Google překladač: English Deutsch

Efektivní plánování a řízení výroby v kusové výrobě s MES Proleis

Autor článku: Martin Tkadlčík   

Tags: MCAE | Proleis | Strojírenství | Tebis

planovani ilustracniSpolečnost Tebis nabízí komplexní správu dat, plánování výroby a řízení výroby pomocí výrobního informačního systému Proleis, který vyvinula německá firma ID (Ingenieurgesellschaft für Datentechnik). Tebis s touto firmou dlouhodobě spolupracoval a v září 2017 ji odkoupil včetně všech odborně specializovaných zaměstnanců. Proleis umožňuje efektivní nákup, výrobní plánování a řízení všech jednotlivých částí lisovacích nástrojů a vstřikovacích forem – od nabídky až po hotový výrobek. Další předností je jeho snadná integrace do prostředí softwaru Tebis. Společnost MCAE Systems, která je zároveň distributorem softwaru Tebis, se podílí na implementaci systému Proleis v českém a slovenském regionu.

Typická složitost kusové výroby v oblasti výroby forem a lisovacího nářadí vyžaduje komplexní řešení výroby, která propojuje všechny účastníky – od projektového manažera přes plánovače, nákupčí, konstruktéry, NC programátory, výrobní a montážní dělníky, vedoucí skladů až po externí dodavatele.

Proces nabídky a plánování

Projektoví manažeři mohou během předběžného plánování rychle a snadno zkontrolovat, zda mohou být navrhované projekty zpracovány a zda budou splněny požadované termíny dodání. V této fázi lze určit, které komponenty budou vyráběny ve firmě a které budou zpracovány externími dodavateli. Tak je možné získat objektivní základ pro rozhodnutí o přijetí zakázky.

planovani 1

Jakmile plánovači a vedoucí zodpovídající za výrobu vytvoří podrobnější projektové plány, Proleis nabízí rychlé a pohodlné nástroje pro organizaci a kontrolu kapacity. Všechny výrobní kroky jednotlivých dílů jsou definovány a naplánovány pomocí standardizovaných plánovacích šablon. Stanice řízení výroby s automatickou synchronizací kapacity zajišťuje optimální využití zaměstnanců a strojů pro splnění termínů výroby. Jakmile je plánování dokončeno, jsou v definovaném pořadí zpracovány příkazy pro jednotlivé pracovníky nebo stroje.

Nákup a logistika

Nákupčí objednávají materiál i externí služby v IS Proleis a koordinují dodavatele prostřednictvím rozhraní. Všechny součásti jsou označeny např. čárovým kódem a na všech pracovištích je jejich převzetí i vydání zaznamenáno čtečkami. Systém uchovává místa uskladnění dílů, které jsou pak přepravovány podle plánu. Všechny součásti jsou připraveny včas ke stroji nebo do místa montáže před zahájením výroby. Proleis také řídí prostředky, jako jsou obráběcí nástroje. Objednávky sestav nástrojů jsou automaticky vytvářeny v přípravnách nástrojů podle vytvořených NC programů.

planovani 2

Konstrukce, výroba a montáž

Konstruktéři, technologové a NC programátoři používají Proleis pro správu dat a schvalovací řízení. Schválené objednávky se automaticky zobrazují v objednávce pro následující krok. Pružnost systému umožňuje kdykoli zahrnout změny, jako například mimořádné objednávky nebo modifikace. Pracovníci montáže mohou pracovat s aktuálními konstrukčními a výrobními daty. Postupují podle montážních příkazů a bezpapírově informují o stavu rozpracování nebo dokončení.

planovani 3


Monitorování projektu se zajištěním kvality a sledováním výkonnosti

Projektoví manažeři vždy mají jasný přehled o všech procesech. V tabulkách nebo grafech mají přehled o milnících (cílových stavech), rozpracovanosti projektu a přiřazení zdrojů. Proleis lze také použít k dokumentaci závad a problémů, a také ke stanovení a vyhodnocení ukazatelů výkonu tak, aby se předcházelo možným problémům a využil se potenciál optimalizace výrobního procesu.

planovani 4

Implementace systému Proleis ve firmě

Tebis má koncept implementace systému Proleis, který nezatěžuje zákazníka a poskytuje rychlý start systému. Specialisté společnosti Tebis Consulting analyzují procesy firmy, modelují její zdroje a procesy v prostředí Proleis a Tebis. Pro zákazníky v českém a slovenském regionu participuje na implementaci firma MCAE Systems, která je zároveň distributorem softwaru Tebis. Plánování a řízení výroby, stejně jako správa dat, jsou vytvářeny v krocích zohledňujících potřeby firmy. Všichni účastníci projektu mohou rychle a efektivně pracovat s přidělenými aplikacemi podle svého zaměření. Přístup k datům je také možný z mobilních zařízení nebo prostřednictvím internetu.


Mohlo by vás zajímat: