Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo nissan

Celkem nalezeno výsledků : 2.

1. HP nově navázala partnerství s Nissanem a Fordem
(Matching tags: SOLIZE,Nissan,HP Multi Jet Fusion,Ford,HP Inc.,3D tisk)
Spo­leč­nost Nissan ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí HP Inc. a před­ním di­gi­tál­ním vý­rob­cem SO­LI­ZE Cor­po­rati­on in­for­mo­va­ly o svém plánu po­u­žít tech­no­lo­gie 3D tisku k re­vo­luč­ní ...
Úterý, 30 Březen 2021
2. Souboj závodního dronu DJI s Nissanem GT-R Nismo
(Matching tags: Nissan,FPV,DronPro,Drony,DJI,Hardware)
Při pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní dlou­ho oče­ká­va­né­ho zá­vod­ní­ho dronu od spo­leč­nos­ti DJI firma Dron­Pro zor­ga­ni­zo­va­la závod dronu se spor­ťá­kem Nissan GT-R Nismo. Po­ko­chej­te se ex­klu­ziv­ní­mi ...
Pondělí, 08 Březen 2021