Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo gd&t

Celkem nalezeno výsledků : 22.

1. Školení „GD&T a výkresová dokumentace“
(Matching tags: GD&T,Technodat,Školení)
Ge­o­me­t­ric­ké kóto­vá­ní a to­le­ran­ce (GD&T) a obec­ně 2D/3D vý­kre­so­vá do­ku­men­ta­ce jsou v ob­las­ti stro­jí­ren­ství klí­čo­vým in­for­mač­ním zdro­jem a zpra­vi­dla ...
Pondělí, 28 Březen 2022
2. Nejnovější 3D optický profilometr Keyence
(Matching tags: Profilometry,3D měření,GD&T,Keyence,Hardware,Vizualizace)
Spo­leč­nost Keyen­ce uved­la na trh svůj nej­no­věj­ší 3D op­tic­ký pro­fi­lo­me­tr VR-6000. Ná­sle­du­jí­cí vlast­nos­ti pro­duk­tu dá­va­jí pr­vot­ní před­sta­vu o tom, co pří­stroj na­bí­zí. Jde ...
Úterý, 18 Leden 2022
3. Vydán software Verisurf 2021
(Matching tags: Verisurf,CAD/CAM,MBD,Verze 2021,Renishaw,GD&T)
Ve­ri­surf Soft­ware ozna­mu­je nové vy­dá­ní soft­wa­ru Ve­ri­surf 2021. Před více než 25 lety byl Ve­ri­surf první spo­leč­nos­tí, která vy­vi­nu­la soft­ware na bázi PC, který do­ká­zal po­rov­nat mě­ře­ní ...
Úterý, 25 Květen 2021
4. Hexagon vydává PC-DMIS 2019 R1
(Matching tags: Jakost,Tolerance,PC-DMIS,GD&T,OCR,Hexagon MI,2019 R1,Měření)
Manufacturing Inteligence, divize společnosti Hexagon, vydává měřící software PC-DMIS ve verzi 2019 R1. Obsahuje nový nástroj pro výběr a zachycení rozměrových a geometrických tolerancí (GD&T), který ...
Úterý, 05 Březen 2019
5. FARO oznamuje BuildIT 2019
(Matching tags: GD&T,Kontrola,Construction,BuildIT 2019,Projector,Faro,Sestavy,Výroba,Kvalita,Metrology)
Softwarová sada BuildIT 2019 obsahuje tři jednotlivé produkty pro kontrolu kvality, výroby a sestav nebo stavebních aplikací. Software FARO BuildIT Metrology 2019 umožňuje kontroly dílů a sestav ...
Pátek, 01 Březen 2019
6. Metrolog a Silma ve verzi 11 s využitím architektury X4
(Matching tags: Metrologic Group,ALWAID,Metrolog,Silma,GD&T,Obrábění)
Společnost Metrologic Group oznámila vydání nové verze své univerzální platformy pro zkoumání 3D, postavené na výkonné architektuře X4. Verze 10 vyšla v červnu 2018 a od té doby firma ...
Čtvrtek, 20 Prosinec 2018
7. Sigmetrix vydává EZtol pro Autodesk Inventor
(Matching tags: GD&T,Správa,Analýzy,Inventor,Autodesk,EZtol,Reporty,Sigmetrix,Odchylky)
Software EZtol pro Autodesk Inventor od společnosti Sigmetrix nabízí analýzy v 1D pro variace dílů a sestav a výkon produktů. Je postaven na možnostech samostatné aplikace EZtol, např. ...
Čtvrtek, 05 Říjen 2017
8. InnovMetric uvádí PolyWorks 2017
(Matching tags: InnovMetric Software,PolyWorks 2017,3D metrologie,CMM,GD&T,CNC)
Kanadská společnost InnovMetric Software představila PolyWorks 2017, nejnovější verzi univerzální softwarové platformy pro 3D metrologii. Platforma PolyWorks 2017 disponuje novým kontrolním pracovním postupem ...
Středa, 14 Červen 2017
9. Sigmetrix vydává CETOL 6σ ve verzi 9.1
(Matching tags: CETOL 6σ,Verze 9.1,Sigmetrix,Kontrola,GD&T,PTC,Creo)
Proanalýzu dovolených odchylek vydává firma Sigmetrix nejnovější verzi svého softwaru CETOL 6σ, a to ve verzi 9.1. Novinkou je podpora softwaru PTC Creo, včetně obousměrného propojení s GD&T anotacemi, ...
Čtvrtek, 16 Březen 2017
10. Nový 3D skener ATOS Capsule v nabídce MCAE
(Matching tags: 3D skener,GOM,ATOS,MCAE Systems,GD&T,Hardware,ScanBox,Capsule)
Německá společnost GOM prostřednictvím svého distributora pro Českou republiku – firmy MCAE Systems - rozšiřuje svou řadu ATOS o nový 3D skener založený na technologii plošné projekce pruhů světla. ...
Pátek, 20 Leden 2017
11. 3D Systems vydává Geomagic Control X
(Matching tags: Control X,CAD-Aware,Kontrola,PMI,Měření,Sestavy,3D Systems,Geomagic,GD&T)
Software Geomagic Control X je určen pro 3D inspekci a metrologii. Mezi klíčové prvky a funkce této nové verze patří např. nové nástroje pro synchronní inspekci a kontrolu sestav, s možností ...
Úterý, 13 Září 2016
12. BuildIT vydává metrologický software BuildIT 2016.5
(Matching tags: 2016.5,CAD-to-part,BuildIT,3D metrologie,GD&T,Analýzy)
3D metrologický software od společnosti BuildIT Software & Solutions vychází ve verzi 2016.5. Novými funkcemi jsou kontroly CAD-to-part, analýzy GD&T, tvorba flexibilních automatizovaných ...
Pondělí, 01 Srpen 2016
13. Aktualizace VXinspectu od Creaformu
(Matching tags: Rozměry,Kontrola,VXinspect,Fotogrammetrie,GD&T,Creaform,3D skenování)
VXinspect je software pro kontrolu rozměrů, 3D skenování a fotogrammetrii, s přídavnými možnostmi geometrického kótování a tolerance (GD&T), příčných průřezů a dalších. Jde o součást ...
Úterý, 03 Květen 2016
14. BuildIT 2016 vylepšuje Service Pack 2
(Matching tags: Vylepšení,GD&T,2016,BuildIT,SP2,Opravy)
Servisní balíček číslo 2 pro BuildIT 2016 byl nedávno uvolněn ke stažení. Předchozí servisní balíček 1 vylepšil import modelu i s funkcemi GD&T a související geometrií, volbu objektu ...
Pondělí, 02 Květen 2016
15. Novinky v programu Onshape
(Matching tags: Dimenzování,Tolerance,Onshape,Konstrukce,GD&T)
V nejnovější verzi Onshapu, vydané v polovině prosince, najdeme řadu vylepšení infrastruktury a výkonu, a také nové čistící nástroje u Drawings and Assemblies. Výkresy Onshape ...
Pondělí, 28 Prosinec 2015
16. Druhý servisní palíček pro BuildIT 2015.5
(Matching tags: Solutions,GD&T,2015.5,Rozměry,BuildIT,SP2,Kontrola,Software)
BuildIT 2015.5 SP2 je možné již nyní stáhnout na této adrese. Co se týká vylepšení, byly přidány systémové proměnné Process a Processpath k samotnému procesu, jež umožňují výstup souboru ...
Pátek, 11 Prosinec 2015
17. Creaform aktualizuje VXinspect
(Matching tags: 3D skenování,GD&T,Creaform,Tolerance,3D měření,VXinspect,VXelements,DRF)
Společnost Creaform, nabízející přenosná 3D měřící zařízení, výrazně aktualizovala funkce VXinspectu, flexibilního řešení pro kontrolu rozměrů, včetně dodatečných geometrických dimenzování a tolerance ...
Pondělí, 05 Říjen 2015
18. BuildIT ve verzi 2015.5 pro 3D metrologii
(Matching tags: BuildIT 2015,Kreon,Rozměry,BuildIT,Kontrola,Měření,GD&T,Solutions,Software)
Společnost BuildIT Software & Solutions vydává BuildIT 2015.5, jenž nabízí mnoho nových funkcí a vylepšení včetně příkazu pro vyplnění děr u vodotěsných sítí, rozhraní s podporou ...
Pátek, 21 Srpen 2015
19. BuildIT 2015 pro 3D metrologii
(Matching tags: 2015,BuildIT,GD&T,Solutions,CFD,Software,CAD)
Společnost BuildIT Software & Solutions vydává BuildIT 2015, který nabízí nové funkce a vylepšení včetně práce v cloudu a STL tvorby sítí pro reverzní inženýrství, importu a exportu s AutoCAD ...
Pátek, 13 Únor 2015
20. Sigmetrix vydává GD&T Advisor 2.3.0 pro Creo
(Matching tags: Tolerance,Advisor,Kótování,2.3.0,Sigmetrix,Creo,PTC,Software,Analýza,GD&T)
Společnost Sigmetrix je tzv. zlatým partnerem PTC PartnerAdvantage. Nabízí software GD&T Advisor pro analýzu tolerancí a geometrického kótování. Nyní vydává nejnovější verzi GD&T Advisoru ...
Středa, 03 Prosinec 2014
21. CETOL 6 v8.3 pro analýzu odchylek v SolidWorks
(Matching tags: SolidWorks,GD&T,Sigmetrix,Cetol,Sigma,Analýza odchylek)
Firma Sigmetrix nabízí analyzační software GD&T (geometrie, rozměry a odchylky) a má dvacetileté zkušenosti ve vývoji i na trhu. Také je partnerem SolidWorks a dodává komplexní integrovaná řešení pro ...
Pondělí, 19 Srpen 2013
22. Verisurf vydává 7. generaci Verisurf X
(Matching tags: InspectionXpertR,Verisurf,Verisurf X,GD&T)
Společnost Verisurf vydala 7. generaci svého softwaru Verisurf X. Základem je inspekční technologie modelů GD&T, reverzní inženýrství nebo montážní návody. Nyní nabízí více možností pro report ...
Čtvrtek, 18 Červenec 2013