Google překladač: English Deutsch

Cimatron - cesta k usnadnění konstrukce a výroby postupových a transferových lisovacích nástrojů

Autor článku: Zdena Doušková, Jakub Štětina   

Tags: 2D/3D | CAD | CAM | CATIA | Cimatron | dwg | DXF | PTC Creo | SolidWorks | STEP

Cimatron ilustracniCimatron je CAD/CAM systém specializovaný na potřeby nástrojáren a nabízí funkce, které výrazně usnadňují celý proces konstrukce a výroby nástroje od nabídky po dodávku. S přihlédnutím k potřebám výrobců zabývajících se lisováním plechových výlisků jsou do Cimatronu začleněny funkce odstraňující zásadní nepřesnosti při rozvinu dílů a usnadňující jak samotnou úvodní rozvahu nad rozvinem a rychlou tvorbu nabídky nástroje, tak i jeho konstrukci a výrobu. Tyto funkce poskytují všechny nutné nástroje pro zvýšení flexibility při návrhu technologičnosti konstrukce s ohledem na využití praktických zkušeností uživatelů a umožňují efektivní konstrukci postupových a transferových lisovacích nástrojů.

Návrh rozvinu

Pro rozvin plechového dílu nabízí Cimatron řadu funkcí založených na využití znalosti vlastností materiálu s možností úpravy polohy neutrálních vláken a analýzy metodou konečných prvků pro stanovení optimálních technologických postupů. Už při předběžném návrhu je zohledněn tvar výlisku včetně postupných kroků rozvinu. Předběžný návrh slouží také ke kalkulaci ceny, a tím i k vytvoření kompetentní nabídky.

Cimatron ilustracni

Hybridní technologie pro návrh střižného plánu

Cimatron radikálně zkracuje čas návrhu střižných cyklů pomocí hybridní 2D/3D funkčnosti s realistickou vizualizací a následně i zefektivní jednotlivé kroky střihu. Aplikace navrhne umístění rozvinutého dílu s optimálním využitím materiálu na plechový pás. Uživatel určí počet kroků lisovacího nástroje a pro každý tvářecí krok vloží patřičný tvar rozvinu.

Cimatron ilustracni
Nástřihový plán se simulací a okamžitým zobrazením případných změn

Konstrukce lisovacího nástroje

Celá sestava lisovacího nástroje je souborem kroků odvozených z jednotlivých ohýbacích a střižných fází procesu, normalizovaných katalogových dílů a dalších technologických součástí. Pro konstrukci jsou k dispozici následující nástroje:

  • výkonné geometrické funkce pro rozviny a deformace ohýbaných, zkroucených a jinak tvarovaných prvků;
  • možnost vytváření rozvinů do rovinné i obecné plochy;
  • hybridní modelář, speciálně navržený pro plošné tváření;
  • analýzy deformací dílu, např. jeho ztenčení či vlnění, odhalení nebezpečných zón vzniku trhlin a odpružení při ohýbání;
  • konstrukční prvky pro rychlou tvorbu technologických dílů (vložky, tvarové střižníky, střižné matrice, ohybníky a ohybové matrice...);
  • katalogy dílů a mechanismů (kotevní a vodicí desky, sloupky...);
  • automaticky generovaný kusovník.

Analýzy deformace dílu

Klíčem k výrobě kvalitního a funkčního lisovacího nástroje je analýza umožňující svými pokročilými algoritmy lépe předvídat možná úskalí a problémové prvky v procesu tváření. Cimatron přesně identifikuje zúžení či vlnění materiálu a umožní uživateli navrhnout jiné řešení či změny v konstrukci. Tím se předejde odhalení trhlin ve výlisku až po vyrobení lisovacího nástroje nářadí při výrobě prvních kusů.

Cimatron ilustracni
Vizualizace účinku každé operace na zbývající nástřihový plán. Přetažení jednotlivých kroků postupného rozvinu do nástřihového plánu

Díky velkému tlaku od zákazníků nástrojáren především na zkrácení časů vývoje a výroby nástroje je téměř existenční záležitostí být flexibilní nástrojárnou, tj. dokázat rychle reagovat na případné změny od zákazníka, a především vždy rychle a co nejpřesněji stanovit cenu nástroje již ve fázi zpracování nabídky z libovolných konstrukčních dat zákazníka (DWG, DXF, STEP, CATIA, SolidWorks, PTC Creo ad.) včetně možnosti jejich úprav. Poznatky z nástrojařské Evropy i naší praxe ukazují, že cestou, jak v maximální možné míře vyhovět výše uvedeným požadavkům, je volba integrovaného řešení pro celý proces od nabídky, rozvin a přístřih, rozvržení nástřihového plánu a konstrukci nástroje s návazností na jeho výrobu a montáž.

Cimatron ilustracni
Snadné zobrazení každého kroku na nástřihovém plánu

Cimatron, jehož dodavatelem v České republice a na Slovensku je firma technology-support, takové řešení nabízí. Zájemcům jej rádi představíme, na jejich dílech ukážeme a nezávazně zapůjčíme. Součástí dodávky řešení Cimatron je vedle vlastního softwaru i jeho zaškolení a implementace především i následná vazba mezi dodavatelem a zákazníkem. Zákazník získává společně s licencí Cimatronu i možnost konzultací a technické podpory, kdykoli je potřebuje.

Vedle návrhu, konstrukce a výroby postupových a transferových lisovacích nástrojů Cimatron nabízí i specializovaná řešení zaměřená na návrh a konstrukci vstřikovacích forem, konstrukci elektrod a na jejich výrobu, tedy pro NC frézování.

zdouskova@cimatron.cz 
jstetina@cimatron.cz 


Mohlo by vás zajímat: