Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo copernicus

Celkem nalezeno výsledků : 1.

1. Data o klimatu i prostředí pro tvorbu aplikací
(Matching tags: ECSPP,C3S,Klima,Copernicus,Aplikace,Data)
Bez­plat­ná apli­ka­ce od ev­rop­ské služ­by C3S (Co­per­nicus Cli­ma­te Chan­ge Ser­vi­ce) je jed­ním z mnoha pří­kla­dů toho, jak mohou vý­vo­já­ři apli­ka­cí kre­a­tiv­ně a ino­va­tiv­ně vy­u­ží­vat ...
Čtvrtek, 18 Březen 2021