají zákazníci na trzích, které se vyznačují sensibilitou k cenám. Například využití snadného přestrojení trojosého stroje využitím čtvrté osy v případě potřeby může firmám vyrábějícím ocelové konstrukce, firmám s jednoduchou mechanickou výrobou nebo ve všeobecném strojírenství vytvořit zcela nové perspektivy pro jejich uplatnění na trhu. Standardizované koncepce upínání dílů a nástrojů mohou při pořizování nového zařízení zase minimalizovat vedlejší náklady.

Další velkou skupinou jsou stroje pro výrobu nástrojů a forem. Tyto výrobní technologie obsahují podporu při programování komplexních volných ploch a díly mohou dlouho probíhat linkou bez obsluhy. Při provádění oprav drahých nástrojů je možná integrace přídavných procesů aditivní výroby. Nové požadavky zákazníků na velmi haptické povrchy se realizují novými laserovými nebo ultrazvukovými systémy ke strukturování povrchů.

Další oblastí v širokém spektru nabídky jsou univerzální a specializované stroje, které při výrobě velkých sérií a v hromadné výrobě uspokojí nejvyšší nároky na kvalitu. Jejich součástí jsou rozmanitá automatizační řešení od jednoduché výměny palet až po plně automatizované skladovací a manipulační systémy, které díky komplexnímu zpracování a integraci nových technologií s maximální přesností opakovaných postupů umožňují dosáhnout cenově příznivých nákladů za vyrobený kus.

Na uvedené výkonnostní znaky navazují nové možnosti digitálního světa, které zákazníkům umožňují optimalizovat procesy, zvyšovat disponibilitu zařízení a výrobu.
Zde se například uplatňují Big Data – téma, o kterém se aktuálně intenzívně diskutuje. Ke konkrétnímu využití ve výrobním prostředí musí být uvolněno velké množství dat o stavu zařízení získaných měřením a pomocí senzorů. Podrobné analýzy přispívají navzdory velkému množství dat k včasnému rozpoznání hrozících výpadků například hlavního vřetena nebo os zajišťujících posuv a k přesnějšímu předvídání okamžiku nutné údržby. Tyto nové možnosti údržby, tzv. Predictive Maintenance, na bázi algoritmů, které se umí učit, jsou více než klasická kontrola - Condition Monitoring - jednotlivých strojů. Je přitom zjišťován stav všech strojů výrobního systému, které se tak průběžně centrálně kontrolují a na základě reálných dat o stavu zařízení jsou iniciována příslušná opatření.
Tím vznikají zcela nové možnosti také pro provádění údržby a servisu. Klasickou knihu údržby nahrazuje tak zvaná Augmented Reality. Servisní technik se orientuje pomocí smatphonů nebo tabletů. Softwarový systém je schopen rozeznat, v jaké části stroje se technik právě zdržuje. Prostřednictvím komunikace online s řízením lze tímto způsobem snáze nalézt chybu. Náročná školení o produktu u zákazníka nyní nahrazují zobrazené návody pro opravu krok za krokem. I personál bez speciálního školení může tímto způsobem provést první opatření k odstranění poruchy.

Inteligentní výroba v síti možností
Kontinuálně propojená výrobní linka umožňuje flexibilní výrobu s optimalizovanými operacemi, a proto mohou být přijímány i krátkodobé zakázky na malé výrobní dávky. Pokud je realizována horizontální komunikace od zadání zakázky až po expedici, představuje pro firmy kompletní propojení celé výrobní linky s komunikací a řízením v reálném čase největší přidanou hodnotu. K dosažení největší možné produktivity, flexibility a efektivnosti je kromě toho třeba v rámci řetězce tvorby hodnot propojit vedle subdodavatelů také logistické partnery a zákazníky.

EMO Hannover ukáže příklady best-practice pro středně velké firmy
Zvláště malé a středně velké firmy zatím narážejí na obtíže při realizaci kompletně automatizované a propojené Smart Factory, protože chytrá továrna vyžaduje velké investice. Je proto reálnější přibližovat se Průmyslu 4.0 po menších krocích. Pro uživatele strojů vytváří přidanou hodnotu mnoho menších inovací, které zvyšují konkurenceschopnost výrobců zařízení.

Na veletrhu EMO Hannover bude představeno velmi mnoho podobných chytrých řešení. Zde je několik příkladů:

  • Nové metody inteligentního managementu nástrojů s přímým přenosem dat od nástrojů na zařízení se snížením náročnosti přípravy
  • Zpětné přivádění naměřených dat offline pro samoregulační optimální řízení procesů broušení nástrojů
  • Senzorové a softwarové systémy pro snadnější kontrolu zařízení nezávislou na řízení – od úrovně komponentů až po celou továrnu
  • Řešení ovládání přenosu dat a bezpečnost dat
  • Asistenční systémy pro zvyšování produktivity prostřednictvím kooperativního propojení zařízení a systémů ERP
  • Obchodní platformy pro komplexní organizaci výroby na bázi dat v reálném čase
  • Komunikační prostředí pro transparentní, nezávislou, otevřenou a současně bezpečnou výměnu dat podél celého řetězce tvorby hodnot
  • Aplikace pro individuálně konfigurovatelná řízení pro lepší obsluhu a rozšířenou konektivitu a mnoho dalšího

Sociální sítě věnující se veletrhu EMO v Hannoveru:

twitter.com/EMO_HANNOVER
de.industryarena.com/emo-hannover
facebook.com/EMOHannover
www.youtube.com/metaltradefair


Mohlo by vás zajímat: