Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo dv.01

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Výstava s bezpilotní studentskou formulí z FEL ČVUT
(Matching tags: eForce,EXPO 2020,DV.01,NTM,MRS,FEL,LiDAR,Formule,ČVUT)
To nej­lep­ší, s čím se pre­zen­to­va­lo Česko na svě­to­vé vý­sta­vě EXPO 2020 v Du­ba­ji, zpří­stup­ní Ná­rod­ní tech­nic­ké mu­ze­um kon­cem červ­na pro české ná­vštěv­ní­ky. Do už­ší­ho vý­bě­ru ...
Úterý, 27 Červen 2023
2. Bezpilotní studentská formule z ČVUT na EXPO v Dubaji
(Matching tags: Studentská formule,DV.01,Dri­ver­less,eFor­ce,Dubaj,Expo,ČVUT,Autonomní)
Ná­vštěv­ní­ci svě­to­vé vý­sta­vy EXPO 2020 v Du­ba­ji si v rámci ro­tač­ní ex­po­zi­ce eFor­ce Dri­ver­less DV.01 od 30. ledna do 13. února 2022 budou moci v pa­vi­lo­nu České re­pub­li­ky ...
Pondělí, 31 Leden 2022