Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Edificius firmy ACCA Software – komplexní BIM pro architekty

Autor článku: Libor Štolc   

Tags: ACCA | BIM | CAD | Edificius | IntelliCAD | Projektování | SketchUp

edificius ilustracniPři přechodu na BIM projektování je široká nabídka programů. Pro menší projekty jsou vhodná programová řešení italské firmy ACCA software S. p. A., která byla založena roku 1989 a zabývá se vývojem programů pro architekty, projektanty a stavební průmysl. První verze programu Edificius byla uvedena v roce 2010. Aktuální verze je základním a nejpoužívanějším programem firmy. V šesti jazykových verzích je program využíván architekty na celém světě.

Při vývoji programu Edificius byl kladen důraz na jednoduchost používání a možnost spolupráce s ostatními programy firmy. Pro uživatele programů firmy byl již v roce 2003 založen informační portál Biblus-net, který byl začátkem roku 2017 nahrazen informačním blogem BibLus. Podrobné informace jsou na www.accasoftware.com/en. Zájemci o program mohou využít i web tuzemské podpory www.pcdesign.cz/bim. Program si lze vyzkoušet po jednoduché registraci zdarma po dobu třiceti dnů. Potom se musí zaplatit měsíční/roční licenční poplatek 59/599 eur, který platí pro tři instalace programu na různých počítačích. Proto je při instalaci programu nabízena i možnost stáhnout kompletní instalační balíček pro instalaci na další počítač. Pro školy je licence programu zdarma. Součástí instalace jsou i dva kompletně zpracované projekty sloužící k rychlejšímu seznámení nových uživatelů s programem. K tomu přispívají i pracovní postupy jako krátká komentovaná videa na firemním YouTube kanálu. Nahrazují plnou nápovědu a k vyhledání slouží veřejně přístupná webová stránka s přehledem všech základních povelů a funkcí.

edificius 1

edificius 2

Po spuštění programu budete asi překvapeni uživatelským prostředím, a to hlavně přístupem k povelům a funkcím programu, které se vybírají ze dvou panelů po klepnutí na ikonu aktuálního povelu v záložce Drawing. Brzy si ale na tento způsob výběru povelů zvyknete. V levé části displeje je přehledný ovládací panel struktury projektu, z něhož se otvírají okna s vybranými částmi projektu. V pravé části displeje je panel vlastností nově doplňovaného nebo editovaného objektu. Základní pracovní postupy, povely a funkce jsou stejné jako u ostatních programů. Pro efektivní práci s projekty je nutná knihovna BIM objektů. Uživatel má k dispozici několik knihoven BIM objektů – obecnou, projektu, uživatelskou a on-line, která je veřejně přístupná. Každý registrovaný uživatel může všechny knihovny kromě obecné doplňovat o svoje objekty. Při tvorbě podrobné výkresové dokumentace nebo při editaci DWG/DXF souborů pro import lze využít program Edificius-CAD. Jedná se o samostatný program využívající technologie IntelliCAD, který se automaticky otevře při editaci DWG/DXF výkresů a jeho licence je zahrnuta v licenci programu Edificius.

edificius 3

edificius 4

Program je určen hlavně pro architekty, kteří při tvorbě projektu řeší kromě materiálů objektů projektu i okolní prostředí a vyžadují okamžitou zpětnou vazbu změny projektu u aktuálního doplněného nebo editovaného objektu i celého projektu jako celku. K tomu slouží všechny povely a funkce programu Edificius-LAND přístupné v panelu struktury objektu po klepnutí na povel TERRAIN. Jedná se o samostatný program pro návrhy veřejného prostoru a zeleně, který je již integrován do programu Edificius. Zajímavou funkcí je import terénu z Google Maps jako obrázek terénu i jako 3D model terénu definovaný vrstevnicemi, jejichž vzájemný výškový odstup zadává uživatel během importu. Dále tomu napomáhají tlačítka pro nastavení realistického zobrazení a aktivaci stínů v okně základního 3D zobrazení. Protože architekti si rádi hrají s tvorbou atypických 3D modelů, byla do programu doplněna funkce pro editaci 3D objektů v programech SketchUp a Blender. Po výběru objektu a spuštění funkce se otevře program SketchUp nebo Blender s vybraným objektem, který se po editaci změní v programu Edificius. Programy SketchUp a Blender musí již být instalované. V roce 2015 byl program Edificius doplněn o modul Edificius-RTBIM pro fotorealistické zobrazení v reálném čase, který je průběžně doplňován o nové funkce. Pro tvorbu fotorealistických obrázků projektu je stále k dispozici pomalý vizualizační systém YafaRay. Systém RTBIM umožňuje v reálném čase měnit materiály a okamžitě vytvářet fotorealistické vizualizace jako rastrové obrázky nebo sférická panoramata. Pro dynamickou prezentaci projektů slouží video z nastavených klíčových obrázků a on-line prezentace projektů pomocí nově vyvinutého modulu Edificius-VR. Každý registrovaný uživatel má k dispozici prostor o kapacitě 512 MB na firemním úložišti dat. Po klepnutí na ikonu pro sdílení projektu si vybere Edificius-VR a zadá jméno a popis projektu. Za několik minut dostane zprávu s odkazem na prezentaci projektu pomocí on-line aplikace Edificius-VR. Firemní demonstrační prezentace jsou na edificiusvr.accasoftware.com/en.

edificius 5

edificius 6

Účelem článku bylo upozornit na program Edificius a jeho některé zajímavé funkce. Zájemci o práci s programem musí používat anglickou verzi. Program funguje i na běžných počítačích s grafickou kartou podporující DirectX 11. Podrobnější informace najdete na výše uvedených firemních odkazech.


Mohlo by vás zajímat: