Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo mrs

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. Amerika hledá ideální dron pro hasiče
(Matching tags: 3D Mapping Challenge,Hasiči,Drony,MRS,FEL,ČVUT)
Vý­vo­já­ři dronů z FEL ČVUT budou ve fi­ná­le sou­tě­žit o mi­li­on do­la­rů. Ce­no­vě do­stup­ný au­to­nom­ně ří­ze­ný vzduš­ný robot s přes­ným ur­čo­vá­ním po­lo­hy a vy­so­ce kva­lit­ním ...
Středa, 27 Březen 2024
2. Výstava s bezpilotní studentskou formulí z FEL ČVUT
(Matching tags: eForce,EXPO 2020,DV.01,NTM,MRS,FEL,LiDAR,Formule,ČVUT)
To nej­lep­ší, s čím se pre­zen­to­va­lo Česko na svě­to­vé vý­sta­vě EXPO 2020 v Du­ba­ji, zpří­stup­ní Ná­rod­ní tech­nic­ké mu­ze­um kon­cem červ­na pro české ná­vštěv­ní­ky. Do už­ší­ho vý­bě­ru ...
Úterý, 27 Červen 2023
3. FEL ČVUT představila inovace pro vzdušné roboty
(Matching tags: GPS,ČVUT,FEL,MRS,Drony,Kůrovec,Multirobotické systémy,Spoofing)
Sku­pi­na Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů (MRS) pů­so­bí­cí na ka­tedře ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT de­mon­stro­va­la v ji­ho­čes­kém Te­mešvá­ru vý­sled­ky vý­vo­je no­vých ...
Středa, 26 Duben 2023
4. Robotici z ČVUT míří na prestižní mezinárodní soutěž
(Matching tags: Soutěž,Systems,ČVUT,Challenge,Multi-robot,MRS,Robotics,Abú Dhabí)
Skupina Multi-robotických systémů z katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze získala sponzorství na účast v mezinárodní robotické soutěži ...
Čtvrtek, 11 Únor 2016