Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo allplan 2022

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. ALLPLAN podporuje OPEN BIM pracovní postupy
(Matching tags: Allplan 2022,buildingSMART,IFC4,openBIM,Allplan,BIM)
ALL­PLAN, po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC prů­my­sl, pod­po­ru­je transpa­rent­ní BIM pra­cov­ní po­stu­py pro­střed­nic­tvím stan­dar­di­zo­va­ných ote­vře­ných da­to­vých for­má­tů, které umo­ž­ňu­jí ...
Pátek, 10 Červen 2022
2. Allplan 2022 – Optimální proveditelnost díky integrovaným procesům
(Matching tags: Allplan 2022,Aktuality,Plánování,Stavebnictví,BIM)
Spo­leč­nost ALL­PLAN ozná­mi­la ce­lo­svě­to­vé uve­de­ní nové verze svého BIM soft­wa­ru. All­plan 2022 umožňuje ar­chi­tek­tům, in­že­ný­rům a do­da­va­te­lům in­te­gro­va­ný způ­sob práce na je­di­né ...
Pondělí, 11 Říjen 2021