Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo motory

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Nová řada motorů s dutou hřídelí od Koford Engineering
(Matching tags: Dutá hřídel,Koford Engineering,Motory,Hardware)
Ko­ford En­gi­nee­ring před­sta­vu­je novou řadu mo­to­rů s du­tou hří­de­lí s vr­tá­ním 0,400 palce, otáč­ka­mi až 21 336 za mi­nu­tu, špič­ko­vou účin­nos­tí 92 % a tr­va­lým ...
Pátek, 29 Prosinec 2023
2. Innomotics – nová značka světového dodavatele motorů
(Matching tags: Innomotics,Pohony,Motory,Siemens,Společnost)
In­no­mo­tics za­há­ji­la v Ně­mec­ku čin­nost jako sa­mo­stat­ně ří­ze­ný práv­ní sub­jekt k 1. čer­ven­ci 2023. Jako do­da­va­tel mo­to­rů a vel­kých po­ho­nů tak za­střešu­je port­fo­lio ...
Úterý, 11 Červenec 2023
3. Webinář Konstrukce motoru s permanentním magnetem pro elektrokola
(Matching tags: EMWorks2D,EMWORKS,Motory,ECAD,Webinar,Simulace)
V po­sled­ních le­tech se elek­tro­ko­la stá­va­jí jed­nou z nej­rych­le­ji ros­tou­cích tech­no­lo­gií v cyk­lis­tic­kém prů­mys­lu. Mi­li­o­ny cyk­lis­tů po celém světě si uvě­do­mu­jí ...
Čtvrtek, 24 Listopad 2022
4. Motor s permanentními magnety s přímým pohonem pro pračky
(Matching tags: Simulace,Vzdělávání,Webinar,ECAD,Motory,EMWORKS,EMWorks2D)
Motor s přímým po­ho­nem může být přímo spo­jen se zá­tě­ží pro apli­ka­ce s vy­so­kým to­či­vým mo­men­tem a níz­ký­mi otáč­ka­mi, jako jsou prač­ky. Po­má­há eli­mi­no­vat po­tře­bu spo­jek ...
Pátek, 19 Srpen 2022
5. Startup Neuron Soundware získal investici 16 milionů
(Matching tags: Stroje,Motory,StartUp,Investice,Neuron Soundware,J&T Ventures,Poruchy,Audiodiagnostika)
Pavel Konečný, spoluzakladatel a výkonný ředitel českého startupu Neuron Soundware, oznámil tento týden společně s Adamem Kočíkem, jednatelem J&T Ventures, investici ve výši 16 milionů ...
Pondělí, 19 Červen 2017
6. CD-adapco vyvíjí simulační řešení pro spalovací motory
(Matching tags: Star-CD,Spalování,STAR-CCM+,Motory,CD-adapco,Simulace,Siemens,Vývoj)
Zvýšené úsilí nyní věnuje firma CD-adapco – po akvizici společností Siemens v dubnu tohoto roku – svému řešení pro simulaci procesů motorů s vnitřním spalováním, jež by mělo do konce ...
Úterý, 23 Srpen 2016
7. Star-CD ve verzi 4.26 pro lepší a rychlejší navrhování
(Matching tags: Star-CD,4.26,Spalovací,Motory,Navrhování,CD-adapco,Simulace)
Společnost CD-adapco vydává Star-CD, simulační řešení pro spalovací motor, ve verzi 4.26. Ta přináší přesnější válcová řešení i rychlejší navrhování. Mezi hlavními funkcemi Star-CD v4.26 najdeme implementaci ...
Pondělí, 08 Srpen 2016
8. Ansys a partnerství se superpočítačovým centrem HLRS
(Matching tags: Stuttgart,HLRS,Superpočítač,Spalování,Motory,Výpočty,Simulace,Modely,CFD,ANSYS)
... a provádět tak výpočetně náročné simulace dynamiky kapalin (CFD) pro průmyslové stroje a aplikace pro motory s vnitřním spalováním. Ty jsou právě nejnáročnější na čas a výkon počítačů ...
Pondělí, 19 Leden 2015
9. FeatureCAM od Delcamu na závodních tratích
(Matching tags: Potrubí,Hogan,FeatureCAM,Motory,CAM,Delcam)
Výrobní společnost Hogan’s Racing Manifolds začala využívat CAM software FeatureCAM od Delcamu pro testování rychlosti a zabezpečení svých aut. Rodinná firma Hogan’s Racing Manifolds má za sebou ...
Pondělí, 13 Leden 2014