Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo mimo

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. Jak použít HFWorks k návrhu anténního systému MIMO
(Matching tags: HFWorks,EMWORKS,Mimo,Antény,Webináře,ECAD)
Webi­nář na téma jak po­u­žít HFWorks k ná­vr­hu an­tén­ní­ho sys­té­mu MIMO pro bez­drá­to­vou ko­mu­ni­ka­ci na­bí­zí spo­leč­nost EMWorks ve čtvr­tek 20. ledna v 15:00 a 20:00 hodin. ...
Úterý, 18 Leden 2022
2. Zachyťte video v kinematografické kvalitě s Osmo Mobile 3
(Matching tags: Osmo,DJI,Mobile 3,Mimo,Stabilizátor,Gimbal)
... obsah po­mo­cí in­te­li­gent­ních funk­cí na­pro­gra­mo­va­ných v nej­no­věj­ší verzi apli­ka­ce DJI Mimo. In­tu­i­tiv­ní roz­hra­ní splňuje funkč­nost s Osmo Mo­bi­le 3 a vy­zna­ču­je se ...
Pátek, 23 Srpen 2019