Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Novinky v ZWCADu 2009

Autor článku: -red-   

Spolehlivý a výkonný CAD nástroj pro 2D a 3D navrhováni ZWCAD dospěl k verzi 2009, když 5. ledna 2009 byla uvolněna anglická verze ZWCAD 2009. Česká verze bude uvedena v průběhu jednoho měsíce od uvedení anglické verze. Nový ZWCAD přináší množství novinek a vylepšení, jejichž drtivou většinu požadovali uživatelé tohoto AutoCADu nejvíce podobnému CAD systému. O úspěchu a oblíbenosti tohoto systému svědčí také skutečnost, že v průběhu posledních tří let se zvýšil celosvětově počet uživatelů téměř o 800 procent. K dispozici jsou jak samostatné licence, tak i síťové (NET) plovoucí licence, které lze zakoupit pro pět a více stanic.

Licencování a ochrana proti nelegálnímu používání

Dosavadní ochrana proti neoprávněnému používání byla řešena pomocí USB hardwarového klíče.

U ZWCADu 2009 si uživatel může vybrat, zda chce používat stávající způsob ochrany pomocí USB hardwarového klíče, nebo nový způsob softwarové ochrany. Nelze však používat oba způsoby současně. Při softwarové ochraně proti neoprávněnému používání může uživatel ZWCAD aktivovat nebo přenášet na jiný počítač prostřednictvím on-line nástrojů (při aktivním internetovém spojení), nebo prostřednictvím off-line nástrojů pomocí e-mailu nebo aktivací přes stránku ZWCADu (bez přístupu na internet je tedy tento způsob aktivace prakticky nepoužitelný).

Efektivita práce

 • Zvýšení rychlosti úchopu bloků a externích referencí
 • Zoom/posun pracuje v komplikovaných násobných výřezech rozvržení plynuleji.
 • Zvýšila se rychlost přepínání rozvržení.
 • Rychlost zpracování příkazu Vymaž (Delete) se značně zvýšila
 • Rychlost příkazů Vlož/Kopíruj/Oříznout/Prodloužit/Ekvidistanta a rychlost rozložení velkého množství textu či bloků byla zvýšena dvojnásobně
 • Podstatné zvýšení rychlosti příkazu Protáhnout
 • Zvýšení rchlosti šrafování při přidávání objektů vybíráním objektů
 • Zřetelné zvýšení úprav (barva, typ čáry...) velkého množství objektů
 • Při většině výkresů byla zvýšena rychlost příkazů Posun/Měřítko/Regen o více než 30%
 • Zvýšení rychlosti zpracování příkazu editace reference (optimalizace pro velké výkresy)
ZWCAD 2009 vykreslování
ZWCAD 2009 vykreslování
ZWCAD 2009 filtr
ZWCAD 2009 filtr

Zvýšení stability

Všechny přepsané funkce jsou navrženy pro zvýšení stability. Jedná se zejména následující funkce:

 • stabilita Zpět (Undo)
 • stabilita Rozložit (Explode)
 • stabilita Vložit/Vložit ze schránky
 • zvýšit stabilitu pomůže i “crash report“ který zároveň umožní automatické uložení výkresu při náhlém ukončení programu

Nové vlastnosti pro vykreslování

 • Přidání funkce Průvodce pro přidávání plotru
 • Zvýšení rychlosti vykreslování
 • Zrychlení vyvolání panelu pro vykreslování

Filtr

Pomocí funkce filtru, můžete použít textové vyhledávání, nebo grafické vyhledávání množství typů entit prostřednictvím různých filtrovacích podmínek.

Podporováno je rovněž vyhledávání z předchozích výsledků filtrování a vytvoření výběrové množiny.

Kromě toho je podporováno vyhledávání uživatelských objektů a nalezení jejich umístění.

Podrobný seznam vlastností:

 • Podpora textového aj grafického vyhledávácího režimu
 • Podpora vyhledávání z existujícího filtrovaného výsledku
 • Podpora nalezení umístění grafických objektů a jejich zvýraznění
 • Podpora vytvoření výběrové množiny pomocí filtrovacích podmínek
 • Podpora vyhledávání uživatelských objektů

Násobná editace uzlů

S novou výkonnou funkcí pro násobnou editaci uzlů, můžete pracovat současně s více než jedním uzlovým bodem. Současně můžete pro řízení uzlových bodů používat systémové proměnné (grips\gripblock\griptips) a také můžete nastavit barvy rozdílného stavu uzlů.
ZWCAD 2009 editace uzlů
ZWCAD 2009 editace uzlů

K dispozici jsou též editační funkce s použitím uzlových bodů (protáhni/posuň/otoč/měřítko/zrcadli) s přepínáním pomocí mezerníku.

Nová funkce Zpět (undo)

Funkce nyní obsahuje seznam historie, který zpřehlední uživatelům práci.
ZWCAD 2009 redo a undo
ZWCAD 2009 redo a undo

Úprava funkce Protáhnout (stretch)

Funkce protáhnout podporuje nyní více objektů (bod, tvar) i uživatelské objekty. Disponuje také podporou násobného výběru oknem pro výběr více uzlových bodů různých objektů s následným přetažením a byla vylepšena podpora asociativních operací při použití funkce Protáhnout, t.j. asociativita kót, šraf, odkazů.

Zalomená kóta a kóta délky oblouku

K dispozici je značné zlepšené kótování, obsahující možnost vytváření zalomené kóty, či vytváření kóty délky oblouku - vše nastavitelné v správci kótovacího stylu.

V kótování již lze nastavit také konstantní délku vynášecích čar a přepsání textu respektuje také parametr AutoCAdu “\X“, který zajistí, že všechny znaky za parametrem se zapíší pod kótovací čáru. Byla přidána i systémová proměnná dimtmove=1 a dimtmove=2 pro kóty poloměru

Sokolí oko

Přibyla funkce sokolího oka, pomocí kterého ve velkých výkresech můžete posouvat a zoomovat v okně, které dovede rychle zobrazit celý výkres.
ZWCAD 2009 sokolí oko a palety nástrojů
ZWCAD 2009 sokolí oko a palety nástrojů

eTRANSMIT

Na přání uživatelů byl přidán eTransmit pro zlepšení spolupráce s vašimi partnery. Umožňuje shromažďovat všechny relevantní soubory v jednom balíku, včetně výkresů, obrázků, externích referencí a fontů.
ZWCAD 2009 etransmit
ZWCAD 2009 etransmit

Palety nástrojů

Přibyly i Palety nástrojů, t.j. plochy s kartami v okně Palety nástrojů, které poskytují účinný způsob pro uspořádávání, sdílení a umísťování bloků a jiných nástrojů. K dispozici jsou tři výchozí palety nástrojů: Paleta modelování, Paleta úprav a Paleta nástrojů příkladů příkazů

Ostatní vylepšení

DRX

Je poskytováno vylepšené programovací rozhraní DRX (ekvivalent ARX AutoCADu) s vylepšenými funkcemi uživatelských objektů Vložit, Vložit ze schránky, Prodloužit, Protáhnout a Oříznout. Umožňuje vyvíjet vlastní aplikace mnohem efektivněji.

Šrafování

Je zlepšena asociativita šrafování, vylepšena funkce šrafování používající pro výběr hranice „Vybrat objekty“ a zvýšila se také stabilita šrafování.

Texty

V případě chybějícího fontu umí ZWCAD automaticky najít podobný font pro zobrazení textu.

Ему ли было не понять ее значение!

Да, но пытаться спастись от верной смерти и какой смерти!

Не прошло и двух минут, "Описание животных из красной книги"как эта дрожь прекратилась; змея казалась мертвой.

Хотя я и слышал сигнал побудки, но так как еще не приступил к "Волшебная книга и дракон"своим служебным обязанностям, то не обратил на него никакого внимания и проспал.

Утверждать, что Начало не есть Начало, а что-то ему предшествовало, и помнить, что предшествовало, никому не рекомендуется.

На теле аллигатора есть только два места, где пуля может оказаться "Скачать книги по истории"смертельной, глаз и место около сердца, под передней лапой.