Google překladač: English Deutsch

MapleSim 2018 s nástroji pro vývoj digitálních dvojčat

Autor článku: Maplesoft   

Tags: Digitální dvojče | MapleSim | Maplesoft | Modelica | Modelon | Simulace | Verze 2018

MapleSim virtualcommissioning-1828Maplesoft zveřejnil novou verzi softwaru MapleSim, pokročilého modelovacího nástroje na úrovni systému. Od digitálních dvojčat pro virtuální uvedení do provozu po modely na úrovni systémů pro složité inženýrské projekty, MapleSim pomáhá organizacím snížit riziko při vývoji, snížit náklady a usnadnit inovace. Nejnovější verze poskytuje nové nástroje pro vývoj digitálních dvojčat, navíc k většímu propojení s dalšími nástroji pro modelování a rozšířenému rozsahu modelování. MapleSim se používá v široké škále aplikací a v různých průmyslových odvětvích, včetně tvorby na fyzice založených digitálních dvojčat pro virtuální uvedení do provozu.

Jedním z nejdůležitějších cílů simulace s digitálními dvojčaty je určení optimální velikosti motoru, který je potřebný k pohonu mechanismu a MapleSim 2018 poskytuje nástroje, které usnadňují tento úkol. Nová aplikace 1-D Motion Generation umožňuje inženýrům vytvářet pohybové profily, které dodržují definované omezení rychlosti a zrychlení. Mohou definovat požadovaný pohyb spojů a potom spustit simulaci, aby zjistili točivé momenty a síly potřebné k vytvoření tohoto pohybu. Tyto informace pak mohou být použity k určení správného rozměru motoru, což zajistí optimální výkon při minimálních nákladech.
MapleSim je přirozené prostředí pro modelování vícedoménových systémů, které podporuje rychlé vytváření a testování počátečních koncepcí. S MapleSim mohou inženýři vyzkoušet více nápadů za méně času, identifikovat a zabraňovat neočekávaným interakcím mezi různými doménami a vytvářet výpočetně efektivní modely. Nové funkce v aplikaci MapleSim 2018 dále umožňují práci s více možnostmi připojení a rozšířeným rozsahem modelování.
MapleSim 2018 poskytuje větší možnosti připojení k nástrojům a umožňuje importovat modely z ještě více softwarových nástrojů. Díky rozšířené podpoře FMI (Functional Mock-up Interface) mohou inženýři importovat modely definované pomocí simulace FMI 2.0 Fixed-Step Co-Simulation a také FMI Model Exchange. Mezi další vylepšení patří zdokonalená podpora Modelica pro snadný přístup k více knihovnám komponent třetích stran uvnitř MapleSimu. Kromě toho MapleSim Heat Transfer Library od společnosti Cybernet nabízí vylepšené nástroje pro studium efektů přenosu tepla a předcházení přehřátí, zatímco MapleSim Hydraulics Library od Modelon a MapleSim Pneumatics Library s doplňky Modelonu mohou současně zohledňovat působení teplot během simulací.
MapleSim je k dispozici v angličtině, japonštině a francouzštině.


Mohlo by vás zajímat: