Google překladač: English Deutsch

eBook: Důležitost CAD výkresů

Autor článku: Siemens   

Tags: 3D modely | CAD | DEVELOP3D | Dokumentace | Ebook | Elektronické knihy | Siemens | Výkresy

Siemens1-1925tím, jak stále více roste využívání 3D modelování, začínají být technické výkresy podceňovány. Nenechte se však mýlit, výkresy jsou i nadále velmi důležité. Představují hlavní způsob komunikace s výrobou a v mno­ha případech jsou určitou dohodou mezi konstrukcí a výrobou. Vývoj prototypů závisí na technických výkresech, obzvláště u masové výroby. Výkresy pomáhají zjednodušit proces výroby. Podrobnosti v technických výkresech umožňují výrobcům navrhovat výrobky bez chyb, eliminují zpoždění a další nákladné komplikace. To jsou ty nejpodstatnější důvody existence výkresů.

Jediná věc, která odlišuje technické výkresy od ostatních typů vizualizací, je úroveň standardizace. Jednoduché skici sice mohou někdy stačit, technické výkresy však nabízí přesný pohled na celý objekt a jeho charakteristiky včetně specifikací a pohledů zobrazení. U tohoto typu výkresů není žádný prostor pro špatnou interpretaci. To je další důvod, proč jsou výkresy během vývoje výrobků tak důležité. Jak se tedy můžeme ujistit, že výkres sděluje vše, co je třeba?
Ebook společnosti DEVELOP3D popisuje klíčové aspekty, které je dobré zvážit při tvorbě výkresů a dokumentace. Dozvíte se v ní, jak vytvářet přesné výkresy, efektivně předávat informace a zahrnout všechny informace nutné pro výrobu.
Správně předané informace pracovníkům výrobního provozu je důležité pro pochopení celého konceptu výrobku. Schopnost předat informace vizuálně i prakticky je naprosto klíčová – výrobce potřebuje vědět nejen to, jaké jsou rozměry výrobku, ale také to, jak výrobek funguje uvnitř. A zde přichází ke slovu ty tolik podceňované výkresy CAD.
CAD výkres je digitální soubor, v němž je výrobek znázorněn jako 2D nebo 3D obrázek. Díky tomu mohou inženýři a výrobci získat lepší přehled o tvaru a velikosti součástí, správně je nacenit a případně provést simulace. To vše může být zásadní při výběru nejlepšího návrhu a celkovém zvyšování kvality.

Siemens2-1925

Právě kombinace 3D modelu a související sady výkresů nám umožňuje předávat důležité informace, přesně tam, kde jsou třeba. Tato elektronická kniha vám pomůže zajistit, aby procesy navrhování, tvorby dokumentace i vlastní výroby byly co nejefektivnější.
Zaregistrujte se a získejte zdarma tuto elektronickou knihu.


Mohlo by vás zajímat: