Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo bentley education

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Program Bentley Education expanduje na globální úroveň
(Matching tags: Bentley Systems,Bentley Education,Vzdělávání,SŠ a VŠ)
Bent­ley Sys­tems v rámci svého zá­vaz­ku k roz­ší­ře­ní pří­stu­pu ke svým pro­fe­si­o­nál­ním apli­ka­cím pro vzdě­lá­vá­ní, ozná­mi­la 26. října glo­bál­ní ex­pan­zi pro­gra­mu Bent­ley Edu­cati­on, ...
Čtvrtek, 28 Říjen 2021