Google překladač: English Deutsch

Tilelook – jednoduchý nástroj pro návrhy a vizualizace interiérů

Autor článku: Libor Štolc   

Tags: 3D návrhy | Architektura | Stavebnictví | Tilelook

tilelook ilustracniKaždý zájemce o počítačové 3D návrhy interiérů si může vybrat z široké nabídky volných i placených programů. Hodně programů je i lokalizováno. Zajímavým a poměrně novým programem je Tilelook italské firmy Tecnobit Srl. Vznikl v roce 2015 a poměrně rychle se rozšířil nejen v Evropě. Již je lokalizován do 11 evropských jazyků včetně češtiny a dále i do čínštiny a arabštiny. Účelem tohoto příspěvku je informovat čtenáře o tomto zajímavém programu, který si mohou zdarma vyzkoušet.

Úvodem

První verze programu Tilelook byla vyvíjena se záměrem vytvořit jednoduchý nástroj pro návrhy koupelen, kde jsou důležité funkce pro tvorbu obkladů stěn a dlažeb podlah, které musí umět simulovat všechny běžně používané způsoby pokládky obkladových prvků. Nedílnou součástí každého programu pro návrhy koupelen je knihovna obkladových prvků a knihovna 3D modelů zařizovacích předmětů. Vývojáři programu Tilelook se rozhodli všechny potřebné knihovny umístit na síťové úložiště přístupné přes www.tilelook.com. Dále je na síťovém úložišti knihovna materiálů. Všechny tyto knihovny si mohou firmy nebo jednotlivci rozšiřovat nebo doplnění nové knihovny provedou pro výrobce obkladových prvků a zařizovacích prvků zdarma pracovníci technické podpory programu Tilelook. Přestože byl program Tilelook určen pro návrhy koupelen, začali uživatelé programu vytvářet i návrhy kanceláří, obývacích pokojů, kuchyní a ložnicí. Vždy se většinou jednalo o jednu místnost. Program Tilelook využívá i firma Natuzzi na svých prodejnách.


Přehled online knihoven programu Tilelook

On-line funkce programu Tilelook

Jestliže si otevřete webovou stránku www.tilelook.com programu Tilelook a zvolíte českou verzi, dostanete se po úvodním obrázku na přehled knihoven a jako první v nabídce jsou projekty vytvořené uživateli programu Tilelook. Dokončený projekt se automaticky ukládá do webového prostoru registrovaného uživatele a po schválení je publikován i do knihovny projektů. Každý projekt si může kdokoliv otevřít v prohlížeči a postupně se mu zobrazí vizualizace projektu, informace o autorovi projektu včetně jeho dalších projektů a přehled použitých obkladových prvků i zařizovacích předmětů. Registrovaní uživatelé programu Tilelook mohou z projektů nahrávat pouze jednotlivé zařizovací předměty nebo obkladové prvky.


Pracovní prostředí a začátek nového projektu

Další on-line knihovny obsahují velký počet položek, které je možno vybírat podle výrobců, výrobních sérií i vlastností. V knihovnách jsou i tuzemští výrobci RAKO, JIKA a Ravak. Pro hledání dalších výrobců slouží přehledný abecední přehled. 


Doplňování jednoduchého obkladu

Klepnutím na označení Tilelook PRO v horní řádce webové stránky se dostanete na přehled vlastností a možností programu Tilelook zakončený odkazem na výuková videa. Jestliže si budete chtít program Tilelook vyzkoušet, je třeba se zaregistrovat. Registrovaní uživatelé mají stránku Můj Tilelook s řadou funkcí, které mohou provádět on-line. Vedle přehledů projektů a vlastních obkladových prvků, 3D objektů a materiálů se jedná o doplňování nových obkladových prvků a materiálů. 3D objekty se doplňují až z programu Tilelook. Zajímavou knihovnou jsou Mé oblíbené, do které si uživatel doplňuje nejčastěji používané obkladové prvky, 3D modely i projekty ostatních uživatelů, ze kterých se mohou používat pouze obkladové prvky a 3D objekty.


Doplňování 3D modelů zařizovacích předmětů

Instalace programu Tilelook a uživatelské prostředí

Program Tilelook můžete instalovat, jakmile dostanete potvrzení registrace. Program Tilelook je napsán v programovacím jazyku Java, a tak se před instalací provede i kontrola aktuální verze Javy na počítači a případně se provede aktualizace. Program se průběžně vyvíjí a k aktualizaci dochází po spuštění programu. Vzhledem k tomu, že program je určen pro běžné uživatele z řad prodejců obkladových prvků a sanitární keramiky, nejsou žádné speciální požadavky na technické vybavení počítače. K dispozici jsou instalační programy pro operační systémy Windows a Mac.

Uživatelské prostředí bylo navrženo s ohledem na co nejjednodušší a přehledné ovládání i na běžné uživatele, kteří nemají žádné předchozí zkušenosti s jinými 3D návrhovými programy. Některým čtenářům se asi nebude ovládání programu líbit. Rychlé rozšíření programu i počet uživatelů ale svědčí o tom, že grafické řešení a ovládání programu je pro většinu uživatelů vyhovující.


Po spuštění programu a přihlášení uživatele se otevře okno pro nahrání uloženého projektu nebo pro tvorbu projektu nového. Jednotlivé záložky postupně otevírají zleva doprava příslušná okna při tvorbě nového projektu a lze je otevírat v libovolném pořadí při editaci projektu. Uživatelské prostředí je rozděleno na hlavní pracovní okno v levé části a na pravý panel, jehož obsah se mění podle aktuálního pracovního postupu. Při doplňování materiálů, obkladových a zařizovacích prvků jsou v horní části všechny doplňované prvky a ve spodní 3D náhledové okno pro výběr stěn a ploch, které je při doplňování 3D prvků nahrazeno ovládacími prvky pro nastavení přichytávacích bodů aktivního prvku. Při tvorbě vizualizací jsou v horní části náhledy nastavených pohledů a ve spodní nastavení vizualizace. Pravý panel chybí u záložky Přehled cen a kusů, kdy je zobrazena pouze jedna tabulka. Přehled všech povelů dostanete po klepnutí na povel Nápověda v hlavním povelovém menu. Místo dalšího popisu si pracovní prostředí vyzkoušejte sami.

Tvorba modelu místnosti, doplnění obkladů a dlažeb

Zadání půdorysu místnosti a výplňových prvků probíhá výběrem tvaru místnosti z nabídky a nastavení požadovaných rozměrů posunem příslušných stěn. Výplňové prvky se doplňují do vybraných stěn s číselným nastavením parametrů. Při doplňování obkladu stěn nebo dlažby podlahy se musí nejdříve provést výběr jednoho ze tří druhů obkladů – jednoduchý, páskový a uživatelský. Potom se v pravém panelu doplní obkladové prvky. U jednoduchého obkladu jsou to jednotlivé obkladové prvky z on-line knihovny, u dalších druhů obkladu je třeba sestavit obkladový prvek v dalším okně z prvků on-line knihovny podle požadované struktury. Dále se vybere v náhledovém 3D okně stěna nebo plocha, na kterou chceme doplnit obkladové prvky. Vybraná plocha se zobrazí v hlavním pracovním okně a obkladové prvky se přetahují myší z prvého panelu a číselně se zadávají počty řad a sloupců. Podrobný popis doplňování obkladů a dlažeb by přesáhl rozsah tohoto článku. Proto opět doporučuji čtenářům praktické vyzkoušení programu.


Ukázka vizualizace demonstračního projektu

Dělení ploch, materiály ploch a zařizovací předměty

U řady projektů bude třeba provádět dělení stěn na více ploch s různými materiály. Program Tilelook to v příslušných oknech zvládá s využitím on-line knihovny materiálů nebo s materiálem, který si nastavil uživatel. Zařizovací předměty se musí nejdříve doplnit do pravém panelu, a to přímo z on-line knihovny programu Tilelook, z on-line knihovny 3D Warehouse (pro SketchUp) nebo importovat z několika běžných 3D formátů. Importem se prvky doplní do uživatelské knihovny 3D objektů i do obecné knihovny 3D objektů programu Tilelook.

Každý doplněný prvek se vždy umístí na střed podlahy. Posun vybraného prvku může být proveden myší, číselným zadáním posunu nebo přichycením ke stěně nebo k dalšímu prvku pomocí přichytávacích bodů na koncích a ve středech hran obrysového kvádru. Aktivní přichytávací bod si uživatel zadává volbou strany a pozice ve spodní části pravého panelu. Po výběru přichytávacího bodu je třeba klepnout myší na libovolný přichytávací bod dalšího objektu. Jedná se o celkem jednoduchý způsob, na který je třeba si zvyknout.

Grafické a tabulkové výstupy

Základním grafickým výstupem jsou vizualizace nastavených pohledů uživatelem. V první verzi programu byly vizualizace prováděny systémem Thea Render, který byl v dubnu 2017 nahrazen systémem Corona Renderer. Při integraci systému do programu Tilelook bylo výrazně zjednodušeno nastavení osvětlení, které uživatel nastavuje v jednom okně několika parametry. Jestliže jsou v projektu okna, potom se nastavuje intenzita denního osvětlení, případně obrázek pozadí. U projektů bez oken je osvětlení zajištěno 3D modely osvětlovacích prvků z on-line knihovny, které již obsahují světelné zdroje. Podle počtu osvětlovacích prvků v projektu se nastaví intenzita celkového osvětlení. Vedle statických obrázků lze do projektu doplnit i kamery pro tvorbu sférických panoramat a stereo sférických panoramat. Všechny vygenerované grafické výstupy se stávají součástí projektu a po jeho uložení do webového prostoru uživatele se zobrazují v on-line galerii projektů nebo na webové stránce uživatele.

Dalším grafickým výstupem je PDF dokument s kompletní dokumentací projektu obsahující vizualizace, okótovaný půdorys, pohledy na obložené plochy s kótami a přehledem příslušných obkladových prvků a na závěr seznamy všech obkladových a zařizovacích prvků s cenami. Dokument je vhodný i pro vlastní realizaci navrženého interiéru. Šířky spár se ale zatím nezapočítávají do obložené plochy, spáry jsou nakresleny ve správné šířce přes obkladové prvky sražené k sobě. Při dalším vývoji programu se budou řešit i reálné odstupy obkladových prvků podle spárování.


Přehledy obkladových a zařizovacích prvků

Důležitými informacemi pro zákazníka i prodejce jsou přehled obkladových prvků a přehled zařizovacích prvků se všemi cenami a cenou celkovou. Klepnutím na záložku Přehled cen a kusů se zobrazí tabulka s oběma přehledy a s prázdným přehledem nových prvků, který lze doplnit o libovolný počet dalších obkladových prvků. Všechny položky tabulek se mohou editovat. Pro další zpracování přehledů slouží export ve formátech XLS a HTML. Exporty umí pouze placená verze programu Tilelook.

Závěrem

Program Tilelook s on-line knihovnami je určitě trochu jiný než ostatní programy pro návrhy interiérů. Další informace, demonstrační soubory a komentované ukázky pracovních postupů najdete na webové stránce tuzemské podpory www.tilelook.cz. Po registraci můžete využívat všechny funkce programu po dobu jednoho měsíce a můžete si je prodlužovat po jednom měsíci zaplacením on-line. Jestliže měsíční poplatek nezaplatíte, program bude i nadále funkční a budou omezeny některé jeho funkce a možnosti, budete moci např. používat pouze čtyři druhy obkladových prvků a osm 3D modelů zařizovacích předmětů. Jako registrovaný uživatel budete dostávat informace o nově doplněných knihovnách a o aktualizaci programu.


Mohlo by vás zajímat: