Google překladač: English Deutsch

CFDTool s integrovaným solverem OpenFOAM

Autor článku: Jan Lipšanský   

Tags: CFD | CFDTool | Dynamika | FEATool | Kapaliny | MATLAB | OpenFOAM | toolbox

cfdtool-with-openfoam-cfd-solver-1848CFDTool je založen na kódu FEATool Multiphysics v produktu Matlab CFD Toolbox a určen pro snadné simulace dynamiky kapalin a přenosu tepla a jejich rychlé nastavení. Nově byl aktualizován na verzi 1.3. Ta v sobě integruje CFD solver OpenFOAM a nabízí podporu dynamiky stlačených plynů a další vylepšení u výpočetní jednotky a tvorby sítí (např. import z formátů Gmsh, GMV, GiD, FEniCS a Triangle). OpenFOAM dovoluje předpřípravu, nastavení a spuštění simulací laminárních i turbulentních toků stlačených i nestálených plynů.

Díky tomu lze dosavadní pracné a manuální procesy spouštět zcela automaticky (tvorba a konverze sítí, podmínky ohraničení, výpočet vstupních ohraničení a prvotních podmínek turbulentních modelů k-epsilon a k-omega a další). CFDTool nově pracuje se stlačitelnými nevazkými toky řízenými Eulerovými rovnicemi pro modelování toků podzvukových a nadzvukových s rázovými vlnami.
Více informací na www.cfdtool.com/matlab-cfd-toolbox.


Mohlo by vás zajímat: