Google překladač: English Deutsch

Simulace lití pro automobilové díly

Autor článku: Advanced Engineering   

Tags: Simulace | Slévárenství | solidThinking | U-Shin | Zamak

simulace lití ilustracniJaponská společnost U-Shin, založená v roce 1926 a s centrálou v Tokiu, je dodavatelem automobilových dílů. Poskytuje spolehlivá a inovativní řešení, která splňují očekávání nejnáročnějších zákazníků po celém světě. Společnost U-Shin se specializuje na vývoj nových produktů, konstrukci, výrobu a prodej mechanických a elektrických systémů a dílů, vč. různých systémových řešení a ovládacích zařízení.

U-Shin patří mezi globální výrobce automobilových dílů a specializuje se na systémová zařízení a mechatroniku v automobilech. Jeho hlavní produktová řada zahrnuje zámkové sestavy, elektronické zámky sloupku řízení, ovládací panely topení a ventilace, zámky dveří, bezklíčové vstupy, kliky dveří, spínače, systémy zamykání a zadní přístupové moduly. Odbornost společnosti U-Shin sahá od mechanické konstrukce až po vývoj elektroniky a softwaru a nabízí plnou podporu při vývoji a konstrukci různých dílů a systémů až k výrobě.

simulace lití 1

Materiál Zamak

Mnoho automobilových dílů a doplňků se ve společnosti U-Shin vyrábí z materiálu Zamak, což je zinková slitina hliníku. Pro sérii zinkových slitin je aktuálním standardem Zamak 3. Všechny ostatní jsou s touto slitinou porovnávány. Zamak 3 má základní složení 96 % Zn a 4 % Al. Má vynikající slévatelnost a dlouhodobou rozměrovou stálost. Například více než 70 % všech severoamerických zinkových odlitků je vyrobeno ze slitiny Zamak 3. Zamak 2 má stejné složení jako Zamak 3 s přidáním 3 % mědi s cílem zvýšit pevnost v tahu až o 20 %. Zamak 2 má největší pevnost ze všech Zamak slitin. Oproti ostatním slitinám Zamak jsou tvrdší a pevnější, avšak jsou méně pružné – více křehké.

„Při využití programu Click2Cast dosahujeme značné úspory času a nákladů: 5000–10 000 € a 3 týdny za reálné zkoušky ve srovnání s 500–600 € a 1 dnem při simulaci v programu Click2Cast.“
Ahmed El Abidi, CAE Manager & Senior Expert, U-Shin

Zamak 4 byl vyvinut pro asijské trhy na snížení negativních účinků po pájení (zkřehnutí) při zachování tažnosti slitiny Zamak 3. Tohoto účinku bylo dosaženo pomocí polovičního množství mědi oproti slitině Zamak 5. Jak je vidět, slitin Zamak je celá řada a nejsou zde vyjmenovány zdaleka všechny. Liší se v poměrech přísad jednotlivých chemických prvků, které pak určují konečné mechanické a fyzikální vlastnosti slitiny. Výborná slévatelnost zinkových slitin umožňuje dosáhnout přesných rozměrů a dobré kvality povrchů odlitků. Toto dovoluje s minimálním požadavkem na další opracování jejich galvanizaci nebo lakování.

simulace lití 2

Slévárna Zamak společnosti U-Shin je jedním z největších slévárenských závodů v Evropě. Denně se zde vyrábí přibližně 10 tun Zamaku. V U-Shinu jsou hrdí na to, že jsou světovým lídrem v oblasti výroby vysokotlakého lití Zamaku. Velkou výzvou pro společnost je vyrobit více než 100 různých forem za rok. Uvědomují si totiž, že optimalizací těchto forem, stejně tak jako konstrukce a výrobního procesu, se sníží nejen čas a náklady, ale je to také klíčový faktor při poskytování spolehlivých řešení zákazníkům, který je v automobilovém průmyslu očekáván a vyžadován.

Simulace lití pomocí SolidThinking Click2Cast

„Během vibračního testu byl pohyb jezdce zámku blokován tělem zamaku, což vedlo k tomu, že čep nedostal předepsaný počet nárazů až do zlomení v rámci této zkoušky.“
Ahmed El Abidi, CAE Manager & Senior Expert, U-Shin

Pro výrobu kvalitní a spolehlivé součásti je rozhodující porozumět toku a vlastnostem materiálu Zamak. Možnost simulovat a přehledně sledovat proces odlévání součástí z materiálu Zamak bylo jedním z mnoha výhod, které U-Shin viděl při implementaci simulačního softwaru Cast2Cast od společnosti SolidThinking. Program Click2Cast umožňuje lépe porozumět toku materiálu Zamak a také identifikovat příčiny a oblasti pórovitosti. Díky rozsáhlé databázi materiálů, kterou nabízí program Click2Cast, mohou společnosti jako U-Shin simulovat proces lití různých dílů pod různými tlaky. Jeden z nejnovějších projektů společnosti U-Shin zahrnoval analýzu závad čepu zámku automobilu a jeho optimalizaci na základě výsledků simulace v programu Click2Cast. K závadě došlo v průběhu vibračního testu.

simulace lití 3

Závada při vibračním testu

Během vibračního testu byl pohyb jezdce zámku blokován tělem ze Zamaku, což vedlo k tomu, že čep nedostal předepsaný počet nárazů až do zlomení v rámci této zkoušky. Po simulaci v programu Click2Cast a experimentálním testu bylo jasné, že k závadě došlo v místě, kde se v simulaci odlévání objevila pórovitost. V okamžiku, kdy v U-Shinu dokázali identifikovat toto kritické místo, mohli odlitek následně optimalizovat v programu Click2Cast a odstranit všechnu pórovitost z této oblasti.

simulace lití 4

A jak dál?

U-Shin stále používá program Click2Cast na několika automobilových projektech. S využitím programu Click2Cast dokáže U-Shin efektivně analyzovat a optimalizovat odlitky, což společnosti umožňuje dodávat zákazníkům své díly v potřebné kvalitě a s očekávanou spolehlivostí. Pokud jde o budoucí projekty, U-Shin plánuje spolupracovat s týmem Click2Cast, aby dále prozkoumávali a rozvíjeli další funkce tohoto programu, jako jsou adaptivní síť, výpočty napětí a teplotní optimalizace.

U-Shin Ltd.
Shiba NBF Tower
1-1-30 Shibadaimon
Minato-ku, Tokyo
105-0012
www.u-shin-ltd.com


Mohlo by vás zajímat: