Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ceny

Celkem nalezeno výsledků : 11.

1. Začíná 26. ročník Cen Wernera von Siemense
(Matching tags: Wer­ne­r von Sie­men­s,Ceny,Siemens,Soutěž)
Šest­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra von Sie­men­se pro stu­den­ty tech­nic­kých a pří­ro­do­vě­dec­kých oborů a mladé vědce byl vy­hlá­šen. „Od ví­tězů před­cho­zích roč­ní­ků Ceny Wer­ne­ra ...
Úterý, 05 Září 2023
2. Ceny Josepha Fouriera pro mladé vědce
(Matching tags: Počítačové vědy,Joseph Fourier,Eviden,Mladí vědci,Ceny)
Spo­leč­nost Evi­den, sou­část Atos busi­ness, Fran­couz­ské vel­vy­sla­nec­tví v Praze a Fran­couz­ský In­sti­tut letos již po­t­ři­nác­té v rámci sou­tě­že Cena Jo­se­pha Fou­rie­ra vy­be­rou ...
Středa, 12 Duben 2023
3. Zahájení 25. ročníku Ceny Wernera von Siemense
(Matching tags: Vědci,Werner von Siemens,Pedagogové,25. ročník,Ceny,Studenti,Siemens)
Pět­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se pro stu­den­ty tech­nic­kých, pří­ro­do­vě­dec­kých a me­di­cín­ských oborů a mladé vědce byl vy­hlá­šen. Aby měla pod­po­ra vědy a vzdě­­lá­ní ...
Čtvrtek, 08 Září 2022
4. Ceny Wernera von Siemense za rok 2021
(Matching tags: Vědci,Werner von Siemens,Pedagogové,Ceny,Studenti,Siemens)
Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se, které český Si­e­mens udě­lu­je nej­lep­ším stu­den­tům, pe­da­go­gům a mla­dým věd­cům, byly udě­le­ny 19. květ­na již po čty­ři­a­dva­cá­té. Ne­zá­vis­lé po­ro­ty ...
Pátek, 20 Květen 2022
5. 23. ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce
(Matching tags: Eduard Palíšek,Wer­ne­r von Si­e­men­s,Nominace,Ceny,Siemens)
Tři­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se byl vy­hlá­šen a kan­di­dá­ti v jed­not­li­vých ka­te­go­ri­ích se mohou při­hla­šo­vat pro­střed­nic­tvím in­ter­ne­to­vých strá­nek www.​cenasiemens.​cz ...
Středa, 09 Září 2020
6. Ceny Wernera von Siemense pro nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy
(Matching tags: Ceny,Siemens,Pedagogové,Werner von Siemens,Vědci,Studenti)
Le­toš­ní 22. roč­ník pres­tiž­ní vě­dec­ké sou­tě­že o cenu Wer­ne­ra von Si­e­men­se hod­no­til re­kord­ní počet 833 při­hlá­šek. Oce­ně­ní zís­ka­la dva­cít­ka nej­lep­ších mla­dých vědců, stu­den­tů ...
Pátek, 06 Březen 2020
7. Výsledky soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly 2018
(Matching tags: Design,Nábytek,Soutěž,Jindřich Halabala,Ceny,Studenti,Interiér)
„Cena profesora Jindřicha Halabaly“ je každoročně udělována studentům vysokých škol v České a Slovenské republice nebo jiné zemi EU za nejlepší semestrální projekty v oblasti designu ...
Pátek, 09 Listopad 2018
8. Corel představil oblíbený CorelDRAW ve verzi 2017
(Matching tags: Ceny,Photo-Paint,Vektor,2017,Corel,Grafika,CorelDRAW)
Pražská tisková konference společnosti Corel představila novou verzi tohoto oblíbeného vektorového grafického programu s velkým předstihem už 31. března v pražském hotelu Angelo. Oficiální uvedení ...
Středa, 12 Duben 2017
9. Nový doplněk pro 3D modelovací software Blender
(Matching tags: i.materialise,Materiály,Plug-in,3D tisk,Ceny,Doplněk,Blender,3DPrintBoard.com)
Vloni v létě společnost i.materialise porovnala 25 nejpopulárnějších programů pro 3D navrhování. Použila k poměření sociální sítě, vyhledávače na internetu, diskuzní fóra uživatelů 3D tisku ...
Pondělí, 25 Leden 2016
10. Letní „barbecue“ kvíz se Solidworks
(Matching tags: Simulation,SolidWorks,Soutěž,Ceny,Kvíz,BBQ,Weber)
Jak dlouho může stát plechovka s pivem vedle grilu, než zteplá? Vyřešte tento malý konstrukční problém a získejte jednu z 33 hodnotných cen od společnosti Weber. Vyřešení letního kvízu není nijak ...
Pondělí, 01 Červen 2015
11. Bricsys uvádí BricsCAD v14 pro Linux
(Matching tags: Linux,Bricscad,dwg,Trial,Bricsys,DXF,Ceny)
BricsCAD nabízí všechny známé CAD funkce a přidává nástroje šetřící čas a přímé 3D modelování. V14 rozšiřuje BricsCAD vylepšeným uživatelským rozhraním, přepracovaným inteligentním křížovým kurzorem, ...
Středa, 19 Únor 2014