Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo 2022.1

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Nová verze SURFCAM 2022.1
(Matching tags: NC Simul,2022.1,SURFCAM,3E Praha Engineering,CAM,CAD)
Podle in­for­ma­ce na webu spo­leč­nos­ti 3E Praha En­gi­nee­ring je nyní do­stup­ná ke sta­že­ní pro uži­va­te­le s plat­ným ak­tu­a­li­zač­ním ser­vi­sem nová verze SURF­CAM 2022.1. Sou­čás­tí in­sta­lač­ní­ho ...
Středa, 01 Únor 2023
2. Je tu Twinmotion 2022.1
(Matching tags: 2022.1,Epic Games,Twinmotion,CEGRA,Architektura,Stavebnictví,Vizualizace)
Twin­mo­ti­on 2022.1 při­ná­ší řadu no­vých funk­cí, které ještě více usnadňují vy­tvá­ře­ní a sdí­le­ní pře­svěd­či­vých vi­zu­a­li­za­cí a uchva­cu­jí­cích zá­žit­ků ze světa ar­chi­tek­tu­ry, ...
Úterý, 25 Leden 2022