Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo maker faire

Celkem nalezeno výsledků : 16.

1. Maker Faire zavítá do Brna, Liberce i Olomouce
(Matching tags: Brno,Olomouc,Maker Faire,Fes­ti­val,Li­berec)
Maker Faire, in­ter­ak­tiv­ní fes­ti­val kre­a­ti­vi­ty, na němž si mů­že­te téměř vše vy­zkou­šet, mnohé vy­ro­bit a le­da­cos zažít, se na pod­zim před­sta­ví ve třech měs­tech po celé re­pub­li­ce. ...
Středa, 04 Říjen 2023
2. Superfinále jarní Robosoutěže ovládla Havárie
(Matching tags: Maker Faire,Základní školy,FEL,Robosoutěž,ČVUT)
Jarní část Ro­bo­sou­tě­že ur­če­ná pro 2. stup­ně zá­klad­ních škol a od­po­ví­da­jí­cích tříd ví­ce­le­tých gym­ná­zií měla letos spe­ci­ál­ní dohru v ne­dě­li 11. červ­na na fes­ti­va­lu Maker Faire ...
Úterý, 13 Červen 2023
3. Za světovými kutily na Maker Faire Prague 2023
(Matching tags: Prague,Maker Faire,Výstaviště Praha,Zahraniční hosté)
Šestý roč­ník Maker Faire Pra­gue se usku­teč­ní v dru­hém červ­no­vém ví­ken­du v Křiží­ko­vých pa­vi­lo­nech na Vý­sta­viš­ti Praha. Po­řa­da­te­lům se zatím při­hlá­si­lo přes 130 ma­ker­ských ...
Pondělí, 29 Květen 2023
4. Festivaly Maker Faire zavítají do dvanácti měst
(Matching tags: Dislokace,2023,Maker Faire,Česko)
Fes­ti­va­ly kre­a­ti­vi­ty Maker Faire se letos před­sta­ví cel­kem ve dva­nác­ti měs­tech po celé re­pub­li­ce. Na ak­cích se se­tká­va­jí nad­šen­ci i pro­fe­si­o­ná­lo­vé, růz­né­ho za­mě­ře­ní ...
Úterý, 21 Březen 2023
5. Třetí ročník festivalu Maker Faire Brno 22. a 23. 10.
(Matching tags: PRUSA Re­search,Fa­bLab Brno,Mitch Altman,DYI,Maker Faire,Brno)
Třetí roč­ník fes­ti­va­lu Maker Faire Brno láká na vy­ná­le­zy, vědu a worksho­py. Od 22. do 23. října za­ví­tá na BVV do Pa­vi­lo­nu A1 více než 100 nad­še­ných tvůr­ců ne­bo­li ma­ke­rů. Pro­gram ...
Pondělí, 17 Říjen 2022
6. Největší Maker Faire v ČR startuje už za měsíc
(Matching tags: Holešovická tržnice,Maker Faire,Česká republika,Praha)
Ob­lí­be­ný fes­ti­val Maker Faire Pra­gue se už po­dru­hé za sebou usku­teč­ní v zá­ři­jo­vém ter­mí­nu, ten­to­krát v novém pro­stře­dí. O ví­ken­du 17. a 18. září uví­ta­jí ma­ke­ři ...
Pondělí, 15 Srpen 2022
7. Startuje sezóna Maker Faire
(Matching tags: Maker Faire,Josef Průša,Přihlašování,Česká republika)
... – hnutí Maker mo­ve­ment. Jeho pří­chod ozná­mil v roce 2018 první Maker Faire Pra­gue, za kte­rým stál guru 3D tisku Josef Průša. Jeho firma Prusa Re­search pod­po­ru­je fes­ti­val dlou­ho­do­bě, ...
Čtvrtek, 12 Květen 2022
8. Maker Faire letos jen regionálně v Mladé Boleslavi a Plzni
(Matching tags: Kutilství,Maldá Boleslav,Maker More,Maker Faire,Plzeň,Festival)
Fes­ti­va­ly vy­ná­lez­ců, ino­vá­to­rů a no­vo­do­bých ku­ti­lů Maker Faire pro­bí­ha­jí v České re­pub­li­ce již tře­tím rokem a úspěš­ně se roz­ši­řu­jí do kraj­ských měst hlav­ně proto, ...
Čtvrtek, 10 Září 2020
9. Virtuální Maker Faire Prague 2020 předčil zájmem očekávání
(Matching tags: Festival,Maker Faire,Taktiq,Prusa Research,Online)
Pře­nést kla­sic­ký fes­ti­val do plně vir­tu­ál­ní po­do­by je možné. Uká­zal to fes­ti­val Maker Faire Pra­gue, který byl ve dnech 29.–30. květ­na k vi­dě­ní ve vir­tu­ál­ní po­do­bě. Or­ga­ni­zá­to­ři ...
Úterý, 02 Červen 2020
10. Festival Maker Faire Prague v květnu jen on-line
(Matching tags: Prague,on-line,Tak­tiq Com­mu­ni­cati­ons,Žádná věda,Maker Faire)
... na www.makerfaireprague.online. Zá­jem­ci tu na­jdou bo­ha­tý pro­gram tvo­ře­ný živým pře­no­sem, roz­ho­vo­ry s ma­ke­ry, re­por­tá­že­mi přímo z ma­ker­ských dílen a on-line work­sho­py. ...
Čtvrtek, 14 Květen 2020
11. První brněnský (Mini) Maker Faire
(Matching tags: Maker Faire,BVV,Mini,Brno,Výstaviště,Pavilón A1)
Už o tom­to ví­ken­du 19.–20. říj­na se na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v pa­vi­ló­nu A1 ko­ná prv­ní Ma­ker Fai­re, se­tká­ní ino­vá­to­rů, vy­ná­lez­ců, ku­ti­lů, de­sig­né­rů a nad­šen­ců. ...
Středa, 16 Říjen 2019
12. Josef Průša představil v New Yorku novou 3D tiskárnu
(Matching tags: 3D tiskárny,Tiskové struny,Original Prusa SL1,Josef Průša,Maker Faire,New York)
Firma Prusa Research českého podnikatele a investora Josefa Průši představila na veletrhu Maker Faire v New Yorku novou 3D tiskárnu Original Prusa SL1. Nový typ je založen na odlišné ...
Úterý, 25 Září 2018
13. Malé ohlédnutí za školními soutěžemi a akcí Maker Faire
(Matching tags: Prague,Výstava,Maker Faire,DIY,F1 ve školách,4×4 Land Rover)
Jak jsme dopředu upozorňovali, proběhly o víkendu 23.–24. června 2018 v Praze dvě zajímavé akce – finále soutěží F1 a 4×4 Land Rover ve školách a historicky první Maker Faire pro ...
Středa, 27 Červen 2018
14. První český Maker Faire 23.–24. června v Praze
(Matching tags: Maker Faire,DIY,Výstava,Prague)
Více než 150 vystavujících slibuje první česká „výstava tvůrců“ Maker Faire, která se uskuteční 23.–24. června 2018 v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha v Holešovicích. Jde o  ...
Pondělí, 11 Červen 2018
15. Praha přivítá Maker Faire – festival pro kutily 21. století
(Matching tags: Maker Faire,Prusa Researche,DIY,Wien,Veletrh,Praha)
Letos na jaře se dočkají i kutilové z České republiky. V Praze se totiž uskuteční první ročník Prague Maker Faire – setkání hobby tvůrců, te­ch­nologických kutilů, bastlířů a vynálezců, a to o víkendu ...
Čtvrtek, 04 Leden 2018
16. Josef Průša představil v New Yorku novou verzi 3D tiskárny
(Matching tags: 3D tiskárny,Josef Průša,Prusa Research,Maker Faire,Prusa i3 MK3)
Česká společnost Prusa Research Josefa Průši představila na vele­trhu Maker Faire v New Yorku nový typ své celosvětově úspěšné 3D tiskárny. Original Prusa i3 MK3 nabídne uživatelům zásadní zlepšení ...
Středa, 27 Září 2017