Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ciirc

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. Jak 3D tisk chytil příležitost za pačesy
(Matching tags: COVID-19,HP Multi Jet Fusion,3Dees,Hewlett Packard,CIIRC,3D tiskárny,ČVUT,3D tisk)
Dlou­ho­do­bý vý­pa­dek vý­ro­by asij­ských do­da­va­te­lů stá­le ov­liv­ňu­je mno­hé vý­rob­ce kon­co­vých za­ří­ze­ní v Čes­ku. 3D tisk mů­že být ře­še­ním té­to kri­ze. S no­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, ...
Pátek, 09 Říjen 2020
2. HP zjednodušuje 3D tiskem výrobu pomůcek proti pandemii
(Matching tags: ČVUT,3D tisk,CIIRC,COVID-19,Koronavirus,Respirátory,HP Inc,Jet Fusion 4200)
... po­mů­cek. Patří mezi ně i ex­per­ti z Čes­ké­ho in­sti­tu­tu in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky (CIIRC) při ČVUT, kteří na tis­kár­ně z port­fo­lia HP vy­vi­nu­li spe­ci­ál­ní ...
Čtvrtek, 26 Březen 2020
3. Respirátory 3D tiskem z CIIRC ČVUT
(Matching tags: ČVUT,CIIRC,3D tisk,COVID-19,Koronavirus,Respirátory)
... opa­ko­va­ně a šetří ma­te­ri­ál fil­trů. Vý­voj re­spi­rá­to­rů za­čal na Čes­kém in­sti­tu­tu in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky (CIIRC) ČVUT ve čtvr­tek 12. břez­na 2020 a na ...
Čtvrtek, 19 Březen 2020
4. Studujte nejmodernější obory s vlastními nápady
(Matching tags: ČVUT,kola,Fakulta strojní,Studium,Festka,CIIRC,GE Aviation,Vzdělávání)
Česká republika je moderní průmyslová země, což se stále potvrzuje. Studentům se díky tomu nabízí uplatnění v nejmodernějších oborech současnosti. Vedle automobilů jsou to také turbovrtulové ...
Pondělí, 05 Září 2016