Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo eforce

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Pozvánka na Závodní den ČVUT - akce odložena
(Matching tags: Motorky,Závodní den,CTU CarTech,eForce,Formule,ČVUT,Studenti)
Spat­řit v akci nej­no­věj­ší for­mu­le a mo­to­cy­kly kon­stru­o­va­né stu­dent­ský­mi týmy z ČVUT mů­že­te během Zá­vod­ní­ho dne ČVUT. Akce pro ši­ro­kou ve­řej­nost se měla usku­teč­nit ...
Pátek, 29 Září 2023
2. Výstava s bezpilotní studentskou formulí z FEL ČVUT
(Matching tags: eForce,EXPO 2020,DV.01,NTM,MRS,FEL,LiDAR,Formule,ČVUT)
To nej­lep­ší, s čím se pre­zen­to­va­lo Česko na svě­to­vé vý­sta­vě EXPO 2020 v Du­ba­ji, zpří­stup­ní Ná­rod­ní tech­nic­ké mu­ze­um kon­cem červ­na pro české ná­vštěv­ní­ky. Do už­ší­ho vý­bě­ru ...
Úterý, 27 Červen 2023