Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cadbro 2020

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. ZWSOFT představuje CADbro 2020
(Matching tags: 3D CAD,Data,CADbro 2020,Prohlížeč,Spolupráce,ZWSOFT,Reálný čas)
Téměř po roce od na­bíd­ky CAD­bro 2019 před­sta­vil ZW­SOFT nový CAD­­bro 2020, snad­no po­u­ži­tel­ný 3D CAD pro­hlí­žeč ur­če­ný pro kaž­dé­ho, kdo po­tře­bu­je spo­lu­pra­co­vat na tech­nic­kých da­tech. ...
Středa, 15 Leden 2020