Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo meltio

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Slicer Meltio Space pro vytváření přesných dílů z kovu
(Matching tags: Meltio Engine,Meltio Space,Meltio,Slicer,Aditivní výroba,Software,3D tisk,EMO2023)
Špa­něl­ská nad­ná­rod­ní spo­leč­nost Mel­tio, za­bý­va­jí­cí se tech­no­lo­gi­e­mi adi­tiv­ní vý­ro­by po­mo­cí drá­to­vé­ho la­se­ro­vé­ho na­ná­še­ní kovů (DED), uči­ni­la ob­rov­ský krok smě­rem k usnad­ně­ní ...
Čtvrtek, 07 Září 2023
2. 3Dwiser představí na MSV 3D tiskárny pro průmysl
(Matching tags: Meltio,Markforget,EVO-tech,3Dwiser,Formlabs,3D tiskárny,MSV,Výstavy)
V po­sled­ních le­tech se 3D tis­kár­ny uká­za­ly být velmi pruž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem. V do­bách ne­če­ka­ných a rych­lých změn skvě­le doplňují tra­dič­ní tech­no­lo­gie, mnoh­de ...
Pátek, 16 Září 2022