Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cad data

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Technické prodeje zítřka s rozšířenou a virtuální realitou
(Matching tags: i4 MEETING,i4 VIRTUAL REVIEW,CAD data,VR a AR,CAD Schröer,Virtuální realita)
Jed­nou z nej­vět­ších výzev v pro­de­ji je re­a­lis­tic­ky před­sta­vit pro­duk­ty zá­kaz­ní­ko­vi. To platí zejmé­na v od­vět­vích, kde je třeba vy­na­lo­žit velké lo­gis­tic­ké úsilí ...
Středa, 02 Březen 2022
2. Pracujte současně na CAD datech z různých softwarů
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Inventor,Technodat,SolidWorks,CATIA,Webinar,CAD data)
To je název webi­ná­ře spo­leč­nos­ti Tech­no­dat, který 5. květ­na 2020 pro­ve­de zá­jem­ce scé­ná­řem, kdy ně­ko­lik uži­va­te­lů pra­cu­je sou­čas­ně na CAD da­tech z růz­ných soft­wa­rů a je­jichž ...
Čtvrtek, 23 Duben 2020
3. Nový BIMcollab ZOOM 2.2 je připraven na velké projekty
(Matching tags: Stavebnictví,Modely,BIM,Prohlížeč,Zoom,IFC,Verze 2.2,BIMcollab,CAD data,KUBUS)
BIMcollab ZOOM je IFC prohlížeč, podle BIMcollabu nejrychlejší ze všech dostupných, který dokáže pracovat i s velmi velkými BIM modely. Nová verze má vylepšený renderovací engine, jenž dokáže ...
Středa, 17 Duben 2019