Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo izometrie

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Automatizované generování izometrických plánů potrubí
(Matching tags: Creo Piping,M4 Plant,M4 ISO,Potrubí,Izometrie,CAD Schröer,PTC,CAD)
Chce­te-li rych­le a snad­no vy­rá­bět po­tru­bí, po­u­žij­te izo­me­t­rii po­tru­bí. Tyto spe­ci­a­li­zo­va­né prů­mys­lo­vé vý­kre­sy ob­sa­hu­jí všech­ny in­for­ma­ce po­třeb­né k do­ku­men­ta­ci ...
Úterý, 08 Listopad 2022
2. Nový potrubní izometrický software pro soubory PCF
(Matching tags: M4 ISO FX,PCF,Potrubí,Izometrie,CAD Schröer,Software)
Soft­ware M4 ISO FX spo­leč­nos­ti CAD Schroer ge­ne­ru­je izo­me­t­rie po­tru­bí, se­zna­my dílů a další dů­le­ži­tou do­ku­men­ta­ci během ně­ko­li­ka sekund, a to zcela ne­zá­vis­le na CAD ...
Čtvrtek, 25 Listopad 2021
3. PROCAD vydal software pro izometrické návrhy SpoolCAD
(Matching tags: dwg,PROCAD,SpoolCAD,Izometrie,Potrubí,Software)
Kanadská společnost PROCAD Software (www.procad.com) se zaměřuje na software pro design rour, potrubí a továren v petrochemickém průmyslu. Její nejnovější produkt SpoolCAD nabízí komplexní 2D řešení ...
Pátek, 19 Říjen 2012