Google překladač: English Deutsch

Nahlédnout přes rameno konstruktérům

Autor článku: Vlasta Piskačová   

Tags: CAD | CAM | Škola | SolidCAM | SolidVision | SolidWorks | Vyškov

konstrukter ilustracniStřední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov sídlí v komplexu budov na konci Vyškova. V letošním školním roce zde studuje okolo 360 žáků, a to v rámci nejrůznějších studijních i učebních oborů. Technické obory zaměřené na strojírenství však tvoří jejich podstatný díl, proto se škola snaží umožnit svým žákům kontakt s nejmodernějšími technologiemi a důkladně je tak připravit na vstup do praxe.

CAD a CAM softwary tvoří naprosto neodmyslitelnou součást výuky, a to především v rámci maturitních oborů. V prvním ročníku se žáci nejprve s tužkou v ruce seznamují se základy pravoúhlého promítání, učí se správně narýsovat nárys, půdorys a bokorys, ve druhém ročníku nastupuje 2D CAD a ve třetím ročníku pak 3D konstrukční software SOLIDWORKS. „Nejprve se zaměřujeme na správně vytvořenou skicu, poté přicházejí na řadu jednodušší modely,“ říká na úvod Ing. Pavel Čača, který CAD i CAM softwary používá ve výuce.

„Nedokážu říci, čím to je, ale úroveň prostorového vnímání dětí, které k nám ze základních škol přicházejí, je rok od roku slabší,“ říká učitel. „Je zajímavé sledovat, jak se žákům, ve chvíli, kdy začnou SOLIDWORKS používat, prostorová představivost markantně zlepší. Tím, že si mohou díly otáčet i přibližovat, jim program výrazně pomáhá.“

konstrukter 1

TDS-Technik

Strojírenská nadstavba pro Solidworks Programový komplet TDS-Technik je moderní strojírenská nadstavba určená těm uživatelům Solidworks, kteří potřebují do svých sestav vkládat normalizované součásti, a to jak z databáze, tak i jako výsledek výpočtu. TDS-Technik odstraňuje mnoho rutinní práce a poskytuje řadu možností, které výrazně zvýší vaši produktivitu při tvorbě dokumentace.

Knihovna normalizovaných prvků

TDS-Technik obsahuje databanku s rozsáhlým sortimentem normalizovaných strojních součástí, armatur, hutních profilů a dalších prvků, které snadno vyberete a vložíte do sestavy jako 3D model. Databanka obsahuje údaje odpovídající platným normám včetně nejnovějších ČSN EN ISO. V počtu takto zpracovaných normalizovaných prvcích se jedná o vůbec nejrozsáhlejší databázi dílů na trhu.

Ke každé součásti jsou k dispozici tabulky rozměrů všech velikostí, údaje o materiálu a provedení, případně další informace (doporučené použití, poznámky k tabulkám apod.). Pro snadnou orientaci je doplněn příslušný obrázek dílu včetně kót.

konstrukter 3

Strojírenské výpočty

V programu TDS-Technik můžete provádět pevnostní kontrolu základních strojních součástí (klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, nýty, lana), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin (tlačné, tažné, zkrutné, talířové, spirálové a listové), rozvinuté délky ohýbaných součástí, výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů a dalších.

Přehled dalších funkcí:

  • Práce v sestavě
  • Soustava tolerancí a uložení ISO
  • Převody jednotek
  • Uživatelské rozhraní a možnosti přizpůsobení

Do každého týdne mají vyškovští studenti zařazeny dvě hodiny výuky SOLIDWORKSu. Během třetího ročníku modelují jednoduché i složitější díly, ve čtvrtém ročníku vytvářejí sestavy, výkresovou dokumentaci a také se seznamují s pevnostními výpočty a simulacemi.

„SOLIDWORKS žáky hodně baví, někteří jsou tak šikovní, že jim sotva stačíme zadávat příklady, některým se naopak musíme věnovat individuálně a vše s nimi procházet krok po kroku,“ vysvětluje pan Čača. Není úplně jednoduché sladit výuku tak, aby se ti talentovaní žáci nenudili a ti slabší stihli všechno pochopit.

Vyškovské škole se podařilo před dvěma lety získat díky projektu Strojtech zcela nové vybavení počítačové učebny. Žáci tak mají k dispozici výkonné počítače a mohou naplno využívat nejen nejvyšší verzi SOLIDWORKSu, ale seznamují se také s programováním obrábění v softwaru SolidCAM.

Ve třetím ročníku získávají postupně přehled o různých řídicích systémech a učí se s nimi pracovat. „Ve čtvrtém ročníku pak zcela logicky navazuje, v rámci předmětu Programování CNC, výuka v softwaru SolidCAM,“ upřesňuje Pavel Čača. Sami učitelé se snaží doplňovat své znalosti, a to prostřednictvím školení zaměřených na SOLIDWORKS i SolidCAM a také studiem odborné literatury.

Chloubou vyškovské školy je moderní výrobní hala, zaměřená na „plechařinu“. To je obor, který v tomto regionu vede. Školáci tak mají k dispozici stroj pro laserové řezání, ohraňovací lis, ale i stroj pro řezání vodním paprskem. Při obsluze softwaru BySoft, který tyto stroje používají, studenti velmi dobře využijí své znalosti prostředí SOLIDWORKSu a SolidCAMu, které je ve svém základu velmi podobné. „Podaří-li se nám získat finanční prostředky, chceme naše strojní vybavení doplnit ještě frézkami SLV EDU, které jsou výborné pro školní výuku a umožní našim studentům mnohem lépe chápat návaznost SOLIDWORKSu, SolidCAMu a výroby,“ doplňuje Pavel Čača.

Aktivity, které škola vyvíjí pro získávání nových studentů a zvyšování povědomí o škole a technických oborech, jsou zaměřeny nejen na žáky základních škol, ale i na děti z mateřských škol. Za zmínku stojí například Projektové dny, během kterých studenti třetích a čtvrtých ročníků ukazují dětem ze základních škol různé technické zajímavosti, včetně SOLIDWORKSu. Pomohou jim vymodelovat jednoduchou součástku a tu vytisknou na 3D tiskárně. Děti z mateřských škol si vyzkouší například použití aku-vrtačky, staví z polystyrénových cihel, zatloukají hřebíky. Škola se také sama aktivně účastní mnohých akcí, například MSV v Brně, Prezentace středních škol v Olympii nebo Burzy středních škol. Je také pořadatelem mezinárodní soutěže Obráběč kovů, která letos proběhne v prostorách školy už pošesté. Vítěz soutěže dostává poukázku na čtyřdenní školení SOLIDWORKSu.

Mezi talentované studenty vyškovské střední školy patří také Ondřej Tománek a Pavel Telička. Oba jsou ve čtvrtém ročníku oboru Strojírenství a SOLIDWORKS rádi využívají nejen ve škole, během výuky, ale i doma. „ Přihlásil jsem se do soutěže Studentvision a doma si připravuji soutěžní návrhy,“ prozrazuje Ondřej, který sklidil úspěchy v 3D modelování i na soutěži World Skills v Rusku. Se SOLIDWORKSem ho seznámil starší kamarád, a tak měl ve výuce náskok. Dnes dokáže nejen modelovat 3D součástky, ale zvládá i sestavy a také práci se softwarem SolidCAM.

„Nejvíce informací získáváme ve škole, od našeho učitele, a pak také na portále www.mujsolidworks.cz,“ doplňuje Pavel.

Oba studenti se shodli na tom, že by je lákalo mít příležitost alespoň chvíli „koukat přes rameno“ konstruktérovi, který v SOLIDWORKSu navrhuje složité mechanismy. „Chtěl bych vidět odborníky, jak navrhují například motory,“ upřesňuje Ondřej.

konstrukter 2

Ondřej i Pavel plánují vysokou školu a dnes považují strojařinu za správnou volbu. A co by vzkázali nerozhodným deváťákům? „Díky technickému vzdělání budou mít před sebou v životě spoustu nejrůznějších možností a najdou dobré uplatnění,“ uzavírá debatu Pavel.

Zatím lze jen stěží říci, kam až povede studijní a pracovní kariéra studentů z Vyškova, ale už dnes může jejich pedagogy hřát dobrý pocit z toho, že jim pomohli vytvořit tolik potřebnou zásobu užitečných vědomostí a dovedností.

Autorka článku je EDU manažerkou ve společnosti Solidvision, s. r. o.


Mohlo by vás zajímat: