Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo evo-tech

Celkem nalezeno výsledků : 5.

1. Po úpadku se EVO-tech reorganizuje na NEVO3D
(Matching tags: 3D tisk,EVO-tech,NEVO3D,Adi Pohn)
Ra­kous­ký EVO-tech musel kon­cem loňského roku vy­hlá­sit kon­kurz kvůli ne­pře­ko­na­tel­ným spo­rům o stra­te­gic­ké smě­řo­vá­ní spo­leč­nos­ti. Bliž­ší in­for­ma­ce mů­že­te najít v tisku ...
Pátek, 19 Duben 2024
2. 3Dwiser představí na MSV 3D tiskárny pro průmysl
(Matching tags: Meltio,Markforget,EVO-tech,3Dwiser,Formlabs,3D tiskárny,MSV,Výstavy)
V po­sled­ních le­tech se 3D tis­kár­ny uká­za­ly být velmi pruž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem. V do­bách ne­če­ka­ných a rych­lých změn skvě­le doplňují tra­dič­ní tech­no­lo­gie, mnoh­de ...
Pátek, 16 Září 2022
3. Je čas na velký krok EVO-LUTIONS
(Matching tags: K-Fair,Motek,EVO-lizer,EVO-tech,FormNext,3D tiskárny,Výstavy)
Ra­kous­ká spo­leč­nost EVO-tech za­ha­ju­je pod­zim s nej­no­věj­ší ge­ne­ra­cí své ro­di­ny 3D tis­ká­ren EVO-lizer. Po­čí­na­je in­ter­ní vý­sta­vou Haus­mes­se 28. a 29. září se těší, že ...
Úterý, 06 Září 2022
4. Je čas na velký krok EVO-LUTION!
(Matching tags: Schörflin­g,EL-1040,EVO-tech,XXL,3D tiskárny,Výstava)
Nyní, když vlna Co­ro­ny ko­neč­ně opadla, s ně­ko­li­ka­tý­den­ním zpož­dě­ním zve ra­kous­ká spo­leč­nost EVO-tech na pre­zen­ta­ci nové XXL 3D tis­kár­ny u pří­le­ži­tos­ti své in­ter­ní vý­sta­vy ...
Pátek, 25 Únor 2022
5. EVO-tech dokončuje vývoj nového 3D tiskového procesu
(Matching tags: EVO-tech,Filament Metal Printing,FMP,3D tisk)
Nový tiskový proces Filament Metal Printing (FMP) nahrazuje dosavadní nutnost využít pro tvorbu kovových dílů buď SLS (selektivní laserové slinování), nebo SLM (selektivní tavení laserem). Navíc má být ...
Středa, 13 Září 2017