Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo cubit

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Byl vydán Coreform Cubit v2023.11 pro CAD
(Matching tags: Neutronová fyzika,v2023.11,Cubit,Coreform,Simulace,Sítě,CAE,CAD)
Co­re­form, vý­vo­jář nové ge­ne­ra­ce CAE, ozna­mu­je his­to­ric­ké vy­dá­ní soft­wa­ru Co­re­form Cubit, který umo­ž­ňuje neu­tro­no­vou fy­zi­ku v CAD. V po­sled­ní době se zvý­ši­ly in­ves­ti­ce ...
Pondělí, 04 Prosinec 2023
2. Vydán Coreform Cubit v2023.4 pro CAE
(Matching tags: 2023.4,ACIS 2023,Cubit,Coreform,Opravy,Python,Vylepšení,CAE)
 Co­re­form, vý­vo­jář nové ge­ne­ra­ce CAE soft­wa­ru, vydal nej­no­věj­ší verzi svého pre­mi­é­ro­vé­ho soft­wa­ru pro tvor­bu sítí Co­re­form Cubit. Nová verze Co­re­form Cu­bi­tu ob­sa­hu­je ně­kte­rá ...
Pátek, 05 Květen 2023