Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo koncept

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. Podívejte se, co je nového v SOLIDWORKS 2021
(Matching tags: SolidWorks,2021,Efektivita,3DEXPERIENCE,Works,Koncept,Výroba)
Ze­fek­tiv­ně­te pro­ces vý­vo­je vý­rob­ků a urych­le­te ino­va­ce. So­li­dworks 2021 po­sky­tu­je řadu dů­le­ži­tých zdo­ko­na­le­ní, která urych­lí a zlep­ší pro­ces vý­vo­je vý­rob­ků. Bez ...
Čtvrtek, 29 Říjen 2020
2. BEKO E-CITY – koncept malého elektromobilu s možným dojezdem až 250 km
(Matching tags: BEKO E-CITY,Elektromobil,Koncept,Studie,3DEXPERIENCE,Design)
V pos­led­ních le­tech se poh­led na au­to­mo­bi­lo­vou dop­ra­vu vý­raz­ně pro­mě­ňu­je. Vlast­nic­tví au­to­mo­bi­lu již nez­na­me­ná pou­ze vý­ho­dy pře­pra­vy či pot­vr­ze­ní so­ci­ál­ní­ho sta­tu­su, ...
Středa, 14 Říjen 2020
3. BEKO E-CITY – kon­cept ma­lé­ho elek­tro­mo­bi­lu s mož­ným dojezdem až 250 km
(Matching tags: Koncept,Beko,BEKO E-CITY,Elek­tro­mo­bi­l,Projekty,Dassault Systemès,PLM)
V po­sled­ních le­tech se po­hled na au­to­mo­bi­lo­vou do­pra­vu vý­raz­ně proměňuje. Vlast­nic­tví au­to­mo­bi­lu již ne­zna­me­ná pouze vý­ho­dy pře­pra­vy či po­tvr­ze­ní so­ci­ál­ní­ho sta­tu­su, ...
Středa, 13 Květen 2020
4. PTC ohlašuje Creo verze 5.0
(Matching tags: 5.0,Výroba,Koncept,Creo,3D CAD,Software,PTC)
Creo 5.0 je nejnovější verzí 3D CAD softwaru, jenž umožňuje v jednom prostředí navrhovat od konceptu po výrobu. Nabízí pět nových funkcí pro optimalizaci topologie, aditivní a subtraktivní výrobu, ...
Středa, 21 Březen 2018
5. Webináře Kompletní pokrytí procesů výroby
(Matching tags: Webinar,Programování,PLM,Vzdělávání,Software,Siemens,Koncept,Výroba,Nástroje)
... vás seznámí se sadou integrovaných nástrojů, které podporují výrobek od konceptu až po jeho výrobu. Jednotné PLM prostředí propojuje jednotlivé disciplíny, zajišťuje celistvost dat, ...
Středa, 03 Květen 2017
6. Eplan Experience
(Matching tags: Efektivita,Standardy,Koncept,Normy,Metody,Návrhy,Eplan,ECAD,Experience)
Společnost Eplan představí na veletrhu SPS IPC Drives nový mezinárodní koncept, jehož cílem je zvýšit efektivitu projektování, nazvaný Eplan Experience. Větší efektivita postupů projektování vede ke specifickým ...
Pátek, 21 Listopad 2014
7. „Modrý“ koncept auta od Dassault Systèmes
(Matching tags: automobil,3DEXPERIENCE,Systèmes,Dassault,CATIA,Koncept,Bleu)
Interní tým Dassault Systèmes s pomocí platformy 3DExperience a Catie vytvořil nový koncept vozu nazvaný Bleu. Arthur Coudert, hlavní designér projektu, se při tvorbě modelu inspiroval světem ...
Čtvrtek, 14 Srpen 2014