Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo altium

Celkem nalezeno výsledků : 25.

1. Novinky od společnosti Altium
(Matching tags: EDDI,Spectra,Altium,ECAD)
Zřej­mě jako re­ak­ci na sou­čas­ný ne­do­sta­tek čipů v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu ozná­mi­lo Al­ti­um sadu pro­duk­tů pro ana­lý­zu dat z elek­tro­nic­ké­ho prů­mys­lu s ná­zvem Spect­ra. ...
Úterý, 26 Duben 2022
2. Altium spolupracuje s Chandigarh University
(Matching tags: Učební osnovy,Chandigarh University,Upverter Education,PCB,Indie,Altium)
Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la, že Up­ver­ter Edu­cati­on, její bez­plat­né zá­klad­ní kurzy elek­tro­ni­ky bě­ží­cí na pro­hlí­že­či, budou nyní ne­díl­nou sou­čás­tí učeb­ních osnov pro návrh desek ...
Středa, 05 Leden 2022
3. Od návrhu k výrobě jedním kliknutím myši
(Matching tags: Misha Govshteyn,Macrofab,Altium,ECAD)
Do­ká­že­te si před­sta­vit, že byste mohli na­vrh­nout desku ploš­ných spojů, spus­tit si­mu­la­ce, zís­kat své díly, ge­ne­ro­vat přes­né ku­sov­ní­ky, ge­ne­ro­vat vý­stup­ní sou­bo­ry a jed­no­du­še ...
Úterý, 02 Listopad 2021
4. Nové webináře firmy Altium
(Matching tags: TactoTek,Webináře,Elektronika,Tištěné spoje,Designer,Altium,ECAD)
První „živý“ webi­nář se bude vě­no­vat na­vr­ho­vá­ní struk­tu­rál­ní elek­tro­ni­ky a pro­běh­ne 12. srpna 2020 od 9:00 do 10:00 hodin. Al­ti­um a Tac­to­Tek, před­ní spo­leč­nost v tech­no­lo­gii ...
Čtvrtek, 06 Srpen 2020
5. Řada webinářů Altium 365
(Matching tags: Webináře,Altium,Vzdělávání,Academy Virtual)
Spo­leč­nost Al­ti­um na­bí­zí tří­díl­ný vir­tu­ál­ní se­ri­ál Al­ti­um Aca­de­my Vir­tu­al, který pro­bí­rá pro­blé­my, s nimiž se mohou spo­leč­nos­ti se­tkat při vzdá­le­né práci, a o tom, ...
Pondělí, 20 Duben 2020
6. Altium přichází s cloudovým prohlížečem A365
(Matching tags: Altium 365,PCB,Návrhy,A365,Plošné spoje,ECAD,Altium,Prohlížeč)
Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la spuš­tě­ní nové clou­do­vé apli­ka­ce, která ob­no­vu­je způ­sob sdí­le­ní ná­vrhů desek ploš­ných spojů mezi de­sig­né­ry, do­da­va­te­li dílů, a vý­rob­ci. Pro­hlí­žeč ...
Středa, 26 Únor 2020
7. Altium Designer 20 pro návrh desek plošných spojů
(Matching tags: Plošné spoje,Altium,Designer,Návrhy,PCB,Verze 20)
Ak­tu­ál­ní verze Al­ti­um De­signer 20 na­bí­zí pře­de­vším novou in­ter­ak­tiv­ní mož­nost pro tvor­bu ve­de­ní spo­jů pro rych­lej­ší návrh de­sek, a to až o 20 %. Lze tak vy­tvá­řet vo­di­če ...
Pátek, 06 Prosinec 2019
8. Vychází Altium Designer 19.1
(Matching tags: BOM,Cloud,Plošné spoje,Prohlížeč,Altium,Designer,19.1,365 Viewer,Altium 365,Octopart,PCB)
Poskytovatel systémů pro návrh elektronických plošných desek, společnost Altium, vydává Altium Designer 19.1 a prohlížeč Altium 365 Viewer, on-line nástroj zdarma pro prohlížení projektů a návrhů z Altium ...
Pátek, 14 Červen 2019
9. Altium Designer 19 využívá C3D Toolkit
(Matching tags: MCAD,C3D Toolkit,Designer 19,C3D Labs,PCB,Plošné spoje,Altium)
Společnost Altium nabízí software pro návrhy tištěných desek plo­š­ných spojů (PCB), který nyní vychází ve verzi Altium Designer 19. Nabízí zcela nové funkce pro 3D modelování založené na kom­po­nen­tech ...
Pátek, 08 Únor 2019
10. Výkon a stabilita 64bitové platformy – Altium Designer 18
(Matching tags: 64bitová,AD 18,PCB,Verze 18,Altium,Designer)
Altium Designer 18 byl poprvé v historii vydán v 64bitové edici. Díky tomu si návrháři mohou užívat jeho vyššího výkonu. Mimo větší RAM dokáže k vybraným operacím použít i všechna jádra ...
Čtvrtek, 15 Únor 2018
11. Altium implementuje moduly C3D do svého PCB softwaru
(Matching tags: PLM,PCB software,Vision,Converter,Moduly,C3D Labs,Solver,Implementace,Modeler,C3D,Altium)
Společnost Altium nabízí software Altium Designer pro navrhování elektronických komponent a desek plošných spojů (PCB). Ten nově využívá moduly ze sady nástrojů C3D (C3D Toolkit) od ruské spo­leč­nosti ...
Úterý, 02 Leden 2018
12. Letní webináře společnosti Altium
(Matching tags: Webinar,Vzdělávání,OrCAD,Vault,Altium,Designer)
Společnost Altium nabízí celou řadu webinářů v anglickém jazyce i nyní v průběhu prázdninových a dovolenkových měsíců. Týkají se především nových způsobů, jak zvýšit efektivitu ...
Čtvrtek, 28 Červenec 2016
13. Digital Dimensions vylepšuje integrovaná kritická návrhová data
(Matching tags: Dimensions,PCB,Plošné,Spoje,ECAD,Altium,Digital)
Prodejce produktů Solidworks s přidanou hodnotou, Digital Dimensions, rozšiřuje svou řadu inženýrského a návrhového softwaru o Altium MCAD. Tento doplněk umožňuje návrhářům ECAD a MCAD ...
Pondělí, 18 Leden 2016
14. Altium Designer ve verzi 16
(Matching tags: Průvodce,Altium,Designer,PCB,Off-line)
Společnost Altium vydává novou verzi svého nástroje pro návrh desek plošných spojů (PCB), Altium Designer 16. Aktualizace obsahuje několik vylepšení pro tvorbu návrhu a automatizaci a je zdarma ...
Pondělí, 16 Listopad 2015
15. Digital Dimensions nabízí PCBWorks pro Solidworks
(Matching tags: SolidWorks,STEP,Altium,Designer,Digital,Dimensions,PCBWorks,Parasolid)
Společnost Digital Dimensions se spojila s firmou Altium, tvůrcem známého softwaru pro návrh plošných spojů (PCB) Altium Designer, aby nabídla možnost propojení této technologie a ECAD/MCAD serveru ...
Úterý, 25 Srpen 2015
16. Představuje se MCAD Co-Designer: SolidWorks
(Matching tags: ECAD,Altium,Co-Designer,SolidWorks,MCAD,Webinar)
... chvíli, když se MCAD konstruktér opět rozhodl změnit kryt výrobku? Zní vám to povědomě? Nyní s Altium Designerem získáte nejen skvělý nástroj pro návrh plošných spojů, ale také možnost spolupráce ...
Úterý, 26 Květen 2015
17. Vault v2.0 pro správu projektových dat ECAD
(Matching tags: 2.0,ECAD,Altium,Správa,Vault,Data,Knihovny)
Společnost Altium Limited vydává novou generaci platformy pro správu firemních dat a kooperaci s nimi, Altium Vault 2.0. Umožňuje centralizovat, spravovat a schvalovat knihovny komponent, ...
Čtvrtek, 26 Červen 2014
18. Vyšel Altium Designer v14.2
(Matching tags: ECAD,Altium,Plošné spoje,Designer 14.2)
Australská společnost Altium Limited, která nabízí tzv. chytrý systém automatizace návrhů, 3D PCB design a vývoj zabudovaného softwaru Tasking, vydala verzi 14.2 svého produktu Altium Designer. Aktualizace ...
Pátek, 28 Únor 2014
19. Úspěšná Altium Designer Roadshow 2013 v Brně
(Matching tags: Designer 14,Roadshow,Brno,Altium,Retry)
Historická budova brněnského VUT na Božetěchově ulici přivítala ve čtvrtek 28. listopadu další zastavení Altium Designer Roadshow 2013. Byli jsme na akademické půdě a tak také začátek se posunul o akademickou ...
Pátek, 29 Listopad 2013
20. Altium Designer Roadshow 2013 pokračuje
(Matching tags: Elektro,Designer 14,Roadshow,Altium,Retry,Plošné spoje)
Společnost Retry - EDA tools and systems zve zájemce na druhé letošní setkání v rámci Altium Designer Roadshow 2013. Na tomto setkání bude představen Altium Designer 14, který přinesl především možnost ...
Čtvrtek, 07 Listopad 2013
21. SolidWorks App pro Altium Designer
(Matching tags: ECAD,Altium,Designer,Desktop EDA,3D PCB,SolidWorks,Elektro,MCAD)
Společnost Altium, zabývající se chytrými systémy pro automatizaci návrhu a vývojem zabudovaného softwaru pro 3D PCB design, oznámila dostupnost nového SolidWorks modeláře pro Altium Designer. Aplikace ...
Středa, 04 Září 2013
22. ModernTech bude prodávat produkty Altium
(Matching tags: SolidWorks,ECAD,Altium,Stratasys,ModernTech,EDA,MCAD 3D)
Společnost ModernTech se věnuje prodeji výrobků SolidWorks a Stratasys na jihovýchodě USA. Nyní se spojila s firmou Altium, jež se zaměřuje na software pro elektronický design a která v posledních ...
Pondělí, 10 Červen 2013
23. Pozvánka na Altium Designer Roadshow 2013
(Matching tags: Altium,Designer,Plošné spoje,Roadshow,Elektro)
Letošní vydání Altium Designeru 2013 přineslo mnoho novinek a zájemcům budou představeny na sérii seminářů Altium Designer Roadshow 2013. Altium Designer 2013 klade důraz na nové technologie Vaultů, ...
Úterý, 14 Květen 2013
24. Poznejte Altium Designer 2013
(Matching tags: AMPER,Plošné spoje,Altium,Designer,CAD,Elektro)
První živé seznámení s aktualizovaným systémem nabídne veletrh Amper 2013 (19. až 22. března 2013) při prezentacích na stánku V-129 v hale V, a to ve středu 20. 3. 2013 v 10:00 a 14:00 a ve čtvrtek 21. ...
Středa, 13 Březen 2013
25. Altium Designer 12 a 18. aktualizace verze 10
(Matching tags: ECAD,Altium,Designer,Retry,Roadshow,Software,Elektro)
Před více jak rokem byl představen Altium Designer 10, software pro navrhování elektronických výrobků. Společnost Altium počátkem května 2012 připravila pro svoje uživatele 18. aktualizaci, která uzavírá ...
Úterý, 15 Květen 2012