Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo msla

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. Ultrarychlý 3D tisk XiP na pracovní stoly
(Matching tags: mSLA,XiP,LSPc,Nexa3D,3D tiskárny,Hardware)
Prv­ní­ho čer­ven­ce byly ode­slá­ny první zá­kaz­nic­ké ob­jed­náv­ky nové re­vo­luč­ní stol­ní 3D tis­kár­ny XiP, která při­ná­ší rych­lost a výkon prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku přímo na pra­cov­ní ...
Čtvrtek, 07 Červenec 2022
2. ELEGOO nabízí 8K MSLA tiskárnu Saturn 2
(Matching tags: Saturn 2 8K,ELEGOO,mSLA,3D tiskárny,Hardware)
Čín­ská spo­leč­nost Ele­goo, která se spe­ci­a­li­zu­je na vý­zkum, vývoj a vý­ro­bu 3D tis­ká­ren, uved­la na trh 8K MSLA tis­kár­nu Sa­turn 2, první 8K tis­kár­nu ve svém pro­duk­to­vém port­fo­liu, ...
Úterý, 31 Květen 2022
3. Představuje se XiP: ultrarychlý stolní 3D tisk
(Matching tags: mSLA,XiP,LSPc,Nexa3D,3D tiskárny,Hardware)
... pro­duk­to­vé­ho de­sig­nu stále běž­něj­ší a XiP při­ná­ší no­vý vý­znam slova „rych­lý“ na stole. Webi­nář se bude za­bý­vat tím, jak rych­los­ti do­sa­hu­je pro­ces mSLA v kom­bi­na­ci s vlast­ní ...
Úterý, 19 Duben 2022