Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo 2021.08

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. ModuleWorks uvádí 2021.08 CAD/CAM softwarové komponenty
(Matching tags: Software Components,2021.08,ModuleWorks,CAD/CAM,Obrábění)
Mo­du­leWorks ozna­mu­je vy­dá­ní svých 2021.08 CAD/CAM softwarových komponent. Toto druhé le­toš­ní vy­dá­ní ob­sa­hu­je nové a vy­lep­še­né funk­ce v celé pro­duk­to­vé řadě, včet­ně no­vých ...
Sobota, 21 Srpen 2021