Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo grabcad

Celkem nalezeno výsledků : 23.

1. Stratasys kupuje softwarovou společnost Riven
(Matching tags: Riven,Aditivní výroba,GrabCAD,Stratasys,Akvizice,Software)
 Stra­ta­sys ozná­mil 25. října akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Riven, do­dá­va­jí­cí soft­ware pro za­bez­pe­če­ní kva­li­ty. Tento start-up se síd­lem v ka­li­forn­ském Ber­ke­ley byl part­ne­rem ...
Úterý, 25 Říjen 2022
2. Stratasys rozšiřuje program GrabCAD Software Partner
(Matching tags: Riven,Oqton,Software Partner,Aditivní výroba,GrabCAD,Stratasys)
Stra­ta­sys ozná­mil 8.břez­na 2022 další roz­ší­ře­ní part­ner­ské­ho pro­gra­mu Grab­CAD Soft­ware o nové part­ne­ry Oqton a Riven. Oqton je spo­leč­nost se síd­lem v bel­gic­kém Gentu, ...
Středa, 09 Březen 2022
3. Stratasys uvádí platformu GrabCAD pro aditivní výrobu
(Matching tags: Stratasys,Platforma,Aditivní výroba,GrabCAD)
Stra­ta­sys před­sta­vil Grab­CAD Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring Plat­form, ote­vře­nou soft­wa­ro­vou plat­for­mu při­pra­ve­nou pro pod­ni­ky, která umožňuje vý­rob­cům řídit adi­tiv­ní vý­ro­bu ve vý­rob­ním ...
Pátek, 05 Listopad 2021
4. Také Stratasys vytiskne osobní ochranné prostředky
(Matching tags: Stratasys,GrabCAD,3D tisk,COVID-19,Ochranné štíty)
Až pár dnů poté, co u nás Prusa Re­search ohlá­sil tisk ochran­ných štítů pro lé­ka­ře, při­chá­zí s po­dob­ným pro­hlá­še­ním a vý­zvou iz­ra­el­ská spo­leč­nost Stra­ta­sys. Ta ozná­mi­la ...
Úterý, 24 Březen 2020
5. Vydán GrabCAD Print ve verzi 1.38
(Matching tags: PolyJet,Stratasys,GrabCAD,Print,VeroUltraClear,VRML/OBJ)
  Kon­cem ledna 2020 byl vydán Grab­CAD Print ve ver­zi 1.38, která při­nes­la vy­lep­še­ní a čas spo­ří­cí změ­ny uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní tis­ká­ren Po­ly­Jet. Pokud tyto tis­kár­ny máte, ...
Pátek, 31 Leden 2020
6. GrabCAD Print ve verzi 1.37
(Matching tags: 3D tisk,Verze 1.37,Slicer,GrabCAD,Windows 7,Print)
No­vin­ka­mi v Grab­CAD Prin­tu jsou vy­lep­še­ní pro 3D tisk tech­no­lo­gií Po­ly­Jet a konec pod­po­ry Win­dows 7. Grab­CAD Print 1.37 na­bí­zí opož­dě­ný start pro tis­kár­ny Po­ly­Jet, jenž ...
Pátek, 20 Prosinec 2019
7. K dispozici je GrabCAD Print 1.36
(Matching tags: Stratasys,GrabCAD,Digital Anatomy,J850,1.36,3D tiak,J835,Print,J750)
Soft­ware Grab­CAD Print v ak­tu­a­li­zo­va­né verzi pod­po­ru­je 3D tis­kár­nu J750 Di­gi­tal Ana­to­my s před­pro­gra­mo­va­nou sa­dou ana­to­mic­kých ap­li­ka­cí, vy­vi­nu­tých v ko­o­pe­ra­ci ...
Středa, 27 Listopad 2019
8. Nejnovější GrabCAD Print nese číslo verze 1.35
(Matching tags: Vrze 1.35,AktualizaceJob Management,FDM,GrabCAD,Materiály,Print)
Nová verze soft­wa­ru Grab­CAD Print pro 3D tisk na­bí­zí ně­ko­lik no­vých ak­tu­a­li­za­cí. Na­pří­klad vy­lep­še­ní u tla­čít­ka Print (nově s vy­ska­ko­va­cím oknem) a se­zna­mu tis­kár­ny ...
Úterý, 29 Říjen 2019
9. Stratasys představuje 3D tiskárnu J850
(Matching tags: J850,VeroUltraClear,Představení,Print,Hardware,Materiály,3D tiskárny,Stratasys,GrabCAD)
Nová ge­ne­ra­ce plně ba­rev­né­ho ře­še­ní Po­ly­Jet s vy­u­ži­tím více ma­te­ri­á­lů má ná­zev J850. Ta­to 3D tis­kár­na umo­ž­ňu­je vy­tvá­řet po­mo­cí no­vé­ho mó­du Su­per High Speed kon­cepč­ní ...
Čtvrtek, 24 Říjen 2019
10. GrabCAD Print přichází ve verzi 1.34
(Matching tags: Print,3D tisk,PolyJet,Novinky,GrabCAD,Vylepšení,Verze 1.34,SlicerFDM)
Pro uži­va­te­le FDM a Po­ly­Jet tis­ká­ren vy­šla no­vá ver­ze soft­wa­ru Grab­CAD Print. Ve ver­zi 1.31 byl jako vo­li­tel­ná mož­nost na­bíd­nut Po­ly­Jet Advan­ced Sli­cer pro 3D tis­kár­ny J750/J735, ...
Pátek, 20 Září 2019
11. Tiskněte s MCAE ve velkém
(Matching tags: F900,Ultem 9085,FDM Nylon 12CF,Stratasys,GrabCAD,FDM,MCAE Systems,3D tisk)
MCAE Systems rozšířila portfolio svých 3D tiskáren o Stratasys F900, tedy nejvýkonnější výrobní systém pracující na bázi technologie FDM, který zaručuje maximální přesnost a vysokou návratnost ...
Pátek, 15 Březen 2019
12. Trendy a novinky v oblasti aditivní výroby firmy Stratasys
(Matching tags: Stratasys,GrabCAD,FDM,MCAE,Systems,Seminář,3D tisk)
... a MCAE Systems účastníky seznámí nejen s nejnovějšími 3D tiskárnami a zajímavými aplikacemi, ale i s tiskovým softwarem GrabCAD a novými materiály, jako jsou Nylon 12CF nebo ...
Úterý, 02 Květen 2017
13. GrabCAD Print se dostává k uživatelům ve verzi 1.5
(Matching tags: Print,Verze 1.5,Stratasys,GrabCAD,3D tisk)
Software GrabCAD Print je určen pro 3D tiskovou technologie firmy Stratasys a v nové verzi 1.5 nabízí mód Offline Mode Part 2, jenž rozšiřuje možnosti přeskočit při první instalaci přihlášení ...
Pondělí, 24 Duben 2017
14. Stratasys vydává GrabCAD Print
(Matching tags: Cloud,Stratasys,GrabCAD,PolyJet,FDM,3D tisk,Print)
Nový software je určen pro snadnější 3D tisk a nabízí novou, otevřenou architekturu „design-to-3D print“ (přímý 3D tisk z návrhu). GrabCAD Print je postaven na platformě GrabCAD SaaS, podporované ...
Čtvrtek, 19 Květen 2016
15. GrabCAD Workbench je nyní zdarma
(Matching tags: Zdarma,CAD,Data,Workbench,Týmy,Správa,Spolupráce,GrabCAD)
Společnost GrabCAD oznámila, že GrabCAD Workbench je nyní zdarma pro všechny uživatele. Technické týmy všech velikostí tak nyní mohou sdílet a spravovat CAD soubory CAD jednoduše a rychle. Na ...
Čtvrtek, 12 Únor 2015
16. Stratasys kupuje GrabCAD
(Matching tags: Byznys,Hardi Meybaum,Společnost,Akvizice,Stratasys,GrabCAD)
Společnost Stratasys oznámila další akvizici. Tentokrát je „obětí“ soukromá firma GrabCAD. Vyrovnání bude v hotovosti, podmínky transakce nebyly zveřejněny. Do konce září by měly být hotové veškeré ...
Středa, 17 Září 2014
17. GrabCAD integrace s cloudovým renderováním Lagoa
(Matching tags: Workbench,Fotorealistické 3D,Renderování,HDR,Projekty,Lagoa,GrabCAD)
Společnost GrabCAD, známá díky nástroji Workbench pro CAD kooperaci, uzavřela partnerství s firmou Lagoa. Ta nabízí cloudové renderovací řešení, jež je nyní dostupné i uživatelům Workbenche. ...
Pátek, 13 Prosinec 2013
18. IronCAD spolupracuje s GrabCADem
(Matching tags: Sdílení,IronCAD,Design Collaboration Suite,Projekty,GrabCAD)
Společnost IronCAD, poskytující řešení pro produktivitu designu, navázala spolupráci s největší on-line komunitou GrabCAD. Ta nabízí platformu pro spolupráci designérů a projektantů. Nyní bude ...
Čtvrtek, 05 Prosinec 2013
19. Soutěž na 3D CAD návrh vozů softwarem ZW3D
(Matching tags: GrabCAD,ZWSOFT,ZW3D,3Dconnexion,Tiertime Up!,Soutěž,CAM,CAD)
S různými soutěžemi se poslední dobou skoro rozthl pytel. Čínská společnost ZWSOFT, která se usadila mezi nejznámějšími dodavateli CAD/CAM řešení pro AEC a MCAD průmysl, vyhlašuje na webu GrabCAD.com ...
Středa, 18 Září 2013
20. Vytvořte CAD ve svém prohlížeči
(Matching tags: Autodesk,CAD,Modely,2D/3D,Prohlížeč,GrabCAD)
Hardi, zakladatel a generální ředitel GrabCADu, rozeslal další e-mail, ve kterém sděluje aktuální novinky. Nejdřív došlo ke spojení s Autodeskem, takže nyní můžete on-line prohlížet a upravovat 2D ...
Pátek, 28 Červen 2013
21. GrabCAD přináší 3D modely na Android
(Matching tags: 3D Viewer,Android App,Hardi,3D modely,GrabCAD)
... GrabCAD aplikaci pro iPhone a vidět modely zveřejňované konstruktéry z celého světa. Podle zprávy rozeslané s podpisem Hardi, CEO a zakladatel GrabCADu, je však od čtvrtka 20. června vaše čekání u ...
Pátek, 21 Červen 2013
22. Milujete 3D modely ...
(Matching tags: iOS App,3D Viewer,3D modely,GrabCAD)
GrabCAD je místo, kde je najdete – je zde nejvíce volných modelů a nejjednodušší způsob, jak je vyhledávat, zkoumat a sdílet. Už jste si někdy chtěli prohlížet jakýkoliv typ CAD souboru ...
Čtvrtek, 25 Duben 2013
23. Zcela nové uživatelské profily na webu GrabCAD
(Matching tags: Uživatelé,Knihovny,GrabCAD,CAD modely)
GrabCAD je tržiště služeb, které propojuje výrobu a vývoj produktů firem s CAD inženýry z celého světa. Ústředí sídlí v Bostonu, Massachusetts, USA, vývojové týmy jsou v Estonsku a Brazílii. Od 3. srpna ...
Středa, 10 Srpen 2011