E LINKX
Google překladač: English Deutsch
GFI

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo 3d­ex­pe­rien­ce

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Modelování a simulace přinášejí rychlejší vývoj produktů
(Matching tags: Connected Engineering,3D­EX­PE­RIEN­CE,Webináře,Dassault Systemès,Vývoj)
Úspěch vý­vo­je pro­duk­tu zá­vi­sí na schop­nos­ti spl­nit po­ža­dav­ky pro­jek­tu a dodat pro­dukt s nej­lep­ší­mi vý­sled­ky za nej­niž­ší mož­nou cenu. Rych­lost je zá­sad­ní pro spl­ně­ní ...
Pátek, 29 Leden 2021
2. Magma Exteriors implementuje PLM systém ENOVIA
(Matching tags: 3D­EX­PE­RIEN­CE,Magma Exteriors,Dassault Systemès,Implementace,Dytron,Enovia,PLM)
... pro im­ple­men­ta­ci PLM sys­té­mu ENO­VIA na plat­for­mě 3D­EX­PE­RIEN­CE od spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes, který nej­lé­pe vy­ho­vo­val a splňoval po­ža­do­va­ná kri­té­ria.  ...
Čtvrtek, 14 Leden 2021