Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cubesat

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Vědci z MIT vytiskli 3D senzory pro satelity
(Matching tags: Plazmové senzory,CubeSat,RPA,MIT,3D tisk)
Vědci z MIT vy­tvo­ři­li první kom­plet­ně di­gi­tál­ně vy­ro­be­né plazmo­vé sen­zo­ry pro kos­mic­ké lodě na oběž­né dráze. Tyto plazmo­vé sen­zo­ry, známé také jako ana­ly­zá­to­ry re­tar­dač­ní­ho ...
Pondělí, 15 Srpen 2022
2. Jak navrhnout efektivní a spolehlivý systém CubeSat
(Matching tags: CubeSat,EMWORKS,Antény,Webinar,Vzdělávání,Simulace,CAE)
Na tomto webi­ná­ři ve čtvr­tek 18. srpna v 15 a 20 hodin se bude EMWorks za­bý­vat ně­kte­rý­mi vý­zva­mi spo­je­ný­mi s ná­vrhem Cu­be­Sat a ukáže, jak po­u­ží­vat 3D vy­so­ko­frekvenč­ní ...
Pátek, 12 Srpen 2022