Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo jtb

Celkem nalezeno výsledků : 20.

1. JTB OffsetInXref ve verzi 2.1
(Matching tags: AutoCAD,JTB,OffsetInXref,Verze 2.1,Offset)
JTB Off­se­tInXref je ur­če­no pro práci v pro­stře­dí pro­gra­mu Au­to­CAD, kde umožňuje, aby stan­dard­ní pří­kaz OFF­SET pra­co­val s ex­ter­ně od­ka­zo­va­ným ob­sa­hem jako vý­kre­sy, bloky ...
Pondělí, 09 Prosinec 2019
2. Dávkové editace atributů v JTB BatchAttEdit 3.1.1
(Matching tags: JTB,AutoCAD,Dávkové editace,Atributů,BatchAttEdit 3.1.1,Bricscad)
JTB BatchAt­tE­dit je apli­ka­ce pro dáv­ko­vou edi­ta­ci atri­bu­tů v pro­gra­mech Brics­CAD nebo Au­to­CAD, kte­rá shro­maž­ďu­je vlast­nos­ti ze všech blo­ků uži­va­te­lem ur­če­ných náz­vů ve ...
Úterý, 19 Listopad 2019
3. Vychází JTB Sheet Set Publish ve verzi 2.4.0
(Matching tags: JTB World,AutoCAD,Autodesk,JTB,Sheet Set Publish,Find,Propert Set Data,FixRefs)
JTB Sheet Set Publish je aplikace pro AutoCAD, která publikuje tabulky v Sheet Sets, zajišťuje úpravy a rozvržení v jiných výkresech, složkách nebo převádí výkresy ze souborů DSD do souborů ...
Středa, 24 Červenec 2019
4. JTB CAD Automation Tools 5.6.2
(Matching tags: AutoCAD,CAD,Tools,JTB,5.6.2,Automation,Automatizace,Bricscad)
V on-line obchodech BricsCAD Application Store nebo Autodesk App Store pro AutoCAD jsou ke stažení nástroje JTB CAD Automation Tools 5.6.2 pro BricsCAD. Tyto CAD automatizační nástroje umožňují ...
Pátek, 03 Květen 2019
5. Dávkový editor JTB BatchAttEdit 2.5.1
(Matching tags: Autodesk,AutoCAD,JTB,Editor,2.5.1,BatchAttEdit,Dávkové zpracování)
BatchAttEdit znamená Batch Attribute Editor, tedy dávkový editor vlast­no­stí. Tato aplikace je určena pro AutoCAD (verze 2012 až 2019), když shromažďuje atributy v celých blocích specifických ...
Pátek, 26 Říjen 2018
6. JTB BatchAttEdit 2.0 pro AutoCAD
(Matching tags: Excel,JTB,BatchAttEdit,Dávkové změny,AutoCAD,2.0)
Program JTB BatchAttEdit je určen pro dávkovou editaci atributů v AutoCADu, kdy sbírá atributy všech bloků specifických vzorů názvů ve více výkresech. Verze 2.0 nabízí několik nových funkcí a opravy ...
Úterý, 13 Březen 2018
7. Dva nové doplňky pro AutoCAD
(Matching tags: Autodesk,AutoCAD,XClipClean,JSON Exporter,Doplňky,JTB)
Prvním doplňkem je JTB XClipClean ve verzi 2.2, což je Xclip-cutter aplikace, jež vyčistí oříznuté reference nebo bloky, které byly oříznuty tak, aby informace, které jsou mimo ořez, byly odebrány. ...
Úterý, 17 Říjen 2017
8. JTB Layout Palette pro AutoCAD nebo BricsCAD
(Matching tags: Layout,JTB,Palette,Výkresů,Vrstvy,Filtry,Správa,Bricscad,World,AutoCAD)
JTB Layout Palette je novou aplikací nezávislého dodavatele softwaru (ISV) a systémového integrátora JTB World pro snadnější práci a správu výkresů s mnoha vrstvami, nebo v případě, ...
Úterý, 24 Leden 2017
9. Na sledování licencí je JTB FlexReport 10.3
(Matching tags: Využití,FlexNet,Reporty,FlexReport,Sledování,Monitorování,JTB,10.3,Licence)
JTB FlexReport je reportovací nástroj pro aplikace využívající licenční servery a správce FlexNet / FLEXlm, IBM LUM, DSLS (Dassault Systèmes License Server), SPLM (Intergraph SmartPlant License Manager), ...
Pondělí, 02 Leden 2017
10. Aplikace JTB Sheet Set Creator 2.0 pro AutoCAD
(Matching tags: Aplikace,2.0,AutoCAD,Sheet Set Creator,Listy,Excel,JTB)
JTB Sheet Set Creator je aplikace pro Autodesk AutoCAD, která vytváří nové Sheet Sets (sady listů) a Sheets (listy) podle šablon Excelu pro využití ve správci sad listů Sheet Set Manager (SSM). ...
Úterý, 20 Prosinec 2016
11. JTB Layer Palette 1.2.1 pro BricsCAD
(Matching tags: JTB,World)
JTB Layer Palette je nástroj určený pro BricsCAD, jenž umožňuje v BricsCADu spravovat vrstvy bez nutnosti opuštění kreslicího okna. Zobrazení se dá upravit podle vlastních potřeb, a to díky ...
Čtvrtek, 27 Říjen 2016
12. JTB vydává utilitu SmartPurger 3.8
(Matching tags: Data,AutoCAD,Autodesk,World,SmartPurger,Utilita,Čištění,3.8,JTB,Výkresy)
Utilita SmartPurger ve verzi 3.8 je určená pro dávkové zpracování a mazání výkresů v AutoCADu (soubory LSP a SCR), s možností úplného řízení. SmartPurger pracuje s chybami, ...
Pondělí, 05 Září 2016
13. JTB Batch Change 1.4 pro AutoCAD
(Matching tags: World,Procesy,JTB,Automatické,Dávkové,Batch,Change 1.4,AutoCAD)
JTB Batch Change je program pro automatické a dávkové procesy v AutoCADu přes tabulky Excelu. Dá se využít např. pro dávkové přejmenování objektů a vrstev u stovek výkresů, dávkové ...
Čtvrtek, 11 Srpen 2016
14. Opravný hotfix pro AutoCAD 2017
(Matching tags: App,World,2017Exchange,Autoloader,Add In,Oprava,Hotfix,JTB,AutoCAD)
AutoCAD 2017 SP1 způsobil nefunkčnost mnoha aplikací AutoCADu, mezi nimi i aplikací JTB Worldu jak z Autodesk App Storu, tak ze stránek společnosti JTB World. Ještě než Autodesk vydá opravný AutoCAD ...
Pondělí, 01 Srpen 2016
15. Aktualizace TransTips pro AutoCAD 2017
(Matching tags: AutoCAD,Autodesk,World,Aktualizace,Překladač,TransTips,Bing,2017,XML,JTB)
Na JTB Word se objevila aktualizovaná verze aplikace TransTips pro AutoCAD 2017, která umožňuje automatizovaný překlad lišt, příkazových řádků, nástrojových lišt, dialogových oken a nápovědy ...
Středa, 29 Červen 2016
16. Novinky na JTB World pro AutoCAD
(Matching tags: Aplikace,Apps,Exchange,Autodesk,DimensionPatrol,FlexReport,LT 1.3,JTB)
Novými aplikacemi v nabídce jsou DimensionPatrol a JTB FlexReport LT 1.3. DimensionPatrol je aplikace pro AutoCAD, jež pomáhá zobrazit a identifikovat rozměry tam, kde byly přepsány automatickými ...
Středa, 30 Březen 2016
17. Aktualizace programů a doplňků od JTB
(Matching tags: JTB,4.2,Steel 1.2,SmartPurger,World,Aktualizace,Automation,AutoCAD,Tools,CAD)
Mezi novými verzemi a aktualizacemi od JTB World najdeme JTB CAD Automation Tools 4.2, JTB Steel 1.2 pro AutoCAD a SmartPurger s podporou AutoCADu 2016. Nástroje JTB CAD Automation ...
Úterý, 05 Leden 2016
18. JTB World vydává Align Plus 3.5
(Matching tags: AutoCAD,Autodesk,World,Apps,Exchange,JTB,2016,Align,Zarovnání,3.5)
Prográmek JTB Align Plus vychází ve verzi 3.5. Umožňuje rychle zarovnat objekty v AutoCADu, a nyní nově podporuje AutoCAD 2016. Opraveny byly chyby vedlejších účinků při posunu obrázku, opravena ...
Úterý, 14 Duben 2015
19. Jednoduché výkresy konstrukcí s JTB Steel pro AutoCAD
(Matching tags: AutoCAD,Doplněk,JTB,Steel,PluginKonstrukce,Ocel)
JTB Steel pro AutoCAD je doplněk, který běží uvnitř prostředí AutoCADu a umožňuje tvorbu jednoduchých výkresů a komplexních rámů ocelových konstrukcí s možností detailů. V knihovně ...
Pátek, 13 Březen 2015
20. JTB Current Folder 1.1 pro AutoCAD
(Matching tags: JTB,Current,Folder,1.1,World,AutoCAD)
Pro ty, které frustruje příliš mnoho kroků, když v AutoCADu potřebují vybrat soubor přes dialogová okna a potřebují se dostat znovu do té samé složky, je zde doplněk JTB Current Folder. Po instalaci ...
Pondělí, 16 Únor 2015