Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo beta cae systems

Celkem nalezeno výsledků : 8.

1. BETA CAE Systems oznamuje vydání NEERE v1.4.0.
(Matching tags: NEERE,KOMVOS,Sdílení souborů,BETA CAE Systems,Spolupráce)
Tato nová verze vás vy­bí­zí k další in­te­gra­ci soft­wa­ru NEERE do kaž­do­den­ních pro­ce­sů spo­lu­prá­ce roz­ší­ře­ním port­fo­lia ná­stro­jů a funk­cí a zvý­še­ním vý­ko­nu. Na­pří­klad ...
Pátek, 03 Červen 2022
2. Softwarová sada BETA CAE Systems ve verzi 20.1.0
(Matching tags: ANSA,EPILYSIS,META,RETOMO,BETA CAE Systems,Softwarová sada,Verze 20.1.0,KOMVOS)
Verze 20.1.0 na­bí­zí no­vin­ky u soft­wa­ru Ansa, Epi­ly­sis, Meta, Kom­vos a Re­to­mo. Soft­ware pro mo­de­lo­vá­ní, Ansa 20.1.0, roz­ši­řu­je již před­sta­ve­ný kon­cept knihov­ny stan­dard­ních ...
Pátek, 03 Leden 2020
3. BETA CAE Systems vydává SPDRM verze 1.3.0
(Matching tags: CAD,CAE,BETA CAE Systems,Vylepšení,Verze 1.3.0,WildFly,SPDRM)
SPDRM ve verzi 1.3.0 nabízí nově integraci se zavedeným aplikačním serverem WildFly (místo dosavadního GlassFish), přičemž alternativní servery jako JBoss nebo Weblogic jsou také podporované. Implementována ...
Středa, 05 Červen 2019
4. BETA CAE Systems ve verzi 19.1.0
(Matching tags: Kompozity,BETA CAE Systems,RETOMO,ANSA,EPILYSIS,META,Verze 19.1.0,Aeroelasticity,CAE)
Společnost BETA CAE Systems oznámila vydání své softwarové sady ve verzi 19.1.0. V nástroji ANSA najdeme pokračující podporu nových klíčových slov ve všech solverech, a také nové ...
Čtvrtek, 03 Leden 2019
5. Vydání nové verze softwaru BETA CAE Systems suite v18.1.2
(Matching tags: BETA CAE Systems,Suite,Software,Verze 18.1.2,EPILYSIS,META,ANSA)
Sada ANSA/EPILYSIS/META ve verzi 18.1.2 nabízí opravy (u příkazů Transform, Connections, Merge, NASTRAN CWELD, objemových sítí aj.) a vylepšení v ANSA (mapování vlastností pevných těles, ...
Středa, 04 Červenec 2018
6. BETA CAE Systems vydává nový software Retomo
(Matching tags: Simulace,Software,CAE,Tomografie,RETOMO,Materiály,BETA CAE Systems)
Software Retomo se zabývá potřebami současného průmyslu a začleněním nových přístupů, jakým je počítačová tomografie (CT) a integrace jejích dat do CAE procesu. Tento nový software spojuje simulaci ...
Pondělí, 05 Červen 2017
7. BETA CAE Systems vydává SPDRM v1.0.2
(Matching tags: SPDRM,v1.0.2,Procesy,BETA CAE Systems,Simulace)
Verze 1.0.2 softwaru pro simulaci procesů, dat a zdrojů (SPDRM) nabízí posílení ve správě dat, a to jak v navigaci formou stromu, tak v možnostech odstranit odtud samostatné položky, ...
Pondělí, 12 Květen 2014
8. BETA CAE vydala µETA v6.8.2 pro post processing
(Matching tags: Simulace,Výpočty,CAE,BETA CAE Systems,µETA v6.8.2)
Řecká společnost BETA CAE Systems SA oznámila vydání verze µETA v6.8.2, které obsahuje jak opravy, tak nové funkce. Řada µETA v6.8.x je k dispozici pro MS-Windows, Linux a Mac OS, nepodporuje však už tyto ...
Středa, 17 Říjen 2012