Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo kingstar

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Konference k budoucnosti řízení modulárních strojů
(Matching tags: dataPartner,KINGSTAR,NTM,IIoT,Konference)
... KINGSTAR s vy­u­ži­tím IIoT a úspo­rou ná­kla­dů až 50 %“, která se usku­teč­ní 14. červ­na 2022 v před­náš­ko­vém sále Ná­rod­ní­ho tech­nic­ké­ho muzea v Praze.  ...
Středa, 08 Červen 2022
2. Konference k budoucnosti řízení modulárních strojů
(Matching tags: dataPartner,KINGSTAR,NTM,IIoT,Konference)
... KINGSTAR s vy­u­ži­tím IIoT a úspo­rou ná­kla­dů až 50 %“, která se usku­teč­ní 14. červ­na 2022 v před­náš­ko­vém sále Ná­rod­ní­ho tech­nic­ké­ho muzea v Praze.  ...
Pondělí, 28 Březen 2022
3. KINGSTAR – softwarová platforma pro inteligentní automatizaci strojů
(Matching tags: Softwarove,Inteligentní,KINGSTAR,dataPartner,Stroje,Automatizace)
Ame­ric­ká spo­leč­nost In­ter­val­Ze­ro, známá jako vý­rob­ce doplňku RTX pro trans­for­ma­ci Win­dows na ope­rač­ní sys­tém re­ál­né­ho času, vstu­pu­je na český trh se zcela ote­vře­ným soft­warem pro ...
Pátek, 21 Únor 2020