Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo hpc

Celkem nalezeno výsledků : 11.

1. GPU NVIDIA H100 je nyní k dispozici v AWS cloudu
(Matching tags: LLM,H100,Strojové učení,Umělá inteligence,AWS,HPC,Amazon,Nvidia,Cloud,GPU)
... novou in­stan­ci Ama­zon EC2 P5 po­há­ně­nou gra­fic­ký­mi pro­ce­so­ry Nvi­dia H100 Ten­sor Core. Služ­ba umo­ž­ňuje uži­va­te­lům šká­lo­vat ge­ne­ra­tiv­ní AI, vy­so­ce vý­kon­né vý­po­čty (HPC) a další ...
Pondělí, 31 Červenec 2023
2. Konference Future.HPC 2022 17.–18. května 2022
(Matching tags: AI/ML,Advanced Engineering,HPC,Altair,Konference,Simulace,CAE)
Český dis­tri­bu­tor pro­duk­tů Al­tair – Advan­ced En­gi­nee­ring – zve na vý­roč­ní ce­lo­svě­to­vou kon­fe­ren­ci o HPC (High-per­for­man­ce Com­pu­ting, vý­po­čet­ní clus­te­ry a su­per­po­čí­ta­če), ...
Pátek, 13 Květen 2022
3. Siemens rozšiřuje možnosti Simcenter STAR-CCM+
(Matching tags: Sim­cen­ter,Soft­wa­re,STAR-CCM+,AWS,HPC,CFD,Siemens)
... Com­pu­ting (HPC). Toto ozna­če­ní uzná­vá, že Si­e­mens pro­ká­zal hlu­bo­ké zku­še­nos­ti, které po­má­ha­jí zá­kaz­ní­kům op­ti­ma­li­zo­vat je­jich HPC pra­cov­ní vy­tí­že­ní pro výkon a efek­ti­vi­tu ...
Pondělí, 22 Březen 2021
4. Na trh byl uveden simulační produkt ANSYS 2020 R1
(Matching tags: 2020 R1,Fluent,Minerva,HFSS,SPDM,ANSYS,Analýzy,HPC,Simulace)
Spo­leč­nos­ti urych­lu­jí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci in­te­gra­cí špič­ko­vé ANSYS tech­no­lo­gie na­příč ži­vot­ní­mi cykly pro­duk­tů pro­střed­nic­tvím no­vých funk­cí, které byly 28. ledna před­sta­ve­ny ...
Čtvrtek, 30 Leden 2020
5. UberCloud dostupný v Microsoft Azure Marketplace
(Matching tags: SaaS,HPC,ANSYS,Microsoft,UberCloud,Marketplace,Azure,Konzultace)
... kde se dají prodávat a koupit hotové aplikace softwaru jako služby (SaaS) a prémiové sady dat, všechny certifikované pro optimalizovaný běh na Azure. UberCloud zde nabízí HPC (high-performance ...
Neděle, 11 Listopad 2018
6. ENGYS vydává HELYX ve verzi 3.0.3
(Matching tags: HELYX,ENGYS,Cirrus HPC,CFD,HPC)
... nabízí opravy známých chyb a několik nových funkcí a vylepšení, například vylepšené rozhraní architektury klient-server pro spuštění aplikací HELYX v klastru Cirrus HPC, nabízejí třeba lepší stabilitu ...
Čtvrtek, 17 Květen 2018
7. Altair nabízí PBS Works 2018
(Matching tags: 2018,Plánování,Works,Simulace,Správa,Altair,PBS,HPC,Cloud)
Pro potřeby HPC (výpočetního clusteru) vychází PBS Works 2018, jehož jádrem je PBS Professional, umožňující správu a načasování pracovních úkolů. PBS Works zjednodušuje přístup k podnikové síti ...
Neděle, 29 Duben 2018
8. Altair oznamuje PBScloud.io pro Cloud HPC
(Matching tags: PBScloud.io,High Performance Computing,Cloud,Altair,HPC)
PBScloud.io je nejnovější cloudové řešení určené firmám, jež umožňuje spravovat, modelovat, sestavit a spustit výkonná výpočetní zařízení (high performance computing – HPC) na veřejném i soukromém ...
Pátek, 14 Červenec 2017
9. ANSYS RedHawk-SC, Path-FX a CMA
(Matching tags: Simulace,Data,Výpočty,RedHawk-SC,Path-FX,CMA,Správa,HPC,ANSYS,Analýzy)
... světem inženýrských simulací. Produkty RedHawk-SC, Path-FX a CMA jsou určeny pro organizace z automobilového, mobilního a HPC (vysoce výkonné výpočty) průmyslu pro zvážení produktových inovací ...
Pátek, 09 Červen 2017
10. Altair chystá k vydání PBS Cloud pro HPC zařízení
(Matching tags: Cloud,Beta,Správa,Modelování,Altair,PBS,HPC,Monitoring)
Altair PBS Cloud je řešení pro sestavu a běh vysoce výkonných výpočetních zařízení (high-performance computing – HPC) určených pro veřejné i privátní cloudové služby či holé počítačové infrastruktury. ...
Pátek, 18 Listopad 2016
11. Compute Manager s 2D vizualizací a se zabudovaným 3D
(Matching tags: Professional,Altair,Compute Manager,11.1,PBS,HPC)
Americká společnost Altair aktualizovala svůj portál Compute Manager na verzi 11.1. Jde o vysoce výkonné počítačové operace (HPC), které zjednodušují nastavení, monitoring a vizualizaci simulací. Nový ...
Pondělí, 01 Říjen 2012