Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo dtm

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Ness dodá digitální technické mapy Správě železnic
(Matching tags: Hexagon,DTM,Správa železnic,Digitální technické mapy,Ness,ISTEM,DTMŽ)
Český sys­té­mo­vý in­te­grá­tor a do­da­va­tel IT ře­še­ní Ness Czech dodá Sprá­vě že­lez­nic in­for­mač­ní sys­tém Di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy že­lez­nic (DTMŽ), aby tato stát­ní or­ga­ni­za­ce ...
Čtvrtek, 05 Leden 2023
2. AGIS DTM pomůže obcím s digitálně technickými mapami
(Matching tags: Ness Czech,SMSData,Digitální technické mapy,AGIS,DTM,Obce)
... moci vy­u­ží­vat ná­stroj AGIS DTM. Ten jim umož­ní jak ve­de­ní do­ku­men­ta­ce do­prav­ní a tech­nic­ké in­frastruk­tu­ry ve vlast­nic­tví obce, tak po­sky­to­vá­ní dat o do­prav­ní a tech­nic­ké ...
Pondělí, 05 Prosinec 2022
3. ČR se zavázala k prosazování BIM nejen ve stavebnictví
(Matching tags: Digitální Česko,DTM,SNIM,CzBIM,Digitální dvojče,Stavebnictví,BIM)
BIM v posledních letech zaznamenává obrovský růst, nejedná se již jen o teoretické projekty, ale dochází k razantnímu posunu i v praxi. Tomu přispívá nejen osvěta, ale i podpora ...
Středa, 19 Prosinec 2018