Google překladač: English Deutsch

Tip pro Fusion 360 – výběr oblastí

Autor článku: NICOM - Michal Spielmann   

Tags: Autodesk | Fusion 360 | Kurzy | Michal Spielmann | Nicom | Tipy | Výběr oblastí | Vzdělávání

Obrazek Nicom 01-1842Na nedávném školení aplikace Fusion 360 překvapilo valnou většinu posluchačů, že výběr oblastí ve zmíněné aplikaci lze ještě dál řídit, že nemusí vyloženě odpovídat klasickým zobrazovacím standardům aplikací Autodesk. Proto bych se dnes rád o tento tip s vámi podělil. Výběrové oblasti jsou výběrovou metodou, pomocí které můžete vybrat více objektů najednou. Standardní postup výběru v aplikaci Fusion 360 se provádí přetažením objektů (stisknout a podržet levé tlačítko myši -> posun s myší -> uvolnění tlačítka myši).

V aplikaci Fusion 360 máme tři možnosti: výběr oknem, volný výběr a výběr malováním. Tyto možnosti najdete pod tlačítkem SELECT v horní nabídce tlačítek.

Obrazek Nicom-02

Výběr oknem [Window selection]

Jednoduše přetažením „nakreslete“ obdélník. Výběr poskytuje dvě interakce. Výběr oknem umožňuje přetažením zleva doprava vybrat objekty, které jsou zcela uvnitř výběrové oblasti. Nebo můžete přetáhnout objekty zprava doleva, tím vyberete veškeré objekty uvnitř výběrové oblasti, ale i objekty, které hranice výběru kříží. Viz následující obrázek. Vybrané objekty jsou zobrazeny jako modré. Všimněte si, že výběrová okna mají také různou barvu.

Obrazek Nicom 03

Volný výběr [Freeform selection]

Pokud máte výběrovou oblast nastavenou na volbu "Volný výběr", můžete nakreslit volný tvar, abyste zjistili požadovaný výběr místo obdélníku.
Volný výběr má také možnosti výběru zleva doprava nebo naopak. Kreslení tvaru ve směru hodinových ručiček je principiálně shodný s výběrem plným oknem, kreslení proti směru hodinových ručiček pak s oknem křížení.

Obrazek Nicom 04

Při označení objektu spline máte možnost v nabídce pravého tlačítka myši přidávat body další, zvolte z nabídky položku Insert Spile Control Point. Kliknutím na spline přidáte další body. Následně posunutím jednotlivých bodů měníte tvar křivky spline. Pokud budete potřebovat řídící vrchol odebrat, jednoduše ho vyberte a stiskněte klávesu DELETE. Položkou Toggle Curvature Display si můžete nechat přepnout zobrazení zakřivení. Jednotlivé segmenty spojení vrcholů můžete také zakótovat.

Výběr malováním [Paint selection]

Tato možnost výběrové oblasti umožňuje vybrat objekty pouze přetažením kurzoru nad objektem, který chcete vybrat. Výběr malováním je svou povahou vždy typem výběru "křížení" - vybírá se jakákoli trajektorie k výběrovému kurzoru. Z toho plyne, že tato volba neumožňuje typově výběru zahrnutím (oknem).

Obrazek Nicom 05

Pokud chcete zefektivnit svoji práci, nebo se dozvědět více tipů pro svoji práci, neváhejte si vybrat z kurzů Fusion 360 v Autodesk autorizovaném středisku NICOM, a. s.
Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.
Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

Michal Spielmann
Autodesk Certified Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: