SolidWorks 2021
Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch
Siemens - APS Opcenter
ZWsoft
GFI Unlimited

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo magicdraw

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Phoenix vydává ModelCenter MBSE 2.1 pro MagicDraw
(Matching tags: ModelCenter,MBSE,Phoenix Integration,MagicDraw,SysML)
Spo­leč­nost Pho­enix In­te­grati­on na­bí­zí ak­tu­a­li­zo­va­nou ver­zi in­te­grač­ní­ho ná­stro­je Mo­del­Cen­ter MBSE, jenž umo­ž­ňu­je pro­po­je­ní ja­ké­ho­ko­liv ana­ly­tic­ké­ho ná­stro­je ne­bo ...
Pátek, 29 Listopad 2019
2. Nejnovější MapleMBSE mění proces projektování systémů
(Matching tags: Maplesoft,MBSE,MapleMBSE,Verze 2019.1,MagicDraw,SysML)
Ma­pleMB­SE společnosti Maplesoft je soft­ware, jenž fir­mám umož­ňu­je za­čle­nit pro­ces MBSE (sys­té­mo­vé in­že­nýr­ství podle mo­de­lů) do svých pro­jek­tů bez nut­nos­ti být od­bor­ní­kem na kom­plex­ní ...
Úterý, 24 Září 2019